Štruktúra a orgány SAF

Orgány SAF sú:

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenia sekcií športových disciplín (Ultimate, discgolf)
Výkonná rada:

  • Predseda: Juraj Turan, Znievska 10, 851 06 Bratislava
  • Podpredseda: Tomáš Lehuta, Poštová 30 , 91951 Špačince
  • Člen: Martin Keseg, Pezinská 294, 902 01 Vinosady

Generálny sekretár: Martin Keseg
Dozorná rada: Richard Kollár, Michal Mesároš, Martin Chalány
Komisia sekcie Ultimate: Veronika Čolláková (Predseda), Marcel Kucharík (Podpredseda), Michal Prusák, Urban Sivák, Matej Surový, Martin Keseg (zástupca VR)
Komisia sekcie Disc Golf:  Richard Kollár (predseda), Katka Boďová, Jozef Čierny, Stefan Dobrev, Martin Chalány, Martin Krička, Michal Kúdela
Disciplinárna komisia SAF: Jozef Čierny, Tomáš Lehuta, Martin Keseg
Disciplinárna komisia Ultimate: Peter Cibula, Jozef Čierny, Marcel Kucharík, Veronika Čolláková
Disciplinárna komisia discgolf: Katka Boďová, Jozef Čierny, Lukáš Grožaj

 

Správa volebnej komisie volieb do orgánov SAF (2015)