Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 17.11.2011

Hudobný klub U Očka, 17.11.2011, 18:00
Prítomní: Katarína Boďová (KB), Júlia Návratová (JN), Richard Kollár (RK), Ján Bernát (JB), Mikuláš Kvetan (MK), Patrik Sopóci (PS), Michal Mesároš (MM)
Prísediaci: Branislav Jaško, Jozef Čierny, Adam Flajs, Juraj Turan

Úvod

 • Zhodnotenie predošlého funkčného obdobia SAF zo strany bývalých členov
 • Pripomienky zo strany nových členov – čo chceme zmeniť, čo bolo dobré a zlé – web
  stránka, komunikácia vo VR SAF a zo strany SAF k členom, zápisnice

Funkcie

 • štatutár (predseda SAF) – vydáva potvrdenia, vydáva výročnú správu
 • zástupca predsedu – zastupuje v obmedzenej miere, potrebuje notárske potvrdenie
 • šéf web stránky – obsah stránky, vízia
 • finančník – výročná fin. správa, pokladňa, financie
 • správca zoznamu členov a komunikácia k nim – aj hromadné maily, archivácia prihlášok
 • komunikácia s klubmi – údržba kontaktov na kluby, kalendár akcií, SUL
 • rozvoj – komunikácia s verejnosťou, rozvojové aktivity
 • zahraničný zástupca – medzinárodná agenda, dokumenty WFDF,
 • člen komisie WFDF
 • správca kalendára – synchronizácia, koordinácia s medzinár. i domácim kalendárom
 • zástupca v discgolfovej sekcií
 • archív a sklad SAF – majetok a prehľad, doprava na turnaje
 • dohľad nad pravidlami a SOTG – spirit sheety, pravidlá, porušenie Spiritu
 • grafik SAF
 • manažér získania 2%
 • biznis manažér – reklamné a právne záležitosti
 • šéf anti-dopingovej komisie
 • administrátor dokumentov SAF – starostlivosť a zverejňovanie dokumentov
 • mediálny expert SAF
 • expert na štartovacie balíčky

Voľby

Bol odhlasovaný spôsob voľby do funkcií predsedu a zástupcu predsednu VR SAF. Spôsob
voľby: každý člen 1 hlas, môže dať práve jednému kandidátovi (7 hlasov za).
Voľba predsedu Výkonnej rady SAF (ktorý vykonáva zároveň funkciu štatutára SAF).
Navrhnutý bol jeden kandidát – Richard Kollár. Pri hlasovaní získal 5 hlasov za, 2 členovia VR
SAF sa zdržali hlasovania. Richard Kollár bol tak zvolený do funkcie predsedu VR SAF na
obdobie 2011-2013.

Zástupca predsedu VR SAF. Navrhnutí boli dvaja kandidáti – Mikuláš Kvetan a Michal
Mesároš. Vo voľbách získal Mikuláš Kvetan 4 hlasy, Michal Mesároš 1 hlas, 2 členovia VR SAF
sa zdržali. Do funkcie zástupcu predsedu VR SAF na obdobie 2011-2013 bol preto zvolený
Mikuláš Kvetan.

Nevolené funkcie (dohoda)

 • šéf web stránky – MK, PS
 • finančník – RK, oslovíme Elišku Némethovú (Golden Ants)
 • správca zoznamu členov – KB, JB,
 • komunikácia s klubmi – PS, JB, MM
 • rozvoj – PS, MK, JN, Juraj Turan
 • zahraničný zástupca – RK, MK, MM, KB
 • správca kalendára – JB, JN, Branislav Jaško (Outsiterz)
 • zástupca v discgolfovej sekcií – RK, KB
 • archív a sklad SAF – JB, Branislav Jaško
 • dohľad nad pravidlami a SOTG – MM, MK, Jozef Čierny (Outsiterz)
 • grafik SAF – JB, JN, Maroš Morvajov (Morthens), David Hlbocký (Morthens)
 • manažér získania 2% – RK, Adam Flajs
 • biznis manažér – JN, oslovíme Luciu Návrátovú (Mental Discorders)
 • šéf anti-dopingovej komisie – žiadni kandidáti, oslovíme externistov
 • administrátor dokumentov SAF – MK, JN
 • mediálny expert SAF – PS, JB
 • expert na štartovacie balíčky – MM, PS, MK

Požiadavka na dotáciu na tréningy LayDs
Dotácia 100 eur na dva tréningy (december 2011) LayDs – odsúhlasené (7 hlasov za)

Plán sezóny jar 2012

 • RK zverejní herné systémy
 • stretnutie s klubmi ohľadne kalendára budúceho roka (sezóny) – zorganizujú manažéri
  kalendára (JN, JB)

Štartovacie balíčky

 • MM bude kontaktovať Romana Miezgu (Discline) a dohodne, že balíčky bude distribuovať
  Discline
 • MM osloví Veroniku Čollákovú, či pripraví tlačové materiály do balíčku
 • beta verzia balíčkov sa pošle dvom testerom
 • MM pošle členom VR SAF odkaz na obsah DVD

Puklica 2011

 • VR SAF pošle email členom SAF o Puklici – dodajú organizátori Puklice (7 hlasov za)
 • SAF poskytne dotáciu 60 eur na organizáciu (7 hlasov za)
 • v Puklici hlasujú len členovia SAF
 • čo povedať k vyhodnoteniu SUL – VR SAF pripraví dokument
 • o discgolfe prehovoria sami discgolferi

Ďalšie informácie

 • je špeciálny dokument na hlasovanie VR SAF (Google)
 • každý si prejde dokumenty SAF
 • emailová adresa safslovakia@gmail.com
 • v decembri 2011 bude ďalšie stretnutie VR SAF

V Bratislave 17.11.2011
Spísal: Michal Mesároš
Overil: Richard Kollár

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.