Kontakt


Slovenská asociácia Frisbee

Eisnerova 13
841 07 Bratislava
predseda@szf.sk
+421 903-363 033
 


Fakturačné údaje

Eisnerova 6131/13
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
IČO: 317 49 852  DIČ: 202 130 5594
VÚB: SK62 0200 0000 0000 7763 5012
 


Orgány SAF

safslovakia@gmail.com
predseda@szf.sk
vrsaf@googlegroups.com
ult-komisia-saf@googlegroups.com
dg-komisia-saf@googlegroups.com

Kontaktný formulár

Email (povinné)

Predmet

Správa