Štruktúra a orgány SAF

Orgány SAF sú:

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenia sekcií športových disciplín (Ultimate, Discgolf)
Výkonná rada:

  • Predseda: Juraj Turan, Znievska 10, 851 06 Bratislava
  • Podpredseda: Martin Števko, Zlatá Idka 335, 044 61 Zlatá Idka
  • Člen: Martin Keseg, Pezinská 294, 902 01 Vinosady

Generálny sekretár: Martin Keseg
Dozorná rada: Richard Kollár, Beáta Feilhauerová, Martin Skrášek
Komisia sekcie Ultimate: Veronika Čolláková, Matej Surový, Jakub Banetka, Miroslav Stankovič (predseda), Tímea Petrovičová
Komisia sekcie Disc Golf: Karol Hrubják, Michal Kúdela, Katka Boďová, Michal Ondruš, Soňa Švecová, Richard Kollár, Juraj Feilhauler, Martin Krička
Disciplinárna komisia SAF: Peter Cibula, Juraj Turan, Martin Skrášek
Rozhodcovská komisa SAF: Marcel Kucharík, Katka Boďová, Karol Hrubják
Licenčná komisia SAF: Katka Boďová, Lenka Bobeková, Karol Hrubják
Disciplinárna komisia Ultimate: Peter Cibula, Jozef Čierny, Marcel Kucharík, Veronika Čolláková
Disciplinárna komisia discgolf: Katka Boďová, Jozef Čierny, Lukáš Grožaj

 

Správa volebnej komisie volieb do orgánov SAF (2015)