Správa o činnosti za rok 2021 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF)

za rok 2021

Všeobecne, činnosť:

V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA.

Post COVID obdobie sprevádzal len pomalý rozbeh súťaží a tréningov. Je veľmi silne cítiť výpadok, ktorý nám COVID priniesol.

Financie

Tento rok sa nám podarilo z verejných prostriedkov zabezpečiť 37 048€ príspevok  od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Členská základňa:

Počas členského obdobia v roku 2021 bolo v SAF riadne zaregistrovaných 166 hráčov / hračiek diskových športov.

Do súťaži  v ULTIMATE sa v tomto prihlásilo 123 hráčov a hráčiek:

 • 85 mužov z čoho
  • kategória U23 – 36
  • kategória U20 – 20
  • kategória U17 – 3
 • 38 žien z čoho
  • kategória U23 – 25
  • kategória U20 – 14
  • kategória U17 – 3

V disciplíne DISCGOLF bolo registrovaných 62  hráčov a hráčiek

 • 48 mužov
  • kategória U23 – 19
  • kategória U20 – 16
  • kategória U17 – 15
 • 14 žien
  • kategória U23 – 9
  • kategória U20 – 9
  • kategória U17 – 5

V tomto roku zároveň vstúpil do platnosti nový elektronický systém evidencie členov SAF, ktorý sa stále vyvíja pre pohodlnejšie používanie, ale už aj v súčasnom stave sa preukazuje ako veľmi užitočný.

Krátka správa o podsekciách

DISCGOLF

(Zo správy DG sekcie)

Hráči

 • Slovenská discgolfová liga v tomto roku neprebehla.
 • Slovensko má 36 členov PDGA.
 • V dôsledku pandémie COVID19 sa vo všeobecnosti zvýšil záujem o individuálne športy, ktorých herné podmienky vyhovovali protipandemickým opatreniam. Podobne aj v prípade discgolfu sa rozšírila skupina začínajúcich a rekreačných hráčov hrajúcich na lokálnych ihriskách a turnajoch, viacero menších slovenských turnajov naplnilo svoju kapacitu – okolo 50 hráčov.

Turnaje

 • V dôsledku pandémie COVID19 sa zredukoval celkový počet turnajov.
 • SAF v tomto roku zastrešovala 9 turnajov, z toho:
  •  2 dvojdňové turnaje so štatútom PDGA C (Smolenice, Krpáčovo – MSR),
  • 1 jednodňový turnaj so štatútom PDGA C (Šurany)
  • 4 jednodňové turnaje (Rajecké Teplice, Malženice, Jaslovské Bohunice, Šurany),
  • 1 turnaj – súťaž dvojíc (Stupava)
  • 1 menší turnaj (Pohár FMFI UK, Zlaté rúško).
 • Komunita v Jaslovských Bohuniciach, ktorá pozostáva z veľkej miery z juniorských hráčov už tradične organizovala MSR juniorov, pre ktorých je tamojšie pevné ihrisko vhodné. V rámci turnaja boli otvorené tieto juniorské kategórie: MJ08, MJ12, MJ15, MJ18, FJ15 a FJ18.
 • Majstrovstvá strednej Európy (CEDGC) v discgolfe sa konali v Maďarsku v Sarvaši. Organizátorom sa vďaka rozsiahlym možnostiam layoutu ihriska podarilo rozšíriť počet súťažiacich na 106 hráčov v kategóriách MPO, FPO, MP40, MJ18 a FP18. To umožnilo rozsiahlu účasť širších reprezentácií pôvodných krajín s rozvinutejším discgolfom ale aj nováčikov zo Srbska. Organizátori posunuli turnaj opäť na vyššiu úroveň a tento formát turnaja sa osvedčil ako obľúbené reprezentačné podujatie, ktorého sa majú možnosť zúčastniť viacerí hráči, než pri úzkom výbere.

Výsledky

 • Majstrovstvá strednej Európy v discgolfe v Sarvaši v Maďarsku:
  • Katka Boďová obsadila 2. miesto v kategórii žien
  • Natália Nádaská obsadila 2. miesto v kategórii junioriek
  • Tesne mimo pódia na vo svojich kategóriách skončili aj Marko Čačala (5. miesto MJ18),  Sára Bubánová (4. miesto FJ18) a Eliška Juríková (5. miesto FJ18)
  • Slovensko sa na CEDGC zúčastnilo každý rok od jeho založenia v roku 2016 a využíva ho ako dobrú príležitosť vyskúšať si reprezentáciu krajiny na medzinárodnom podujatí pre širšiu škálu hráčov. Tento rok Slovensko reprezentovalo 13 hráčov, z toho 4 juniori.

Média

 • Vynikajúce 1. miesto Katky Boďovej v kategórii FP40 na majstrovstvách Európy zarezonovalo aj v celoslovenských mainstreamových médiach ako napr. Nový Ćas alebo RTVS (Nočná pyramída). Takéto mediálne pokrytie je cenné, pretože má potenciál priblížiť discgolf širšej verejnosti.
 • Majstrovstvá strednej Európy v Maďarsku mali slušné mediálne pokrytie a video záznamy z jednotlivých hracích kôl sú umiestnené na Youtube (video s K. Boďovou).
 • Podobne aj Majstrovstvá Európy, ktorých sme boli súčasťou mali výborné pokrytie a tak ich bolo možné sledovať aj v priamom prenose zo všetkých kútov sveta.

Rozvoj

 • V dôsledku pandémie COVID19 boli rozvojové aktivity z roku 2021 výrazne utlmené.
 • Napriek tomu môžeme konštatovať, že počet nových hráčov narástol, čo je spôsobené najmä tým, že discgolf je atraktívna outdoorová aktivita vyhovujúca náročným protipandemickým obmedzeniam.
 • Cieľom komisie je podchytiť týchto nováčikov a ponúknuť im vhodné turnaje.
 • Veľmi pozitívny je vznik discgolfovej komunity v Žiline a okolí, ktorá zároveň zorganizovala plne obsadený turnaj v Rajeckých Tepliciach.
 • DG komisia eviduje záujem niektorých golfových ihrísk a aj obcí o discgolf s prípadným cieľom vybudovať discgolfové ihrisko. DG komisia sa v rámci svojich možností stavia k takýmto aktivitám kladne a ochotne poskytuje odborné konzultácie.

ULTIMATE

(Zo správy ULT sekcie)

Domáce turnaje

Reprezentácie

Juniorské reprezentácie do 20 rokov

V roku 2020 začala prvá fáza dvojročnej prípravy na juniorské majstrovstvá Európy, ktoré by sa mali konať v lete 2021. Turnaj bol  kvôli pandémii zrušený. Kvôli pandemickým opatreniam však nebolo možné držať sa pôvodného plánu a konali sa nakoniec len ? prípravné akcie pre hráčov do 20 rokov.

Začiatkom leta sa hráči prvýkrát stretli na kempe v Beckove, ktorý bol otvorený hráčom pokročilým ale aj začiatočníkom. Akcie sa zúčastnilo 30 hráčov,  program pripravovali 4 tréneri.

Ďalšou akciu bol medzinárodný turnaj Youth Challenge 2020 v poľskej Wroclavi. Tím pod vedením 3 trénerov pozostával zo 16 hráčov. V kategórii MIX sa tímu podarilo získať výborné 2. miesto. Viac o turnaji tu: https://szf.sk/youth-challenge-2020-wroclaw/