Zápisnica zo stretnutia z 23.8.2016

online stretnutie cez hangout, utorok 23.8.2016, 19:00

Prítomní členovia K-ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková (VČ), Marcel Kucharík (MKu), Jozef Horváth (JH), Júlia Návratová (JN), Martin Keseg (MK), Peter Dižo (PD), Tomáš Lehuta (TL), Urban Sivák (US), Jakub Banetka (JB)

Neprítomní členovia K-ULT:

Ján Rosina, Adrián Németh (zastupoval PD), Michal Némethy, Jakub Jančišin, Pavol Vaca, Barbora Slimáková, Júlia Banetková, Samuel Molčan, Michaela Maláková (MM), Richard Melicher (RM)

Program:

 • Prejdenie úloh z predošlého stretnutia
 • WUGC, WJUC zhrnutie výsledkov reprezentácií a priebeh prípravy
 • Schválenie prerozdelenia financií v rámci K-ULT
 • MSR Mix
 • Domáca súťažná scena
 • Zhodnotenie ankety na WCBU 2017
 • Diskusia/brainstorming – ako zahrnúť viac ľudí do práce v SAF
 • Web SAF
 • Stav registrácie členov
 • Rozvojova agenda

Nové úlohy zo stretnutia 23.8.2016 (zoradené podľa termínu/priority):

 • VČ dá hlasovať o prerozdelení časti rozpočtu určenej pre ULT rozvoj/ seniori repre v celkovej výške 4300€ v bežnom hlasovaní. Termín: 28.8.2016
  • MKu rozpošle výzvu, v ktorej nech zástupcovia klubov vyjadria svoje priority pre termín mixových MSR (17.-18. September alebo 8.-9. Október). resp. nech vyjadria svoje priority MSR mix vs. 3. Ligové kolo. Termín: 28.8.2016
  • MKu pošl výzvu na organizáciu QHMSR a ďalšie halové udalosti. Termín: 1.9.2016
  • Súťažná subkomisia (MS, MKu, US) vypracuje kalendár podujatí SAF na rok 2017. Termín: 15.9.2016
  • MP pošle mail na ľudí, ktorí prejavili záujem o pozície tréner, manažér reprezentácie na WCBU 2017 nech navrhnú svoju predstavu spolupráce a prioritu pre divíziu.Termín: 1.9.2016
  • MS a MK iniciujú stretnutie členov SAF, kde prebehne diskusia o práci v SAF osobne na QMSR (MS) a na MSR (MK). Zároveň ponúknu pozíciu na admina webu SAF a pripomenú povinnosť doplniť údaje za registrovaných členov. Termín: 6.9.2016
 • VČ pripraví a rozpošle dotazník podľa vzoru českej asociácie s myšlienkou “Čo chceš od SAF a čo jej na oplátku vieš naspäť ponúknuť.” Termín: 15.9.2016
  • MKu sa v priebehu týždňa 22.-26.8.2016 zúčastní stretnutia na MŠVVŠ.Termín: 26.8.2016
 • MKu prerobí systém členstva ako aj prihlasovacie formuláre a pošle výzvu na zástupcov klubov o súčinnosť pri dodaní údajov pre registrovanie členov. Termín: 15.9.2016

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (13.3.2016) :

 • VČ spíše guideline procesov a rozsah prác pre finančného menežéra K-ULT.. Termín: nadchádzajúce stretnutie K-ULT. – SPLNENÉ
  • TL a JŠ sa osobne stretnú a prejdú si vzájomné fungovanie finančncýh menežérov medzi VR a K-ULT. Termín: SPLNENÉ
  • RP skoordinuje a bude viesť evidenciu grantových programov pre organizačné tímy jednotlivých reprezentácií. Termín: dlhodobo (do termínu vrcholových podujatí WUGC a WJUC 2016). – SPLNENÉ
  • MM spíše mail pre K-ULT, s podrobným obsahom agendy “pravidlá a spirit”. Termín: 8. 4. 2016 – NESPLNENÉ
  • MKu zabezpečí výrobu trofejí za spirit. Termín: 12. 4. 2016 – TRVÁ
 • MKu pošle reminder na prihlásenie sa organizátora 1. ligy s termínom do 20. marca. Termín: 18. 3. 2016 – SPLNENÉ
 • MKu pošle mail s výzvou na posielanie bidov pre organizovanie 2. Ligy do termínu 25. Apríl. Termín: 20. 3. 2016 – SPLNENÉ
 • MS zabezpečí zverejnenie súťažného poriadku na webe. Termín: 8. 4. 2016 – SPLNENÉ
 • VČ eskaluje mailom problém so zlou web stránkou na VR SAF. Termín: 23. 3. 2016 – SPLNENÉ
 • Jednotlivý členovia sa rozhodli vo svojom okolí osloviť ďalších ľudí s ponukou na pozíciu menežér webu: – TRVÁ
   • JB oslovi Natáliu Ševcovú
   • VČ a MS sa spýtajú Radky R., Baša M.
   • MKu dodá zoznam potencionálnych ľudí na oslovenie Termín: 15. 4. 2016
 • MKu pripraví dotazník na feedback k plesu SAF, ktorý sa rozošle kapitánom klubov a zverejní sa na fb stránke plesu. Termín: 20. 3. 2016 – SPLNENÉ
 • Úlohy z predošlého stretnutia

Bol prejednaný stav jednotlivých úloh z predošlého stretnutia, viď vyššie.

 • WUGC, WJUC zhrnutie vysledkov reprezentácii a priebeh prípravy

Tréneri jednotlivých národných reprezentácií (MP za seniorskú mixovú, MS za juniorskú open a VČ za juniorskú women) zhrnuli priebeh sezóny a samotný veľký turnaj. Zo sumára vyplynuli nasledovné body:

Seniorská mixová reprezentácia (umiestnenie 17.-20. Delené miesto z 30 )

 • veľa ľudí z výberu odstúpilo počas sezóny samo a bez nejakého relevantnejšieho dôvodu.
 • Z hľadiska prípravy je lepšie mať prípravné akcie na striedačku kemp – turnaj – kemp – turnaj ako verzia najprv kempy a potom turnaje. Na turnajoch sa pri konfrontácii so zahraničnou kvalitou častokrát ukážu problémy, ktoré sa následne dajú na ďalšom kempe natrénovať. Tieto problémy sa pri nácviku ale na samotných kempoch nemusia ukázať.
 • Celkovo inak pri pohľade na umiestnenie európskych tímov, výsledok je porovnateľný s umiestnením na minuloročných EUC v Kodani.

Juniorská open (umiestnenie 23 z 29)

 • MS pozitívne zhodnotil, že oproti minulému roku boli veľkou pridanou hodnotou vedenie skúseného trénera, ktorého mladí hráči akceptovali a brali ako vzor.
 • Problémy s hádzaním (do budúcna zaviesť hádzací denníček)
 • V openovej repre hlavne na začiatku turnaja chýbalo hráčom sebavedomie, čo sa počas samotného turnaja trochu zlepšilo. (MK poznamenal, že chyba hráčov na slovenskej scéne je, že veľmi málo z nich chodí do zahraničia a je priamo konfrontovaní s úrovňou zahraničných tímov).
 • Celkové hodnotenie – s výkonom chalanov bol MS spokojný, s umiestnením menej – „mohli skončiť lepšie“.

Juniorská women (umiestnenie 15 z 20)

 • VČ vyzdvyhla veľmi dobrý (zodpovedný) prístup hráčok počas prípravy. Na samotnom turnaji ešte podporený aj dobrým výkonom vzhľadom na počet hráčok v tíme (13).
 • Chýbala psychická pauza. Vyplynulo to z debaty po turnaji u chalanskej repre, ale veľmi viditeľné to bolo na dievčatách. Problémom bola úzka zostava. Na týždenný turnaj a uhranie poriadneho výsledku je potrebných viac hráčok.
 • Celkové hodnotenie – spokojnosť s výsledkom je. Baby vyhrali 4 zápasy zo 6tich. Na vyššie priečky tím kvalitatívne mal, ale kvantitatívne vzhľadom na dĺžku turnaja nie.
 • Schválenie prerozdelenia financií v rámci K-ULT.

K-ULT prejednávala stav financií a prerozdelenie financií venovanej časti ULT rozvoj/ senior repre v celkovej výške 4300€. Už v minulosti komisia schválila odloženie sumy 1000€ na rozvoj. K-ULT sa rozhodl celkovú sumu rozalokovať nasledovne:

3000€ – pre seniorskú mixovú repre

1300€ – rozvoj

VČ dá hlasovať o tomto prerozdelení v bežnom hlasovaní.
V rámci tohto bodu zástupcovia VR SAF MK a TL informovali K-ULT o financiách v SAF (generálny sponzor, ostatní sponzori, dotácia, atď).

 • MSR Mix.

K-ULT diskutovala o možných termínoch a prioritách pre podujatia Mixové MSR, resp. 3. Ligové kolo. MKu rozpošle výzvu, v ktorej nech zástupcovia klubov vyjadria svoje priority pre termín mixových MSR (17.-18. September alebo 8.-9. Október). resp. nech vyjadria svoje priority MSR mix vs. 3. Ligové kolo.

 • Domáca súťažná scena

MKu ako zástupca súťažnej subkomisie informoval o problémoch počas plánovania outdoor sezóny. Ako problém vypichol, že málo klubov je ochotných organizovať podujatia. Z toho vyplýva aj následné oneskorené informácie klubom o tom, kde sa aké podujatie bude konať. K-ULT diskutovala o tom, ako zlepšiť plánovanie sezóny.

K-ULT sa do budúcna pokúsi plánovať celú sezónu skôr a ráznejšie trvať na fixnutí termínov so správcami ihrísk, resp. Mať prednaplánované tak 2 víkendy v rade, kde by bol potencionálny turnaj.

V súvislosti so skorším plánovaní sezóny prebehla diskusia k halovej sezóne. MS informoval K-ULT o možných termínoch, v ktorých je zarezervovaná hala pre QHMSR v Senici. (29-30.10 alebo 10-11.12.) MKu pošle výzvu na organizáciu QHMSR a ďalšie halové udalosti. Súťažná subkomisia vypracuje kalendár podujatí SAF na rok 2017.

 • Zhodnotenie ankety na WCBU 2017

MP vyhodnotil výsledok z prvého prieskumu záujmu hráčov a realizačných tímov o plážové majstrovstvá sveta. Prieskum ukázal možný štart slovenskej plážovej reprezentácie v divíziach mix a open. MP pošle mail na ľudí, ktorí prejavili záujem o pozície tréner manažér nech navrhnú svoju predstavu spolupráce a prioritu pre divíziu.

 • Diskusia/brainstorming – ako zahrnúť viac ľudí do práce v SAF

VČ uviedla problém v SAF, že je potrebné rozložiť prácu viac rovnomernejšie na jednotlivých členov komisie a zapojiť do fungovania viac ľudí. Fungovanie komisie je momentálne štýlom, že málo ľudí robí veľa a zatiaľ čo zvyšní sa nezapájajú takmer vôbec.

MP a MKu zdôraznili, že je potrebné si pre všetkých členov komisie uvedomiť to, že ako člen komisie má každý jeden rovnaké práva a povinnosti.

Ukážkovým príkladom tohto problému je, že K-ULT nevie už vyše pol roka zohnať človeka zodpovedného za WEB stránku.

Výstup z brainstormingu o tom ako zapojiť viac ľudí do práce a ako ľudí motivovať pre prácu v SAF priniesol nasledovný výstup:

 • K-ULT sa rozhodla sa s členmi SAF porozprávať o danej problematike osobne. Diskusiu inicujú na QMSR (MS) a na MSR (MK).
 • MS sa zmienil o tom, že v českom čalde sa rozhodli podobný problém riešiť dotazníkom, kde hlavné otázky pre členov ČALDu boli: “Čo potrebuješ od ČALDu a čo si za to na oplátku ochotní pre ČALD spraviť”. VČ pripraví a rozpošle dotazník.
 • Web SAF

MK informoval o zmigrovaní obsahu novej stránky SAF. Padol návrh na vyčlenenie peňazí pre plateného človeka udržiavajúceho web SAF. K-ULT k tomu nemala jednoznačné stanovisko. PD navrhol zatraktívniť túto pozíciu hlavne pre mladých tím, že náplň práce by bola pod názvom “Social media manager” (dobrá vizitka do CV) a dotyčný by sa staral prevažne o interaktívnu komunikáciu prostredníctvom sociálnych médií. Stále však ostáva otvorená údržba klasického statického webu, ktorý podľa názoru K-ULT je menej zaujímavou prácou.

MS predostrel myšlienku, že človek zodpovedný za web by dostával odmenu vo forme zadarmo úšasti na SAF podujatiach.

MK a MS budú tlmočiť túto pozíciu na stretnutiach pre SAF členov na QMSR a MSR.

 • Stav registrácie členov

MKu v súlade s novým zákonom o športe informoval K-ULT o potrebe rozširenia údajov za členov pre ministerstvo. Jedná sa údaje typu trvalý pobyt, rodné číslo atď. Termín pre dodanie zoznamu členov na ministerstvo je koniec septembra. MKu sa v priebehu týždňa 22.-26.8.2016 zúčastní stretnutia na MŠVVŠ. MKu prerobí systém členstva ako aj prihlasovacie formuláre a vyzval zástupcov klubov o súčinnosť pri dodaní týchto údajov za už registrovaných členov.

 • Rozvojova agenda

JB informoval K-ULT o priebehu ich rozvojových aktivít na Kysuciach. Tím North Side ako follow up tejto aktivity plánuje v priebehu septembra zorganizovať turnaj pre základné školy. VČ navrhla vyslať na túto akciu pár skúsenejších ľudí zo SAF a iných tímov a zaškoliť a predať know how ľuďom, ktorí maju potencionálne záujem viesť krúžky.

MP infromoval K-ULT o ponuke na spoluprácu medzi FTVŠ a SAF. Doc. Argaj máva na svojích hodinách väčší záujem od študentov ako dokáže pokryť a tak ponúkol SAF možnosť prebrať vedenie týchto predmetov pod vedením človeka zo SAF. Výučba by bola bez nároku na honorár.

MS ďalej pripomenul akciu Šporťáčik – akcia na spropagovanie svojho športu, kde sa neprihlásil žiaden klub, ktorý by si to vzal na starosť.

Mimo bodov programu

V rámci diskusie padol návrh na povinné prihlasovanie sa tímov na podujatia pod SAF cez web ultimatecentral.com.

Ďalšie stretnutie K-ULT je plánované operatívne.

Spísala: Veronika Čolláková

Overil: Marcel Kucharík
Zápisnica zo stretnutia K-ULT – 23.8.2016 – PDF verzia