O discgolfe

Discgolf je najpopulárnejšia individuálna hra s lietajúcim tanierom (diskom). Snahou hráča je dosiahnuť cieľ na čo najmenší počet hodov.

Tým cieľom je v discgolfe špeciálny kôš (Disc Catcher).

Začíname

Hráč hádže z určeného miesta, pri odhode sa nesmie žiadnou časťou svojho tela dotýkať zeme za čiarou odhodiska. Prešľapnúť môže až po odhode. Nikdy nehádžem pokiaľ sa predo mnou alebo vedľa mňa nachádza osoba alebo zviera,  ktorému by disk mohol ublíž

Krok 2

Ďalej hráč hádže z miesta, kde sa disk zastavil, pri odhode sa musí dotýkať aspoň jednou časťou tela miesta do 30cm za prednou hranou disku smerom k cieľu. Po odhode môže prešlapnúť len pokiaľ cieľ nie je bližšie než 10 metrov od koša. V tejto blízkosti už nesmie žiadnou časťou tela presiahnuť miesto odkiaľ hádže až do chvíle pokiaľ odhodený disk úplne nezastane.V opačnom prípade ho môže protihráč napomenúť alebo pripočítať trestný hod.

Krok 3

Pokiaľ disk ostal na strome, hádže hráč z miesta pod diskom, nepripočítava si trestný hod. Vždy hádže hráč ktorý je ďalej od cieľa, bez ohľadu na to, koľký hod práve absolvuje. Všetci ostatní stoja najmenej tri metre za ním.

Krok 4

A je tam! Posledným krokom pre úspešné zvládnutie „jamky“ je dostať disk do koša. Letiaci disk zachytávajú reťaze a ten padá do spodnej časti koša. Pre Vás to znamená úspešné ukončenie jednej „jamky“ a môžete smelo pokračovať k ďalšej.

 

Stručne z histórie

Moderné začiatky discgolfu siahajú do severnej Ameriky šesťdesiatych rokov minulého storočia. Prvé oficiálne discgolfové ihrisko sa datuje na rok 1975, o rok neskôr už aj s novým kovovým reťazovým štýlom koša a založenou organizáciou PDGA (Professional Disc Golf Assosiation). Počas deväťdesiatych rokov zaznamenal discgolf obrovský „boom“, čoho výsledkom je dnes vyše 3000 ihrísk, 40 000 v PDGA registrovaných hráčov, ich celkový počet sa odhaduje na cca 500 000.