Správa o činnosti za rok 2020 – Discgolf

Správa o činnosti za rok 2020 – Discgolf

Správa o činnosti Sekcie discgolfu SAF za rok 2020 – pdf verzia SOČ 2020 – DG komisia.pdf

Autor:  Juraj Feilhauer, člen komisie sekcie DG SAF,  18.11.2020

 

Hráči

 • Aj napriek zrušeniu množstva turnajov v rámci protipandemických opatrení plánovaná Slovenská discgolfová liga v tomto roku prebehla
 • Slovensko má 25 členov PDGA
 • Rozšírila sa skupina začiatočníkov a menej pokročilých hráčov hrajúcich na lokálnych ihriskách a turnajoch

Turnaje

 • SAF plánovala zastrešiť 14 turnajov, z toho 6 v rámci Slovenskej discgolfovej ligy, z toho 4 dvojdňových so štatútom PDGA C (Budmerice, Bratislava, Smolenice, Krpáčovo – MSR), 1 jednodňový so štatútom PDGA C (Šurany) a 9 jednodňových (Kuchyňa 2x, Bratislava 3x, Malženice 2x, Jaslovské Bohunice), 1 menší turnaj (Pohár FMFI UK).
 • Bohužial, v dôsledku pandémie COVID19 bola polovica z týchto turnajov zrušená (prevažne v jarných a jesenných mesiacoch). 7 turnajov však bolo možné zrealizovať, aj vďaka tomu, že discgolf je individuálny šport a priebeh turnajov sa dal  modifikovať tak, aby bola splnená žiadaná úroveň protipandemických opatrení.
 • Konkrétne, ešte v zimnom období prebehli 2 jednodňové turnaje (Kuchyňa, Bratislava), ku koncu jari Dlhodobá súťaž na FMFI (Bratislava), v lete 2 jednodňové turnaje (Kuchyňa, Malý Slavín).
 • Podarilo sa zrealizovať aj 2 turnaje úrovne PDGA C: jednodňové Šurany a dvojdňové MSR v Krpáčove
 • Pôvodne plánované turnaje v rámci TriPoint Tour, ktoré by predstavovali spoluprácu Slovenska, Rakúska a Maďarska boli zrušené v dôsledku pandémie (podobne ako aj celá TriPoint Tour).
 • Stúpol počet rekreačných hráčov, ktorí objavili discgolf ako jednu z prijateľných možností obmedzeného športového vyžitia počas pandémie.

Výsledky

 • SAF plánovala vyslať prvýkrát v histórii Slovenska juniorskú výpravu na Majstrovstvá sveta juniorov v USA, pričom niektorí hráči mali potenciál dosiahnuť vynikajúce umiestnenie. Pandémia COVID19 však túto akciu znemožnila.
 • V dôsledku pandémie mohli elitní slovenskí hráči štartovať iba na obmedzenom množstve kompetetívnejších turnajov a aj to iba v regionálnom dosahu. Aj napriek tomu, sa viacerým z nich podarilo dosiahnuť výborné výsledky:
Katka Boďová

Divízia FPO – Open Women:

 • 1. miesto – Sizzlin Saigon Winter Open 2020
 • 1. miesto – Shipwrecked in Malaysia
 • 1. miesto – The 5th Annual Hyzenbrownie Open „King Of The Island“ 2020
 • 1. miesto – Iron City Ice Crush 2020 / IC Series 2019/20 – Final
 • 1. miesto – 2020 Šurany Open
 • 1. miesto – STP Open 2020
 • 1. miesto – Veselí Open 2020
 • 2. miesto – Made In Chřiby 2020
 • 1. miesto – 2020 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo

Divízia MA1 · Advanced:

 • 3. miesto – Singapore Sling 2020
Marko Čačala

Divízia MPO – Open:

 • 1. miesto – 2020 Šurany Open
 • 8. miesto – Veselí Open 2020
 • 10. miesto – Slovácko Open 2020
 • 1. miesto – 2020 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo
Michal Kúdela

Divízia MPO – Open:

 • 2. miesto – Iron City Ice Crush 2020 / IC Series 2019/20 – Final
 • 6. miesto – Slovácko Open 2020
Richard Kollár

Divízia MPO – Open:

 • 4. miesto – Sizzlin Saigon Winter Open 2020
 • 7. miesto – Shipwrecked in Malaysia
 • 5. miesto – Singapore Sling 2020
 • 2. miesto – 2020 Šurany Open

Divízia MP40 – Pro Masters 40+:

 • 8. miesto – The 5th Annual Hyzenbrownie Open „King Of The Island“ 2020
 • 7. miesto – Made In Chřiby 2020
Karol Hrubják

Divízia MPO – Open:

 • 2. miesto – 2020 Šurany Open
 • 10. miesto – Veselí Open 2020
 • 3. miesto – 2020 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo
Roman Miezga

Divízia MP50 – Pro Masters 50+:

 • 1. miesto – proDiscgolf.cz Búřov Open 2020
 • 1. miesto – Slovácko Open 2020
Soňa Kúdelová

Divízia FPO – Open Women:

 • 2. miesto – Iron City Ice Crush 2020 / IC Series 2019/20 – Final
 • 1. miesto – Slovácko Open 2020
Tomáš Mozola

Divízia MJ18 – Junior ≤18:

 • 4. miesto – Krumlovská klendra 2020
 • 7. miesto – Veselí Open 2020

Divízia MJ15 · Junior ≤15:

 • 4. miesto – Moravský Krumlov 2020
 • 2. miesto – proDiscgolf.cz Búřov Open 2020
 • 3. miesto – Prodiscus: Jindřichův Hradec Open 2020
 • 3. miesto – Slovácko Open 2020
 • 4. miesto – Made In Chřiby 2020
Natália Nádaská

Divízia FPO – Open Women:

 • 2. miesto – 2020 Šurany Open
 • 2. miesto – 2020 Slovak Open – Open Slovak Disc Golf Championship – Krpáčovo

Média

Zaznamenali sme aj prienik do informačných médií:

 • Na športovom portáli vyhraj.me bol publikovaný článok opisujúci úspechy nádejnej juniorskej reprezentantky Natálie Nádaskej
 • V denníku Nový Čas vyšiel článok propagujúci novootvorené multigolfové ihrisko v Leviciach, ktorého súčasťou sú aj krátke discgolfové jamky

 

Rozvoj

 • V dôsledku pandémie COVID19 boli rozvojové aktivity z roku 2020 výrazne utlmené.
 • Napriek tomu môžeme konštatovať, že počet nových hráčov narástol, čo je spôsobené najmä tým, že discgolf je veľmi vhodná outdoorová aktivita vyhovujúca náročným protipandemickým obmedzeniam.
 • Cieľom komisie je podchytiť týchto nováčikov a ponúknuť im vhodné turnaje.
 • V Leviciach na sídlisku vzniklo nové 6-jamkové multigolfové ihrisko, ktoré zahŕňa aj discgolf. Ihrisko je vhodné pre začiatočných a rekreačných hráčov na zoznámenie sa s discgolfom.
 • Materskej škôlke v Lučenci boli poskytnuté discgolfové disky a discgolf sa tak stal súčasťou športových aktivít tamojších detí
 • DG komisia eviduje záujem niektorých golfových ihrísk a aj obcí o discgolf s prípadným cieľom vybudovať discgolfové ihrisko. DG komisia sa v rámci svojich možností stavia k takýmto aktivitám kladne a ochotne poskytuje odborné konzultácie.

 

Financie a sponzorstvo

Peniaze poskytnuté Slovenskou asociáciou Frisbee boli použité na:

 • Priamu podporu účasti Slovenskej výpravy na Majstrovstvách sveta juniorov v USA, pričom hradila celý náklad pre všetkých členov juniorskej reprezentácie (3 312.67 €). Bohužiaľ, tieto Majstrovstvá boli zrušené kvôli pandémii COVID19 a juniori do USA nevycestovali. Vrátené financie sa využili na podporu talentovaných športovcov.
 • Registračný poplatok pre hráčov na Majstrovstvá Európy (800 €). Tieto Majstrovstvá sa taktiež neuskutočnili z dôvodu pandémie a alokované finančné prostriedky sa použili na podporu reprezentácie
 • Podpora fungovania klubov – 732 €
 • Podporu reprezentácie vo forme sústredení a jednotného reprezentačného oblečenia  (3500 €)
 • Nákup materiálu (prenosné koše a disky) (1990 €)
 • Podpora a rozvoj talentovaných športovcov (906,42 €)
 • Pokračuje spolupráca s firmou Včelco, s.r.o., ktorá sponzorovala ceny na viaceré podujatia SAF