Zápisnica zo zasadania VR SAF, 11.9.2010

U Očka, Bratislava, 22.9.2010, 19:30
Prítomní: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár
Prísediaci: Katarína Boďová, Mikuláš Kvetan, Michal Mesároš

Program:

 1. Schválenie programu zasadania
 2. Propozície podujatí SAF
 3. Podujatia SAF: Ponukový list na MSR indoor a fun turnaj na východe, organizácia
  Akademických majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev Slovenska v discgolfe
 4. Štartovacie balíčky pre školy
 5. Umiestnenie reklamy na webe SAF
 6. Výroba banneru SAF, v7roba rekl. materiálov SAF
 7. Reprezentácia Slovenska v roku 2011: EUC 2011 open, ženy, mix, EUJC 2011 juniori, WBUC
  2011 pláž open, ženy, juniori.
 8. Iné

Podrobný program:

1. Schválenie programu zasadania

2. Propozície podujatí SAF
Po krátkej diskusii sa VR SAF zhodla, že propozície podujatí treba formulovať tak, aby
vyhovovali usporiadateľom budúcich turnajov na Slovensku a nie prispôsobovať ich
existujúcim turnajom. Medzi veci, ktoré môže ponuknúť usporiadateľom turnajov SAF
patria: propagácia podujatia (reklama na stránke szf.sk, email členom SAF a frisbee
komunite na Slovensku, umiestnenie podujatia v kalenári SAF, pridanie na ffindr, email na
eurodisc, oslovenie komunít v okolitých štátoch, propagácia v médiách, archivácia výsledkov
podujatia na webe), priama pomoc usporiadateľom (zapožičanie kuželiek, lekárničky,
skórovacieho softvéru, časomiery, delegovanie zástupcu SAF na turnaj), zaradenie podujatia
do slovenskej ultimate ligy. VR SAF sa uzniesla, že

 • v roku 2011 bude podporovať organizáciu troch úrovní podujatí v ultimate frisbee: I.
  kategórie – majstrovské turnaje (ako MSR na tráve a v hale a pod.), na ktorých musia byť
  všetci účastníci členmi SAF, s povoleným ziskom do 200 euro pre usporiadateľa, II.
  kategórie – slovenská ultimate liga (niekoľko turnajov ročne, do ligy sa budú započítavať aj
  výsledky majstrovstiev Slovenska), ktorej turnaje budú usporadúvať slovenské kluby v
  regiónoch, extra hráčske poplatky budú vyberané ako na podujatiach SAF v tomto roku, t.j. 5
  euro pre nečlenov SAF, maximálny povolený zisk pre usporiadateľa nebol stanovený a bude
  predmetom diskusie, najlepši tím slovenskej ligy bude na konci roka ocenený ako tím roku v
  súťaži Puklica, III. kategórie – podujatia spoluorganizované SAF – SAF poskytne len
  propagáciu, za to bude chcieť len veľmi nízky poplatok podľa dohody s organizátorom
  podujatia, extra hráčske poplatky nebudú vyžadované. Na podujatia I. a II. kategórie musia
  mať slovenské tímy prednostné právo registrácie;
 • čo najskôr dopracuje diskusiou online propozície podujatí I. kategórie tak, aby mohli byť
  použité na halové majstrovstvá Slovenska 2011;
 • zriadi v roku 2011 slovenskú ultimate ligu (možné podujatia v máji/júni 2011 a júli 2011).
  Odporúčané miesta: Košice, Zlaté Moravce, Senica.

3. Podujatia SAF
Hneď po dopracovaní propozícii sa vypracuje ponukový list na halové majstrovstvá
Slovenska (január alebo február 2011), priamo sa tento rok osloví tím Outsiterz, ak budú
mať záujem usporiadať turnaj v Hlohovci. Na MSR pripraví VR SAF putovný pohár pre víťazný
tím. Budú sa odovzdávať aj medaile, zabezpečené v spolupráci s usporiadateľom podujatia.
Poskytovanie ubytovania a stravy pre všetkých účastníkov nebude medzi povinnosťami
usporiadateľa, ale v prípade záujmu by mali usporiadatelia zabezpečiť ubytovanie pre tímy,
ktoré nemôžu na noc cestovať domov. Na Majstrovstvá Slovenska v discgolfe SAF zabezpečí
diplomy a spropaguje podujatie medzi členmi. Bude sa tam súťažiť v kategóriách PRO OPEN,
OPEN, WOMEN a JUNIORS. V októbri sa budú tiež konať prvé Akademické majstrovstvá SR,
štartovať na nich budú tímy Bratislavy (niekoľko tímov fakúlt, kde sa ultimate vyučuje v
rámci TV), Západ (so základom v Trnave), Stred a Východ (so základom v Košiciach).
4. Štartovacie balíčky
VR SAF sa uzniesla, že je potrebné čo najrýchlejšie vytvoriť a začať distribuovať štartovacie
balíčky. Z týchto dôvodov navrhla aj kompletnú štruktúru tohto balíčka: 1 regulérny discraft
disc, 5 menej kvalitných lacnejších diskov, reklamný leták so základnou informáciou o hre a
krátkymi pravidlami, DVD s videom s technikami hádzania, kompletnými pravidlami,
didaktickými materiálmi, dôležitými linkami. Toto DVD by malo obsahovať hlavne základnú
prístupovú (offline) stránku, z ktorej sa bude dať priamo pristupovať do jednotlivých
materiálov, prípadne tlačiť niektoré špecifické dokumenty (pravidlá, popis techník hádzania,
učebné plány a pod.). Richard Kollár preskúma možnosť zaradiť príručku ČALD v
elektronickej forme do balíčkov. Súčasťou balíčka môžu byť aj ďalšie tlačové materiály, po
odporučení VR SAF, prípadne zostavovateľou balíčkov. SAF bude sponzorovať tieto balíčky
sumou 5 euro na kus(t.j. bezplatná výroba DVD, sponzorovaný originálny Discraft Ultrastar
disk).

5. Umiestnenie reklamy na webe SAF
SAF obdržala ponuku na umiestnenie špecifickej textovej kontextuálnej reklamy na
stránkach SAF. Konkrétne jeden odkaz za 100 dolárov ročne. VR SAF s takouto reklamou v
princípe súhlasí a RK vyjedná s firmou jej presnú formu.

6. Výroba banneru SAF a iných reklamných materiálov
SAF privítala vytvorenie bannerov na MSR v Trnave lokálnymi usporiadateľmi a ďalej
rozhodla o výrobe reklamného banneru SAF s logom SAF a webovou adresou (v slovenskej
verzii). O výrobe anglickej verzie bude online hlasovať. Náklady na jeden banner by mali byť
do 70 euro. Zároveň má SAF v budúcnosti záujem vyrábať vlastné reklamné materiály
(nálepky, odznaky, perá a iné suveníry, prípadne tričká na predaj). O presnej podobe bude v
budúcnosti diskutovať VR SAF. BJ ponúkol možnosť nefinančného sponzoringu SAF
súkromnou firmou v tejto forme.

7. Reprezentácia Slovenska
VR SAF sa dohodla, že pred zverejnením presných podmienok od usporiateľov
budúcoročných EUC nebude robiť žiadne rozhodnutia ohľadom reprezentácie SAF. Do úvahy
spadá aj účasť na MS krajín v plážovom ultimate, ktoré sa budú konať koncom augusta 2011
v Taliansku. Po zverejení všetkých podmienok SAF urobí ešte jeden prieskum medzi svojimi
členmi a doterajšími záujemcami o kompetetívne turnaje. Na jeho základe spraví nomináciu
tímov, trénerov a vedúcich družstiev. V doterajšej ankete prajvilo záujem hrať na
kompetetívnych výberových turnajoch cca. 30 hráčov, ďalších 10 potvrdilo záujem ústne. Do
úvahy teda prichádza aj vyslanie viacerých tímov na jedno z podujatí, či obsadenie oboch
podujatí. Zároveň VR SAF povrdila jednu zo svojich priorít na nasledujúce obdobie – štart
slovenských juniorov buď na juniorských majstrovstvách Európy alebo na Majstrovstvách
sveta v plážovom ultimate (alebo na oboch podujatiach v prípade veľkého záujmu). Tieto
tímy bude SAF aj priamo sponzorovať a pokúsi sa im nájsť ďalších sponzorov.

8. Iné
LG konštatoval , že viacero členov SAF nevyplnilo svoju členskú prihášku. LG aktualizuje
zoznam členov SAF a získa vyplnené prihlášky, alebo emailové prihlášky od hráčov, ktorí v
Trnave neodovzdali prihlášky.

Nové zadané úlohy

 1. VR SAF dopracuje propozície podujatí SAF, najprv podujatí prvej kategórie (do 15.10.),
  potom II. a III. kategórie (do 15.11.).
 2. VR SAF informuje slovenské kluby o novej slovenskej ultimate lige v roku 2011 (do 31.10.) a
  o možnosti usporiadať ligové turnaje.
 3. VR SAF spropaguje na svojom webe svoje nové podujatia Akademické majstrovstvá
  Slovenska 2011 a Majstrovstvá Slovenska v discgolfe 2010.
 4. VR SAF do 15.10. vytvorí ponukový list na usporiadanie Halových majstrovstiev Slovenska v
  ultimate 2011. Usporiadateľstvo bude prednostne ponúknuté tímu Outsiterz s miestom
  turnaja Hlohovec.
 5. Michal Mesároš po zverejnení žiadaného obsahu štartovacieho balíčka čo najskôr dopracuje
  materiály potrebné na štartovacie balíčky (do 10.11.) a s Romanom Miezgom dohodne
  podrobnosti ich distribúcie (do 30.11.). Zárovň oznam o balíčkoch zavesí na web szf.sk (tiež
  do 30.11.).
 6. RK dohodne podmienky umiestnenia kontextovej textovej reklamy na webe szf.sk. O
  dohode bude informovať VR SAF pred uvedením reklamy na stránke. (do 31.10.).
 7. LG preskúma možnosti výroby banneru SAF v Trnave. Osloví autora loga o vypracovanie
  návrhu banneru.
 8. LG zabezpečí výrobu diplomov na MSR v discgolfe.
 9. RK zostaví organizačný výbor MSR v discgolfe, zriadi oznam na webstránke SAF a rozbehne
  registráciu na podujatie.
 10. RK v spolupráci s Gustávom Argajom pripraví Akademické majstrovstvá Slovenska.
 11. RK bude VR SAF neodkladne informovať o informácii o EUC 2011, akonáhle sa táto
  informácia objaví.
 12. LG aktualizuje zoznam členov SAF a získa vyplnené prihlášky, alebo emailové prihlášky od
  hráčov, ktorí v Trnave neodovzdali prihlášky.

Staršie úlohy budú aktualizované neskôr.

Ďalšie zasadanie VR SAF je plánované na december 2010.
Spísal: Richard Kollár

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.