Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF 24.9.2014

Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF

24.9.2014, Devínska Nová Ves

Prítomní členovia komisie: Richard Kollár, Martin Krička, Lukáš Grožaj, Stefan Dobrev, Katka Boďová

Prísediaci: Milan Ďurikovič

Program

 1. Finále SK discgolfovej ligy 2014 – Kuchyňa
 1. Slovenské DG turnaje 2015
 1. Pravidlá SK DG ligy 2015
 1. Nominačné kritéria na reprezentačné DG podujatia v rokoch 2015 a 2016
 1. Ihrisko Malý Slavín
 1. MSR 2015, miesto a pravidlá

Podrobný program

 1. Finále SK discgolfovej ligy 2014 – Kuchyňa

Finálový turnaj SK DG ligy 2014 a zároveň posledný turnaj Slovenskej DG Tag Challenge 2014 sa uskutoční v Kuchyni v sobotu 18.10.2014 (t.j. turnaj bude jednodňový). Riaditeľom turnaja bude Martin Krička, spoluorganizátori sú Lukáš Grožaj a Peter Kučera. Registráciu na turnaj spustí 25.9. Richard Kollár cez registraťný systém. Hrať sa budú dve kolá po 18 jamiek s finále 6 jamiek pre najlepších 5 hráčov OPEN a 4 hráčky WOMEN.

Okrem turnaja v Kuchyni sa uskutoční túto jeseň menší jednodňový turnaj O zlaté trenky, ktorý organizuje Stefan Dobrev, bude sa konať koncom novembra, príp. začiatkom decembra, buď na ihrisku FMFI UK alebo na Malom Slavíne.

 1. Slovenské DG turnaje 2015

Predpokladaný program:

Marec: Stupava (TD Martin Krička)

Apríl: začiatok Hlohovec (TD Martin Chalány), koniec Budmerice – PDGA C (TD Stefan Dobrev a Martin Krička)

Máj: 8.5.2015 O pohár FMFI UK (TD Richard Kollár), Trnava (TD Roman Miezga)

Jún: pravdepodobne 6.-7.6. (alternatíny termín 20.-21.6.) Smolenice – PDGA C

Júl: 4.-5.7. Makov – PDGA C (TD Richard Kollár a Martin Krička)

Október: Kuchyňa/Malacky – finále SK DG ligy

November/December: O zlaté trenky

Na ihrisku v Smoleniciach sa bude uvažovať o vynechaní jamiek, ktoré najviac kolidujú s verejnosťou.

 1. Pravidlá SK DG ligy 2015

Pravidlá SK DG ligy zostávajú rovnaké ako v roku 2014, t.j. hráčom sa počíta 6 najlepších výsledkov za  turnaje v roku 2015, z toho najviac dva zahraničné. Turnaje majú štyri kategórie MSR (150 bodov), A (100 bodov), B (50 bodov) a C (30 bodov). Za zahraničné turnaje hráči získajú PDGA A  (max. 200 bodov), PDGA B (max. 150 bodov). PDGA C (max. 100 bodov), iné turnaje (max. 50 bodov). Pravidlá rozdelenia slovenských turnajov do kategórií zostávajú nezmenené, viď: https://sites.google.com/site/regnadgtur/pravidla

Vyhodnocujú sa dve kategórie OPEN a WOMEN. Na slovenských turnajoch sa pre účel tvorí absolútne poradie všetkých hráčov OPEN a WOMEN na turnaji, t.j. body do kategórie OPEN a WOMEN môžu získať aj hráči štartujúci v inej vekovej kategórii. Do úvahy sa berie poradie po najväčšom počte spoločných jamiek.

Pri zahraničných turnajoch sa rátajú len výsledky z kategórií OPEN a WOMEN. Podmienkou na započítanie zahraničných výsledkov je občianstvo Slovenskej republiky alebo trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku v období aspoň 18 mesiacov na konci vyhodnocovanej sezóny.

 1. Nominačné kritéria na reprezentačné DG podujatia v rokoch 2015 a 2016

V rámci divízii OPEN a WOMEN sa na konci kalendárneho roka zostaví poradie, ktoré určí poradie nasadzovania slovenských hráčov na reprezentačné podujatia v nasledujúcom roku. Skóre hráča sa spočíta nasledujúco:

Divízia OPEN

Do výsledkov hráča sa počíta súčet bodov najviac z 5 turnajov v príslušnom kalendárnom roku, z toho najviac dva sa môžu konať mimo Slovenska. Za slovenské turnaje, ktoré nie sú PDGA, získava hráč body ako do SK DG ligy, t.j. za kategóriu A najviac 100 bodov, B najviac 50 bodov a C najviac 30 bodov.

Za turnaje PDGA získava hráč body podľa svojho priemerného PDGA skóre za jednotlivé kolá na príslušnom turnaji (vrátane kratších kôl s minimálne 6 jamkami). Za dosiahnutý priemer 960 bodov získava hráč 100 bodov do hodnotenia. Za každý bod skóre navyše alebo menej získava o 1 bod viac prípadne menej do hodnotenia, t.j. napr. za priemerné PDGA skóre na turnaji vo výške 989 bodov získa hráč 129 bodov do hodnotenia, a za prierné PDGA skóre 905 získa hráč 45 bodov do hodnotenia.

Divízia WOMEN

Do výsledkov hráčky sa počíta súčet bodov najviac z 5 turnajov v príslušnom kalendárnom roku, z toho najviac dva sa môžu konať mimo Slovenska. Za slovenské turnaje, ktoré nie sú PDGA, získava hráčka body ako do SK DG ligy, t.j. za kategóriu A najviac 100 bodov, B najviac 50 bodov a C najviac 30 bodov.

Za turnaje PDGA získava hráčka body podľa svojho priemerného PDGA skóre za jednotlivé kolá na príslušnom turnaji (vrátane kratších kôl s minimálne 6 jamkami). Za dosiahnutý priemer 890 bodov získava hráčka 100 bodov do hodnotenia. Za každý bod skóre navyše alebo menej získava o 1 bod viac prípadne menej do hodnotenia, t.j. napr. za priemerné PDGA skóre na turnaji vo výške 905 bodov získa hráč 115 bodov do hodnotenia, a za prierné PDGA skóre 823 získa hráč 33 bodov do hodnotenia.

Výsledky OPEN a WOMEN divízii možno porovnávať podľa dosiahnutého bodového zisku, avšak treba prihliadať aj na kompetetívnosť hráčov v príslušných kategóriach.  

 1. Ihrisko Malý Slavín

Martin Krička v priebehu jesene opraví označenie odhodísk na ihrisku, náklady sa uhradia z fondov DG v rámci SAF. Richard Kollár na ihrisko dodá tri používané disky z FMFI UK, ktoré budú nahradené novými.

 1. MSR 2015, miesto a pravidlá

MSR 2015 sa budú konať v Makove počas turnaja Makov OPEN. Súťažiť sa bude na turnaji oficiálne len v kategóriach OPEN a WOMEN (t.j. nebudú oficiálne vyhlasované divízie JUNIOR a MASTER). Finále bude prebiehať pre 25 hráčov v oboch divíziach spolu, podľa účasti, pravdepodobne 10 najlepších OPEN a 5 najlepších WOMEN, posledná desatica finalistov bude vybraná tak, aby bola zabezpečená spravodlivá súťaž pre slovenských hráčov o tituly majstrov Slovenska vo všetkých kategóriach, v prípade dostatku miesta budú finalisti doplnení ďalšími hráčmi z poradia divízie OPEN). V rámci súťaže MSR sa budú okrem výsledkov OPEN a WOMEN (tie budú určené podľa poradia hráčov v týchto divíziach po finále) vyhlasovať aj výsledky MSR JUNIOR (max. 19 rokov v posledný deň súťaže), MSR MASTER (40 a viac rokov v prvý deň súťaže), MSR GRANDMASTER (50 a viac rokov v prvý deň súťaže), pre obe pohlavia, avšak na vyhlásenie výsledkov je potrebný minimálny počet dvaja hráči v príslušnej kategórii. Poradie bude určené výlučne podľa redukovaného poradia v divíziach OPEN a WOMEN, t.j. napr. majstrom Slovenska v kategórii JUNIOR OPEN sa stane hráč s vekom do 19 rokov, ktorý skončí najvyššie v poradí divízie OPEN na turnaji.

 1. DG liga na ihrisku FMFI UK

Od februára 2015 bude na ihrisku FMFI UK prebiehať pravidelná FMFI UK DG liga v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu FMFI UK. Do konca januára by mala byť vytvorená samostatná webstránka tejto súťaže. Súťaž bude organizovať Richard Kollár.

Spísal:

Richard Kollár, 25.9.2014

Overil:

Martin Krička

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.