Členstvo v SAF

Členstvo v SAF je podmienené vyplnením elektronickej prihlášky do SAF (vypĺňajú len noví členovia, alebo členovia kde sa udiali zmeny v údajoch)

saf_pridajte_sa_750_130

a zaplatením poplatku, ktorý určuje Súťažný poriadok SAF, Sekcia č.IV:Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee.

Členovia SAF sú povinný dodržiavať aktuálne platné Stanovy SAF. Aktuálny zoznam platných členov je vo Verejnom zozname členov SAF. Zoznam sa neaktualizuje automaticky, preto majte strpenie.

Zoznam členov pre účely evidencie ministerstva.