Pre učiteľov

Výuka frisbee na školách
Šport Frisbee je zaradený do učebných osnov telesnej výchovy pre stredné školy na Slovensku ako výberové učivo. Ak máte záujem Frisbee na Vašej škole vyučovať, táto stránka Vám poskytne informácie ako postupovať. Okrem toho poskytujeme na požiadanie aj priamu metodickú a materiálnu pomoc.

Čo možno získať od Slovenskej asociácie Frisbee?

  • Vzorová hodina (pod vedením skúsených školiteľov podľa dohody)
  • konzultácie
  • časovo-metodické učebné plány
  • 12 hodinový učebný plán pre SŠ (príloha: diplomová práca)
  • pripravené sú pre vás aj dotované metodické balíčky obsahujúce disky a metodické materiály (distribúcia poštou), viac informácii o balíčkoch na vyžiadanie alebo v e-shope na stránke discline.com.

Žiadosti zasielajte mailom na adresu safslovakia@gmail.com.

Kde hrať:
Sledujte stránku Stredoškolskej ligy Ultimate. http://slu.szf.sk/ Facebook a YouTube kanál.

Ďalšie materiály dostupné na našej stránke:

Užitočné videá na internete

Užitočné materiály v anglickom jazyku na internete

  • gymclassultimatefrisbee
    skvelá stránka venovaná výučbe ultimate na školách (v angličtine), s detailnými plánmi na vyučovacie hodiny a videom