Zápisnica zo zasadania VR SAF, 11.12.2010

Zápisnica zo stretnutia VR SAF 11.12.2010
Avalon, Bratislava, 11.12.2010, 16:00
Prítomní: Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan, Veronika Čolláková (cez videokonferenciu)
Prísediaci: Jozef Čierny, Katarína Boďová, Mikuláš Kvetan

Program:

Kontrola plnenia úloh

 1. Ciele SAF
 2. Hodnotenie činnosti SAF v roku 2010
 3. Reprezentácia Slovenska 2011
 4. Plán podujatí na rok 2011
 5. Zapojenie nových ľudí do činnosti SAF
 6. Hľadanie externých zdrojov
 7. Administratívne zmeny v SAF
 8. Kontrola stavu prípravy štartovacích balíčkov
 9. Jeseň 2011
 10. Rozvoj
 11. Ostatné

Podrobný program:

0. Kontrola plnenia uloh

 • Nedokončené úlohy boli presunuté do ďalšieho obdobia, a sú uvedené v zozname úloh.

1. Ciele SAF

 • VR SAF sa zhodla, že v budúcnosti sa má SAF zamerať najmä na koordináciu aktivít v
  slovenských diskových športov (napr. prostredníctvom webstránky), na rozvoj na školách.
 • Organizáciu turnajov ponechá v čo najväčšej miere na kluby a sústredí sa na
  spolorganizovanie majstrovstiev Slovenska a novozriadených ligových turnajov, prípadne
  iných spoločných aktivít.
 • Do práce v SAF je potrebné zapojiť čo najviac ľudí, aby sa sami podielali na spoločnej
  činnosti pre členov SAF.
 • SAF naďalej bude zabezpečovať všetku medzinárodnú agendu, prípadne agednu so
  slovenskými inštitúciami. Slovenským klubom bude SAF poskytovať na požiadanie v rámci
  svojich možností poradenstvo a pomoc. SAF bude koordinovať prípravu na vrcholové
  podujatia národých tímov a vyberať klubové tímy, ktoré nás budú reprezentovať na
  vrcholových podujatiach klubov. SAF však nebude zasahovať do výberu tímov na EUCS, t.j.
  dohoda o tom, ako budú v tejto súťaži štartovať je iba na slovenských kluboch.
 • Prioritou SAF v nasledujúcich rokoch by mal byť rozvoj, najmä mimo regiónu Bratislava-
  Trnava a na školách, ďalej získavanie externých financií pre diskové športy, reklamných a
  mediálnych partnerov a zároveň šírenie mediálnych informácii o diskových športoch.

2. Hodnotenie činnosti SAF v roku 2010

 • VR SAF hodnotila osobitne všetky podujatia organizované a spoluorganizované SAF v roku
  2010. S väčšinou podujatí bola vyslovená spokojnosť.
 • MSR v hale – boli vytvorené propozície podujatí, ktoré by mali zabrániť problémom, aké
  vznikli na podujatí v roku 2010. SAF plánuje HMSR usporiadať aj v roku 2011. Všetci hráči
  musia byť členmi SAF. Je potrebná aj lepšia medializácia podujatia.
 • Blowout – podujatia tohto typu už nebudú v budúcnosti podujatiami SAF, ale SAF na nich
  bude vystupovať len ako partner, bez akéhokoľvek zasahovania do organizácie podujatia. Za
  týmto účelom boli vypracované propozície podujatia 3.kategórie.
 • HAT turnaj – veľká spokojnosť, SAF organizáciu takýchto podujatí veľmi víta. V budúcnosti sa
  môže (ak budú o to mať organizátori záujem) použiť iný spôsob delenia do tímov.
 • BoUL – neuspela v roku 2010, už sa v tomto formáte nebude opakovať.
 • Kempy – SAF bude naďalej podporovať usporadúvanie kempov najmä formou výjazdových
  podujatí. VR SAF pripraví pravidlá usporiadania takýchto kempov, SAF zabezpečí
  inštruktorov a prispeje z vlastných zdrojov na ich cestovné. Treba zabezpečiť viac
  inštruktorov na kempy. Kempy by sa nemali kombinovať s prípravou vrcholových tímov, ak
  aj áno, mali by byť oddelené a zabezpečený dostatok inštruktorov.
 • Letná liga – veľmi úspešná. V roku 2011 bude snaha zabezpečiť dlhodobý kalendár ligy, ktorý
  sa počas sezóny nebude meniť. Neskorší čas zápasov je v poriadku. RK osloví usporiadateľa
  mestskej pláže a pokúsi sa dohodnúť užšiu spoluprácu.
 • MSR Trnava – individuálne disciplíny musia byť lepšie organizované, v roku roku sa na to
  bude dávať viac pozor. Súťaže musia mať jasnú štruktúru, súpisku štartujúcich. Finále
  individuals by sa mohlo konať za väčšej pozornosti. V prípade konania VZ SAF počas
  podujatia treba nájsť lepší spôsob ako ho usporiadať.
 • MSR discgolf – veľký úspech, pre discgolfové podujatia v roku 2011 boli nájdené vhodnejšie
  termíny ako v roku 2010. Formát súťaže je OK.
 • Akademické MSR – mimoriadne úspešná akcia, aj v budúcnosti chce VR SAF v takýchto
  podujatiach pokračovať, uvítali by sme aj zaradenie ultimate na univerziádu. SAUŠ vyjadrila s
  podujatím veľkú spokojnosť a víta spoluprácu. V budúcnosti je ochotná takéto podujatia
  finančne podporovať.
 • DG liga – bez pripomienok.
 • Puklica – počas príprav Puklice a počas jej trvania nastalo viacero konfliktov. V budúcnosti
  treba takýmto konfliktom predchádzať. Systém organizácie nominácii a hlasovania v
  tohtoročnej Puklici nezodpovedal presne predstavám VR SAF. Usporiadateľ Puklice JT
  predebatuje vec so svojim tímom (MD) a do jari odpovie, či bude v roku 2011 organizovať
  Puklicu s väčšími právomocami SAF pri organizácii alebo nie. V prípade zápornej odpovede
  SAF zváži v roku 2011 zorganizovanie udeľovania výročných cien vo vlastnej réžii.

3. Reprezentácia Slovenska 2011

 • VR SAF prediskutovala vrcholové podujatia, ktoré sa budú konať v roku 2011. Okrem
  Majstrovstiev Európy v Slovinsku, ME juniorov do 19 rokov (zrejme v Poľsku) a Plážových
  majstrovstiev sveta v Taliansku sa diskutovalo o zásadných zmenách v organizácii série
  turnajov EUCS.
 • Po rozsiahlej diskusii VR SAF rozhodla, že v roku 2011 bude hlavnou prioritou v seniorskej
  reprezentácii účasť na EUC 2011, najmä z dôvodu ľahkej dostupnosti turnaja, nadviazania na
  prípravu tíu Mor ho! v roku 2010 a tiež vzhľadom na to, že EUC 2011 budú pravdepodobne
  kvalifikáciou na MS krajín 2012, ktoré sa pravdepodobne budú konať v rakúskom Grazi.
 • Na EUC 2011 chce SAF vyslať dva tímy v divíziach OPEN a WOMEN. Ak sa však nenájde
  dostatok hráčiek v kategórii žien, bude sa VR SAF snažiť zabezpečiť účasť aspoň nejakých
  žien v reprezentácii, vyslaním tímu MIX. Keďže toto rozhodovanie veľmi závisí na záujme
  hráčov, VR SAF vytvorí z tohoto dôvodu záverečný prieskum záujmu o reprezentáciu čo
  najskôr. Rozhodnutie o vyslaných tímoch padne v januári 2011.
 • Ďalšou stanovenou prioriotou je účasť juniorského tímu na EUJC. SAF sa pokúsi zostaviť tím
  v kategórii OPEN a spojiť sa s inou krajinou v kategórii WOMEN (ak bude o ňu záujem).
 • VR SAF identifikovala kandidátov na trénerov a vedúcich družstiev na všetky podujatia.
  Vybraných kandidátov osloví priamo. Niektoré pozície boli obsadené priamo: tréner tímu
  OPEN (EUC 2011) Branki Jaško, vedúci družstva OPEN (juniorské EJUC 2011) Richard Kollár,
  tréner tímu MIX (plážové WBUC) Chorche Turan. Ostatné pozície budú obsadené čoskoro.
  VR SAF zároveň rozhodla, že členovia realizačných tímov budú za svoju činnosť odmenení,
  t.j. hráči im pokryjú časť nákladov na podujatie (napr. cestovné, alebo ubytovanie).
 • VR SAF predebatovala zmeny v systéme organizácie súťaží EUCS. Hlavnou zmenou je
  premena sekcie CEL na EUCS región, ktorá zaručuje minimálne štyrom OPEN tímom z CEL
  každoročne postup na majstrovstvá Európy klubov. VR SAF túto zmenu víta, keďže približuje
  slovenským tímo účasť na vrcholových podujatiach a zároveň nám umožňuje usporadúvať
  významné turnaje na Slovensku.
 • VR SAF z týchto dôvodov podporuje reštrukturalizáciu EUCS. Podporuje aj rozšírenie
  finálového turnaja v kategórii žien na 3 dni pre 10 tímov, v mužskej kategórii vybrala
  najvhodnejší formár pre súťaž (turnaj obsahuje 24 tímov a má komplikovanú viacúrovňovú
  štruktúru). Zároveň SAF podporuje ponechanie limitu 5 extra hráčiek po EUCR na dopísanie
  na roster pred EUCF.
 • V rámci regiónu VR SAF podporuje usporiadanie CEL turnaja v Maribore 1.-3.7.2011, a
  spojenie kvalifikácie naň s inou krajinou (krajinami) VR SAF očakáva záujem 3-5 OPEN klubov
  o kvalifikačný turnaj, ktorý sa tak môže stať vrcholom ich sezóny a 1 WOMEN tímu. O
  zmenách v rámci regiónu prebieha online debata, ktorá je prístupná tu.
 • Viac podrobností o zmenách v EUCS nájdete tu, SAF pripraví pre slovenské kluby viac
  informácii, keď sa vyjasní situácia v rámci regiónu.
 • BJ bude iniciovať stretnutie klubov za účelom dohody medzi klubmi o účasti na EUCS v
  tomto roku.

4. Plán podujatí na rok 2011

 • Chorche Turan bude zástupcom SAF na vysokoškolskom turnaj Lafranconi 2010, 12.12.2010,
  v hale na FTVŠ.
 • Bol schválený predbežný program podujatí SAF na rok 2011
 • MSR hala (január-február, organizujú Morthens, delegát: Libor Gažovič, 1.kategória)
 • HAT turnaj Senica (15. január, organizujú Kus plastu, delegát: neurčený, 3.kategória – len
  spolúčasť SAF)
 • Discgolf Budmerice (apríl, DG sekcia)
 • HAT turnaj Trnava (1.máj ?, organizujú Morthens, delegát: Libor Gažovič, 3.kategória – len
  spolúčasť SAF)
 • 1. kolo SK ligy (apríl-máj, organizujú Golden Ants, delegát: Veronika Čolláková, 2.kategória)
 • 2. kolo SK ligy (máj-jún, organizujú First Date, delegát: Veronika Čolláková)
 • DG Smolenice (jún, DG sekcia)
 • Letná bratislavská liga (júl-august, organizujú RK + KB, delegát: Richard Kollár, 3.kategória)
 • MSR september OPEN + individuals (september, výberový proces, 1.kategória)
 • MSR discgolf (október, DG sekcia)
 • Akademické majstrovstvá SR (okóber-november, neurčený, 1. kategória)
 • Výročné ceny SAF (december, neurčený)
 • Zahraničné podujatia
 • EUCQ kvalifikačný turnaj (apríl alebo máj)
 • CEL (EUCR) (pravdepodobne 1.-3.7.2011 v Maribore, Slovinsko)
 • EUC (30.7.-6.8., Maribor, Slovinsko)
 • EUJC (polovica augusta 2011, Poľsko?)
 • WBUC (22.-28.8.2011, Lignano, Taliansko)
 • EUCF (začiatok októbra)
 • okrem týchto podujatí sú do prípravy reprezentačných tímov zaradené turnaje Windmill
  Windup, Bibione a prípadne Talampaya (v prípade štartu v divízii MIX na EUC).
 • Okrem toho prebieha dlhodobá Discgolfová liga, a dá sa očakávať usporiadanie tradičných
  podujatí (3.kategória).
 • V budúcnosti by malo viac akcií prebiehať riadnym výberovým konaním na usporiadateľov
  turnajov. Bude sa dodržiavať systém troch úrovní turnajov podľa typov propozícií. Taktiež
  treba včas vyberať delegátov.
 • Treba dotiahnuť štatút výročných cien SAF – tohtoročný usporiadateľ Chorche Turan
  prekonzultuje so svojim tímom a oznámi nám výsledok. SAF považuje podujatie za svoju
  prioritu a chce, aby štruktúra podujatia bola jasnejšia a dodržiavali sa dohodnuté pravidlá.
 • VR SAF nakúpi z vlastných zdrojov skórovače (2 ks), kuželky (ďalšia sada) a lekárničku. Tieto
  budú používané na turnajoch SAF a požičiavané na všetky ostatné turnaje (3.kategórie) na
  požiadanie.
 • Americký tím Sockeye usporadúva kliniky po celom svete, v blízkej budúcnosti to bude napr.
  kemp v Moskve. Hráči Morthnes preskúmajú možnosť priviesť hráčov Sockeye aj na Slovensko.

5. Zapojenie nových ľudí do činnosti SAF

 • VR SAF zriadi Redakčnú radu webstránky, ktorá bude mať na starosti prácu s webstránkou.
  Do redakčnej rady boli zaradení všetci tí, ktorí sa na stránke dnes podieľajú. Za šéfa
  Redakčnej rady bol zvolený Miki Kvetan z Morthens. Prvé stretnutie Redakčnej rady sa
  uskutoční začiatkom roku 2011.
 • VR SAF konštatovala akútny nedostatok administrátorov a HTML editorov stránky, je
  potrebné týchto ľudí nájsť čo najskôr.
 • VR SAF volila členov Discgolfovej sekcie, ktorú zriadila online hlasovaním. Členmi DG sekcie
  sa stali (v tomto poradí): Stefan Dobrev, Martin Krička, Lukáš Grožaj, Silvia Foltínová a
  Richard Kollár (ako zástupca VR SAF). DG sekcia bude mať na starosti poduajtia v discgolfe.
 • VR SAF bude pokračovať vo vyhľadávaní ľudí na činnosť v SAF.

6. Hľadanie externých zdrojov

 • VR SAF zvolá na jar špeciálne stretnutie k tejto téme.
 • Treba identifikovať možných partnerov a sponzorov SAF a mediálnych partnerov SAF.
 • Do tohto zasadania členovia VR SAF navrhnú možné spôsoby získania externých zdrojov.

7. Administratívne zmeny v SAF

 • V novom roku SAF zmení sídlo na miesto sídla firmy Chemix-D. Zabezpečí sa tak lepší prístup
  ku korešpondencii aj v neprítomnosti všetkých členov VR SAF. BJ zabezpečí príjmanie zásielok
  na tejto adrese. RK zabezpečí administratívne zmeny tak, aby nové sídlo bolo už aj v novej
  verzii stanov pripravenej v roku 2011 a zaevidované na MV SR a na štatistickom úrade.
  Zmeny sa príjmu spolu so zmenou stanov.
 • RK preskúma možnosť registrácie asociácie ako športového zväzu a aké výhody a povinnosti
  by nám z toho vyplývali (do najbližšieho stretnutia VR SAF).
 • JT a RK zabezpečia prevod vlastníctva webovej domény szf.sk na SAF (do 14 dní).
 • VR SAF bude ďalej udržiavať tzv. Master listu SAF, ktorý sa bude budovať tak, aby pokrýval
  všetkých aktuálnych aj bývalých hráčov diskových športov na Slovensku a ďalšie relevantné
  osoby. Bude obsahovať záznamy o reprezentácii, a kontaktné údaje. Z tohto Master listu sa
  bude pravidelne vytvárať aktuálny zoznam členov SAF, ktorý bude verejne prístupný na
  požiadanie, t.j. bude poskytnutý usporiadateľom turnajov, medzinárodným asociáciam,
  prípadne členom SAF, a podobne. Tento zoznam členov však nebude obsahovať osobné
  údaje členov. Pre interné potreby SAF môžu byť vytvárané z Master listu podzoznamy podľa
  potreby (napr. juniori, kandidáti na repre a pod.)
 • VR SAF hlasovaním schválila, že prístup k Master listu budú mať v budúcnosti tieto osoby:
  všetci členovia DR SAF, určený člen VR SAF na komunikáciu s členmi, predseda VR SAF.
  Každé ďalšie sprístupnenie inej osobe musí odhlasovať VR SAF.
 • Všetku emailovú komunikáciu SAF s členmi a hráčmi bude zabezpečovať poverený člen VR
  SAF. V prípade žiadosti o zaslanie emailu určenému typu príjemcov na podnet člena SAF,
  alebo klubu a pod., VR SAF túto žiadosť posúdi a email v prípade kladného rozhodnutia
  rozošle. SAF však nebude druhým stranám poskytovať emailove zoznamy.

8. Kontrola stavu prípravy štartovacích balíčkov

 • VR SAF krátko prediskutovala stav prípravy štartovacích balíčkov. BJ s Michalom Mesárošom
  pripravili videá so základou inštruktážou k ultimate. Videá je potrebné doplniť zvokovou
  stopou. RK upozornil, aby sa príprava nezužovala len na prípravu videa, ale na celý balíček.
  Za týmto účelom treba osloviť ČALD a Michala Kmotorku za účelom použitia časti ich
  materiálov. S Romanom Miezgom je potrebné dohodnúť distribúciu diskov.

9. Jeseň 2011

 • Členovia VR SAF do najbližšieho zasadania VR SAF preskúmajú potrebné zmeny stanov a
  volebného procesu VR SAF. Na najbližšom zasadaní bude táto téma prerokovaná tak, aby sa
  akékoľvek zmeny stanov pripravili včas a v rámci verejnej diskusie s členmi SAF.
 • Ak sa zachová systém, že voľby prebiehajú na začiatku členského obdobia (september),
  stanovy SAF treba upraviť tak, aby vo voľbách SAF mali možnosť voliť aj členovia SAF v
  predchádzajúcom období. Prípadne možno presunúť pravidelné Valné zhromaždenie na iný
  termín (jar). Túto otázku treba prediskutovať.

10. Rozvoj

 • SAF pripraví na webovej stránke sekciu Pre kluby, kde sa budú okrem iného nachádzať
  materiály Cestovné granty pre začínajúce tímy a Ponuka na výjazdové kempy, ktoré treba
  vypracovať. Táto sekcia sa následne spopularizuje medzi slovenskými klubmi.
 • Cestovné granty sa budú poskytovať ako percento z nákladov na cestové tímu (s
  definovaným maximom príspevku).

11. Ostatné

 • VR SAF vybrala dizajn bannerov SAF, jeden pre slovenskú a jeden pre anglické verziu. RK
  zabezpečí ich výrobu tak, aby boli pripravené na Halové MSR 2011.
 • Zároveň VR SAF odporúča výrobu samolepiek SAF, ktoré budú použité na popagáciu SAF a jej
  webovej stránky najmä v rozvojových regiónoch. RK preskúma možnosti, dizajn bol vybraný
  VR SAF na zasadaní.
 • Všetky dizajny pochádzajú od Maroša (Morthens), ktorému VR SAF vyjadruje veľkú vďaku.
 • VR SAF odhlasovala kandidátov, za ktorých bude hlasovať do funkcií vo WFDF.
 • VČ navrhla vytvorenie knižnice SAF, ktorej zoznam materiálov bude dostupný na webstránke
  SAF. BJ konštatoval, že vlastní viacero DVD, ktoré môžu byť použité ako ceny napr. na MSR
  alebo na HAT turnaji.
 • VČ zároveň s evidenciou knižnice zavedie zoznam majteku SAF a bude ho priebežne
  aktualizovať.

Najbližšie plánované zasadanie VR SAF je vo februári 2011.

Úlohy:

 1. VR SAF pripraví novú verziu stránky popisujúcu Ciele SAF na webe szf.sk (do februára 2011).
 2. VR SAF vytipuje a priamo osloví ľudí, ktorí by sa mohli podielať na činnosti SAF. Zároveň
  zverejní verejnú výzvu na zapojenie sa (priebežne, výzva v januári 2011).
 3. VR SAF pripraví pravidlá udelovania cestovných grantov pre začínajúce tímy a pravidlá
  príspevkov na rozvojové kempy. V spolupráci s Readkčnou radou webu szf.sk v
  novozriadenej sekcii (Pre začínajúce tímy) zverejní informácie o týchto programoch (do
  konca februára 2011).
 4. VR SAF vyberie svojho delegáta na MSR Individuals na jeseň 2011. Pred MSR Individuals
  bude požadovať od delegáta presný zoznam disciplín a pravidiel súťaží a bude s ním
  konzultovať časový rozpis disciplín (august/september 2011).
 5. RK preskúma možnosť usporadať aj v roku 2011 (na jeseň) podujatie pre vysokoškolákov v
  spolupráci so SAUŠ (do júna 2011).
 6. JT prekonzultuje s tímom MD otázku užšej spolupráce so SAF na organizácii ankety Puklica v
  roku 2011. O rozhodnutí tímu MD bude informovať VR SAF (do najbližšieho zasadanie VR
  SAF, február 2011).
 7. VR SAF usporiada anketu o záujme o účasť na EUC 2011 medzi slovenskými hráčmi (do
  konca decembra 2010).
 8. VR SAF vyhodnotí anketu a určí, kroré tímy bude Slovensko reprezentovať na EUC 2011 (do
  konca januára 2011).
 9. VR SAF osloví vybraných kandidátov na trénerov a vedúcich družstiev na EUC 2011. Z tých,
  ktorí prejavia záujem vymenuje realizačné tímy pre jednotlivé divízie (do konca januára
  2011).
 10. VR SAF usporiada anketu o záujme o účasť na EUJC 2011 a WBUC 2011 medzi slovenskými
  hráčmi (do konca marca 2011). Neskôr rozhodne o doplnení realizačných tímov na tieto
  podujatia.
 11. RK v mene VR SAF dá hlas vybraným kandidátom vo voľbách do WFDF (do konca decembra 2010).
 12. RK v mene VR SAF bude presadzovať záujmy SAF (podľa dohody) v rámci reštrukturalizácie
  súťaží EUCS (zima 2010-2011). Zároveň dá hlas vybraným zmenám v pravidlách EUCS (do
  konca decembra 2011).
 13. BJ bude iniciovať stretnutie klubov za účelom dohody medzi klubmi o účasti na EUCS v
  tomto roku (do konca februára 2011).
 14. VR SAF deleguje zástupcu (delegáta) na HAT turnaj v Senici (čo najskôr, určite do 15.1.2011).
 15. VR SAF zverejní začiatok podávania bidov na usporiadanie MSR v septembri 2011 podľa
  propozícií (do konca marca 2011) a vyberie usporiadateľa a následne určí delegáta.
 16. RK nakúpi zo zdrojov SAF skórovače (2 ks), kuželky (ďalšia sada) a lekárnička (do 15.1.2011).
 17. Miki Kvetan zvolá stretnutie Redakčnej rady webstránky SAF (do konca januára 2011). Za
  prioritu pre RR sa pokladá nájdenie administrátora stránky a zriadenie sekcie „Pre začínajúce
  tímy“.
 18. RK informuje zvolených členov Discgolfovej sekcie. Zároveň iniciuje zvolenie jej predsedu
  (do konca januára 2011).
 19. VR zvolá na jar špeciálne stretnutie k hľadaniu externých zdrojov pre SAF. Do zasadnia
  členovia VR SAF navrhnú možné spôsoby získania externých zdrojov (do konca apríla 2011).
 20. RK v spolupráci s BJ zabezpečia administratívnu zmenu adresy sídla SAF (do konca marca 2011).
 21. RK preskúma možnosť registrácie asociácie ako športového zväzu a aké výhody a povinnosti
  by nám z toho vyplývali
 22. JT a RK zabezpečia prevod vlastníctva webovej domény szf.sk na SAF (do konca roka 2010,
  predĺžené do 15.1.2011).
 23. LG zmení prístupové práva k dokumentu Master list SAF (do konca roku 2010), zároveň
  bude v budúcnosti udržiavať separátny akualizovaný zoznam členov SAF bez osobných
  ádajov a zabezpečovať distribúciu emailov členom a ostatným hráčom. Od roku 2011 bude
  osoba zodpovedná za evidenciu hráčov 2-krát ročne oslovovať tímy so žiadosťou o
  aktualizáciu údajov o ich hráčoch.
 24. Členovia VR SAF preskúmajú potrebné zmeny stanov a volebného procesu VR SAF (do
  najbližšieho stretnutia VR SAF, február 2011).
 25. RK zabezpečí výrobu bannerov SAF tak, aby boli pripravené na Halové MSR 2011 (do konca
  januára 2011).
 26. RK preskúma trhové možnosti zadania výroby samolepiek pre potreby SAF (do konca
  januára 2011).
 27. VČ začne vytvárať knižnicu SAF (s možnou čiatočnej evidencie materiálov dostupných u
  jednotlivých členov SAF a iných slovenských hráčov). Zoznam položiek bude prístupný na
  webe SAF (do konca marca 2011).
 28. VČ zavedie zoznam majteku SAF a bude ho priebežne aktualizovať (do konca marca 2011).

Staršie úlohy:

 1. Michal Mesároš dopracuje materiály potrebné na štartovacie balíčky a s Romanom
  Miezgom dohodne podrobnosti ich distribúcie. Zárovň oznam o balíčkoch zavesí na web
  szf.sk (predĺžené do konca marca 2011). Balíčky by mali byť k dispozícii na distribúciu od jary
  2011.
 2. LG získa vyplnené prihlášky, alebo emailové prihlášky od hráčov, ktorí v Trnave neodovzdali
  prihlášky (predĺžené do konca februára 2011).
 3. RK preskúma možnosť uzatvoriť zmluvu s organizátorom letnej mestskej pláže v Bratislave,
  prípadne im ponúkne užšiu spoluprácu (barter, propagácia, postreky Chemix-D) (do marca
  2011).
 4. JT preskúma možnosť zaradiť frisbee podujatia do kalendára podujatí v lete 2011 v Medickej
  záhrade (do marca 2011).
 5. VČ pripraví návrh pravidiel sponzorstva SAF v niekoľkých úrovniach (predĺžené do stretnutia
  VR SAF venovanému tenjto téme, apríl 2011).
 6. VR SAF sa pokúsi získať vzdelávací grant od Tatrabanky (ak je vec stále aktuálna), spolupráca
  s Filom.
 7. RK od Dr. Argaja získa adresár učiteľov SŠ a pridá ho k webovým informáciam VR SAF
  (Adresár SAF) (predĺžené do konca apríla 2011).
 8. JT skontaktuje známych učiteľov Tv na SŠ, a zistí možnosť usporiadať SŠ majstrovstvá
  Bratislavy na príslušnej škole (v telocvični) na jeseň 2011, odhadne náklady na takýto turnaj.
  (predĺžené do konca marca 2011).

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.