Výsledky volieb do Dozornej rady

Volebná komisia zverejnila a potvrdila výsledky elektronických volieb do Dozornej rady SAF, ktoré sa konali 12.-18.06.2024. Výsledky nezávisle skontrolovali a potvrdili Martin Keseg a Lucia Pekárová.

Voľby do DR SAF:
počet hlasov 66, počet platných hlasov 63

Dozorná rada SAF (2024-2028)
Richard Kollár 54
Beáta Feilhauerová 58
Katarína Vilhanová 52

Pri elektronickom hlasovaní vo voľbách do volených orgánov SAF sú výsledky volieb platné, ak v nich hlasuje aspoň jeden aktívny člen SAF, čo sa stalo, preto volebná komisia osvedčuje výsledky hlasovania a vyhlasuje voľby za platné. Zvoleným kandidátom prajeme veľa energie a chuti do práce a všetkým kandidátom ďakujeme za záujem podieľať sa na práci v DR SAF.