Stanovy

Názov občianskeho združenia: Slovenská asociácia Frisbee
Používaná skratka: SAF
Pôsobnosť: Slovenská republika
Sídlo: Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

Obsah stanov

  1. Úvodné ustanovenia a poslanie
  2. Členstvo a štruktúra organizácie
  3. Kluby športových disciplín
  4. Orgány a spôsob ich ustanovenia
  5. Právne postavenie a majetok
  6. Prechodné a záverečné ustanovenia

Celý obsah Stanov si môžete stiahnuť tu, scan zaregistrovaných je tu.