Štruktúra a orgány SAF

Orgány SAF sú:

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenia sekcií športových disciplín (Ultimate, Discgolf)

Výkonná rada (Zvolení 17.2.2022 funkčné obdobie 3 roky):

  • Predseda: Juraj Turan, Bratislava
  • Člen: Galina Miková,  Trnava
  • Člen: Martin Keseg,  Vinosady

Generálny sekretár:
Dozorná rada: Richard Kollár, Beáta Feilhauerová, Martin Skrášek (Zvolení 21.2.2020, funkčné obdobie 4 roky)
Komisia sekcie Ultimate: Martina Kmecová, Tomáš Lehuta (predseda), Dominik Cibula, Ján Bernát (podpredseda), Jakub Banetka (Zvolení 17.2.2022 funkčné obdobie 3 roky)
Komisia sekcie Disc Golf: Matúš Kment (predseda), Igor Miškovič, Michal Kúdela, Juraj Feilhauer, Michal Kondela, Richard Kollár, Soňa Kúdelová, Katka Boďová (Zvolení 17.2.2022 funkčné obdobie 3 roky)
Disciplinárna komisia SAF: Michal Mesároš, Martin Chalány, Michal Ondruš (Zvolení 17.2.2022 funkčné obdobie 3 roky)
Disciplinárna komisia Ultimate: Peter Cibula, Miroslava Petrášová, Tomáš Lehuta (Zvolení 17.2.2022 funkčné obdobie 3 roky)
Disciplinárna komisia discgolf: Marek Novotny, Martin Chalany, Ján Sumbal (Zvolení 17.2.2022 funkčné obdobie 3 roky)

Správa volebnej komisie volieb do orgánov SAF (2022)