Kontakt


Slovenská asociácia Frisbee

Eisnerova 13
841 07 Bratislava
predseda@szf.sk
+421 903-363 033


Fakturačné údaje

Eisnerova 6131/13
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
IČO: 317 49 852  DIČ: 202 130 5594
VÚB: SK31 0200 0000 0029 9365 6651


Orgány SAF

predseda@szf.sk
vrsaf@googlegroups.com
ult-komisia-saf@googlegroups.com
dg-komisia-saf@googlegroups.com

Kontaktný formulár

    Email (povinné)

    Predmet

    Správa