Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 24.9.2011

Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF
Zlaté Moravce 24.9.2011

Program

1.Vytvorenie prezenčnej listiny, overenie členstva a delegovaných hlasov

 • Na Valnom zhromaždení SAF sa prezentovalo 108 aktívnych členov SAF. Prezenčná listina je
  v prílohe.

2. Otvorenie

 • Členovia VR SAF Richard Kollár a Juraj Turan otvorili VZ SAF.

3. Voľba zapisovačov a overovateľov zápisnice z Valného zhromaždenia

 • Ako zapisovači boli zvolení Richard Kollár a Juraj Turan ( 15 proti, 10 sa zdržalo hlasovania)
 • Ako overovatelia zápisnice boli zvolení Roman Balog a Martin Kušnier ( 6 proti, 0 sa zdržalo
  hlasovania)

4. Schválenie programu

 • Krátka správa predsedu VR SAF o činnosti VR SAF, správa o financiách SAF, prípadne vstupy
  členov VR a DR SAF
 • Členovia VR SAF Richard Kollár a Juraj Turan predniesli správu o činnosti SAF počas
  uplynulého roka a zaroveň dvojročného volebného obdobia VR a DR SAF.

5. Diskusia k novým stanovám

 • Richard Kollár vysvetlil účastníkom VZ SAF obsah zmien v stanovách, ktoré boli zverejnené
  na webstránke občianskeho združenia VR SAF 18.9. Prebehla krátka diskusia.
 • Schvalovanie nových stanov SAF
 • Nebol podaný žiaden pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu nových stanov SAF.
  Počtom hlasov 74 za, 0 proti, 27 sa zdržalo hlasovania, boli prijaté nové stanovy Slovenskej
  asociácii Frisbee v podobe ako boli zverejnené na webstránke SAF.

7. Elektronické voľby

 • Valné zhromaždenie jednohlasne rozhodlo o uskutočnení volieb do VR a DR SAF
  elektronickou formou v októbri 2011.
 • Voľba sčítačov hlasov vo voľbach do VR a DR SAF
 • Za sčítačov hlasov v elektronických voľbách do orgánov SAF boli zvolení Tadeáš Hyža a
  Michal Prusák (68 hlasov za, 2 proti, 23 sa zdržalo).
 • Voľba počtu členov VR SAF
 • Valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že nová VR SAF bude mať 7 členov (56 za, 1 proti, 15
  sa zdržalo hlasovania).

8.Voľná diskusia

 • Prebehla krátka diskusia členov VR SAF. Ďalšia diskusia sa presunula na čas po skončení VZ
  SAF, na tom istom mieste.

9.Ukončenie Valného zhromaždenia

Spísal 25.9. v Zlatých Moravciach: Richard Kollár
Overoval: Roman Balog,Martin Kušnier

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.