Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 1.2.2011

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 1.2.2011
Avalon, Bratislava, 1.2.2011, 19:00
Prítomní: Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan, Veronika Čolláková (cez videokonferenciu)
Prísediaci: Katarína Boďová

Program:

 1. Reprezentácia Slovenska 2011
 2. Dotácia MŠVVŠ SR
 3. Predseda SAF
 4. Stanovy a voľby 2011
 5. Smerovanie SAF

Podrobný program:

1. Reprezentacia Slovenska 2011

 • VR SAF zvolila reprezentačných trénerov a manažérov na podujatia konané v roku 2011:
 • EUC 2011 (ME v Maribore), divízia MIX, bol za trénera zvolený Juraj Turan a za manažéra
  Petra Moravková,
 • EJUC 2011 (ME juniorov do 19 rokov), divízia OPEN, boli za trénera a manažéra zvolení
  spoločne Katka Boďová a Richard Kollár,
 • WCBU 2011 (MS na pláži v Lignanu), divízia MIX, bol za trénera zvolený Juraj Turan, manažér
  bude určený neskôr.
 • Prihlášky na tieto turnaje treba podávať veľmi skoro, túto úlohu zabezpečia tréneri a
  manažéri družstiev.
 • Reprezentačný kalendár vypracujú tréneri jednotlivých tímov čo najskôr. Dôležitá je aj
  dohoda SK klubov a koordinácia s nimi. Toto stretnutie sa bude konať 2.2.2011 v Trnave.

2. Dotácia MŠVVŠ SR

 • VR SAF v tejto otázke nedokázala dostatočne splniť svoju úlohu a nepriložila tejto veci takú
  dôležitosť akú by si zaslúžila. Svojou nečinnosťou a nesplneným viacerých termínov sa
  nepodarilo podať žiadosť na ministerstvo v plnom rozsahu. Vďaka mimoriadnej Richarda
  Kollára a Katky Bodovej, s pomocou Mareka Komorovského a Veroniky Čollákovej sa
  podarilo túto žiadosť podať aspoň pre juniorskú reprezentáciu. Hlavné problémy sa vyskytli
  hlavne v komunikácii a koordinácii jednotlivých časti projektu. Vyvodenie osobnej a
  kolektívnej zodpovednosti sa ponecháva ako bod ďalšieho stretnutia VR SAF. V tejto veci
  vyzval Richard Kollár členov VR SAF Veroniku Čollákovú a Libora Gažoviča k zváženiu ich
  ďalšieho pôsobenia vo VR SAF v tomto funkčnom období.

3. Butų remontas ir vidaus apdaila Vilnius čia. Predseda SAF

 • VR SAF prijala rezignáciu predsedu VR SAF Richarda Kollára, ktorý na vlastnú žiadosť ku dnu
  1.2.2011 odstupuje z postu predsedu a stáva sa rádovým členom VR SAF. Dôvod rezignácie
  uviedol nedostatočnú aktivitu ostatných členov VR SAF a neschopnosť podať plnohodnotnú
  žiadosť na MŠVVŠ.
 • Navrhnutý kandidáti na post predsedu VR SAF: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav
  Jaško. Veronika Čolláková a Libor Gažovič tuto nomináciu odmietli.
 • Hlasovanie za navrhovaného Branislava Jaška – RK:za, VČ:zdržala sa hlasovania, JT: zdržal sa
  hlasovania, BJ:zdržal sa hlasovania, LG:za.
 • Vysledok: za:2, proti:0, zdržali sa:3. Nový predseda VR SAF teda nebol zvolený, dočasne (do
  zvolenia nového predsedu) bude túto funkciu vykonávať zastupujúci predseda Branislav
  Jaško (od 2.2.2011). Voľba predsedu VR SAF sa bude opakovať na každom zasadaní VR SAF,
  kým nebude predseda úspešne zvolený.
 • Richard Kollár odovzdal elektronický prístup k účtu SAF, pečiatku SAF a ďalšie dôležité
  dokumenty Branislavovi Jaškovi.
 • VR SAF pripraví pre potreby dokumentovania zmeny pred úradmi zápisnicu, zmenu na
  mieste predsedu VR SAF, ktorý je zároveň štatutárom občianskeho združenia. Overovateľom
  zápisnice bude Katarína Boďová, členka DR SAF.

4. Stanovy a voby 2011

 • prítomní členovia VR SAF diskutovali o potrebe zmeny v stanovách SAF, ktoré by mali viesť k
  zefektívneniu práce samotnej VR SAF. VR SAF sa dohodla že tieto zmeny budu predmetom
  ďalších stretnutí VR SAF a jednotlive body bude schvaľovať VZ SAF (osobitne po bodoch).
 • Voľby sú naplánované na jeseň 2011 (počas MSR outdoor 2011).

5. Smerovanie SAF

 • voľná diskusia a zhodnotenie predchádzajúcej práce VR SAF. Konfrontácia názorov a
  predstavy prítomných členov VR SAF a prísediacich.
 • VR SAF bude informovať o výsledkoch stretnutia ohľadom reprezentácie a turnajového
  kalendára po stretnutí zástupcov klubov. Všetky informácie nájdete tu.

V Bratislave  2.2.2011
Overila: Katarína Boďová

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.