Výkonná rada

Zápisnica zo zasadania VR SAF, 11.12.2010

Zápisnica zo stretnutia VR SAF 11.12.2010 Avalon, Bratislava, 11.12.2010, 16:00 Prítomní: Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan, Veronika Čolláková (cez videokonferenciu) Prísediaci: Jozef Čierny, Katarína Boďová, Mikuláš Kvetan...
Read More

Zápisnica zo zasadania VR SAF, 11.9.2010

U Očka, Bratislava, 22.9.2010, 19:30 Prítomní: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár Prísediaci: Katarína Boďová, Mikuláš Kvetan, Michal Mesároš Program: Schválenie programu zasadania Propozície podujatí SAF Podujatia SAF:...
Read More

Zápisnica zo zasadania VR SAF, 17.3.2010

Flagship, Bratislava, 17.3.2010, 18:00 Prítomní: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan Prísediaci: Michal Mesároš, Jozef Čierny, Katarína Boďová Program: Schválenie programu zasadania Kontrola plnenia úloh Schválenie...
Read More