Výkonná rada

Zápisnica zo zasadania VR SAF, 17.3.2010

Flagship, Bratislava, 17.3.2010, 18:00 Prítomní: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan Prísediaci: Michal Mesároš, Jozef Čierny, Katarína Boďová Program: Schválenie programu zasadania Kontrola plnenia úloh Schválenie...
Čítať viac