Správa o činnosti za rok 2021 – Discgolf

Správa o činnosti za rok 2021 – DG komisia

Správa o činnosti Sekcie discgolfu SAF za rok 2021 – pdf verzia SOČ 2021 – DG komisia.pdf

Autor: Juraj Feilhauer, člen komisie sekcie DG SAF,  12.12.2021

 

Hráči

 • Slovenská discgolfová liga v tomto roku neprebehla.
 • Slovensko má 36 členov PDGA.
 • V dôsledku pandémie COVID19 sa vo všeobecnosti zvýšil záujem o individuálne športy, ktorých herné podmienky vyhovovali protipandemickým opatreniam. Podobne aj v prípade discgolfu sa rozšírila skupina začínajúcich a rekreačných hráčov hrajúcich na lokálnych ihriskách a turnajoch, viacero menších slovenských turnajov naplnilo svoju kapacitu – okolo 50 hráčov.

Turnaje

 • V dôsledku pandémie COVID19 sa zredukoval celkový počet turnajov.
 • SAF v tomto roku zastrešovala 9 turnajov, z toho:
  •  2 dvojdňové turnaje so štatútom PDGA C (Smolenice, Krpáčovo – MSR),
  • 1 jednodňový turnaj so štatútom PDGA C (Šurany)
  • 4 jednodňové turnaje (Rajecké Teplice, Malženice, Jaslovské Bohunice, Šurany),
  • 1 turnaj – súťaž dvojíc (Stupava)
  • 1 menší turnaj (Pohár FMFI UK, Zlaté rúško).
 • Komunita v Jaslovských Bohuniciach, ktorá pozostáva z veľkej miery z juniorských hráčov už tradične organizovala MSR juniorov, pre ktorých je tamojšie pevné ihrisko vhodné. V rámci turnaja boli otvorené tieto juniorské kategórie: MJ08, MJ12, MJ15, MJ18, FJ15 a FJ18.
 • Majstrovstvá strednej Európy (CEDGC) v discgolfe sa konali v Maďarsku v Sarvaši. Organizátorom sa vďaka rozsiahlym možnostiam layoutu ihriska podarilo rozšíriť počet súťažiacich na 106 hráčov v kategóriách MPO, FPO, MP40, MJ18 a FP18. To umožnilo rozsiahlu účasť širších reprezentácií pôvodných krajín s rozvinutejším discgolfom ale aj nováčikov zo Srbska. Organizátori posunuli turnaj opäť na vyššiu úroveň a tento formát turnaja sa osvedčil ako obľúbené reprezentačné podujatie, ktorého sa majú možnosť zúčastniť viacerí hráči, než pri úzkom výbere.

Výsledky

Majstrovstvá strednej Európy v discgolfe v Sarvaši v Maďarsku:

 • Katka Boďová obsadila 2. miesto v kategórii žien
 • Natália Nádaská obsadila 2. miesto v kategórii junioriek
 • Tesne mimo pódia na vo svojich kategóriách skončili aj Marko Čačala (5. miesto MJ18),  Sára Bubánová (4. miesto FJ18) a Eliška Juríková (5. miesto FJ18)
 • Slovensko sa na CEDGC zúčastnilo každý rok od jeho založenia v roku 2016 a využíva ho ako dobrú príležitosť vyskúšať si reprezentáciu krajiny na medzinárodnom podujatí pre širšiu škálu hráčov. Tento rok Slovensko reprezentovalo 13 hráčov, z toho 4 juniori.

Okrem toho však poprední slovenskí hráči získali skvelé umiestnenia aj na ďalších medzinárodných turnajoch:

ŽENY

Katka Bodová

Divizia FPO – Open Women:

 • 1. miesto – 2021 Smolenice Open
 • 1. miesto – 2021 Šurany Open
 • 2. miesto – Central European Disc Golf Championships

Divizia FP40 – Pro Masters Women 40+:

 • 1. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 1. miesto – EDGF 2021 European Masters Disc Golf Championship
Soňa Kúdelová

Divizia FPO – Open Women:

 • 1. miesto – Jarný Matfyz + WGE
Beáta Feilhauerová

Divizia FPO – Open Women:

 • 3. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 2. miesto – 2021 Smolenice Open
 • 2. miesto – 2021 Šurany Open
 • 9. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 31. miesto – EDGF 2021 European Disc Golf Championship
 • 2. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo
Natália Nádaská

Divizia FPO – Open Women:

 • 2. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 3. miesto – 2021 Smolenice Open
 • 1. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo

Divizia FJ18 – Junior Girls ≤18:

 • 2. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 7. miesto – EDGF 2021 European Junior Disc Golf Championship
Sára Bubánová

Divizia FJ18 – Junior Girls ≤18:

 • 4. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 13. miesto – EDGF 2021 European Junior Disc Golf Championship
Eliška Juríková

Divizia FJ18 – Junior Girls ≤18

 • 5. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 14. miesto – EDGF 2021 European Junior Disc Golf Championship
Galina Miková

Divizia FP40 – Pro Masters Women 40+:

 • 31. miesto – EDGF 2021 European Junior Disc Golf Championship

MUŽI

Michal Kúdela

Divizia MPO – Open:

 • 1. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 1. miesto – 2021 Smolenice Open
Marko Čačala

Divizia MPO – Open

 • 1. miesto – 2021 Šurany Open
 • 23. miesto – EDGF 2021 European Junior Disc Golf Championship
 • 1. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo

Divizia MJ18 – Junior ≤18

 • 5. miesto – Central European Disc Golf Championships
Karol Hrubják

Divizia MPO – Open

 • 2. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 2. miesto – 2021 Smolenice Open
 • 2. miesto – 2021 Šurany Open
 • 20. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 74. miesto – EDGF 2021 European Disc Golf Championship
 • 3. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo
Štefan Pócoš

Divizia MPO – Open:

 • 3. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 3. miesto – 2021 Šurany Open
 • 35. miesto – Central European Disc Golf Championships
Richard Kollár

Divizia MP40 – Pro Masters 40+

 • 19. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 4. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo
Martin Mozola

Divizia MP40 – Pro Masters 40+:

 • 1. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 3. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo
Roman Miezga

Divizia MP40 – Pro Masters 40+:

 • 2. miesto – Jarný Matfyz + WGE
Tomáš Mozola

Divizia MPO – Open:

 • 4. miesto – 2021 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo

Divizia MJ18 – Junior ≤18:

 • 2. miesto – Moravský Krumlov 2021
 • 4. miesto – O pohár starosty města Uničov 2021
 • 7. miesto – Central European Disc Golf Championships
 • 1. miesto – Slovácko Open 2021 – Ivo Vojtík memorial

Divizia MJ15 – Junior ≤15:

 • 1. miesto – Jarný Matfyz + WGE
 • 2. miesto – Discgolf-Shop.com Vesec Open 2021
 • 1. miesto – Veselí Open 2021
Kamil Miko

Divizia MJ18 – Junior ≤18:

 • 37. miesto – EDGF 2021 European Junior Disc Golf Championship

Média

 • Vynikajúce 1. miesto Katky Boďovej v kategórii FP40 na majstrovstvách Európy zarezonovalo aj v celoslovenských mainstreamových médiach ako napr. Nový Ćas alebo RTVS (Nočná pyramída). Takéto mediálne pokrytie je cenné, pretože má potenciál priblížiť discgolf širšej verejnosti.
 • Majstrovstvá strednej Európy v Maďarsku mali slušné mediálne pokrytie a video záznamy z jednotlivých hracích kôl sú umiestnené na Youtube (video s K. Boďovou).
 • Podobne aj Majstrovstvá Európy, ktorých sme boli súčasťou mali výborné pokrytie a tak ich bolo možné sledovať aj v priamom prenose zo všetkých kútov sveta.

 

Rozvoj

 • V dôsledku pandémie COVID19 boli rozvojové aktivity z roku 2021 výrazne utlmené.
 • Napriek tomu môžeme konštatovať, že počet nových hráčov narástol, čo je spôsobené najmä tým, že discgolf je atraktívna outdoorová aktivita vyhovujúca náročným protipandemickým obmedzeniam.
 • Cieľom komisie je podchytiť týchto nováčikov a ponúknuť im vhodné turnaje.
 • Veľmi pozitívny je vznik discgolfovej komunity v Žiline a okolí, ktorá zároveň zorganizovala plne obsadený turnaj v Rajeckých Tepliciach.
 • DG komisia eviduje záujem niektorých golfových ihrísk a aj obcí o discgolf s prípadným cieľom vybudovať discgolfové ihrisko. DG komisia sa v rámci svojich možností stavia k takýmto aktivitám kladne a ochotne poskytuje odborné konzultácie.

 

Financie a sponzorstvo

 • Slovenská asociácia Frisbee poskytla discgolfu doteraz nevídané množstvo peňazí.
 • Priamo podporila účasť na Majstrovstvách strednej Európy v Maďarsku, pričom plne hradila štartovné všetkým členom reprezentácie (955 €).
 • Priamo podporila účasť hráčov na Majstrovstvách Európy, pričom hradila veľkú časť celkových nákladov (2356 €).
 • Podpora fungovania klubov (3126 €)
 • Nákup materiálu (koše) (1240 €)
 • Pokračuje spolupráca s firmou Včelco, s.r.o., ktorá sponzorovala ceny na viaceré podujatia SAF