Správa o činnosti za rok 2019 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF)

za rok 2019

Všeobecne, činnosť:

V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA.

Taktiež sme sa zamerali na získanie financií a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre fungovanie sekcií.

Okrem toho bol toto pre VR SAF prvý rok po voľbách a tak sme si definovali pole pôsobnosti jednotlivých členov, ktoré ako sa zdá funguje.

VR SAF sa ďalej venovala najmä zabezpečeniu všetkej administratívnej činnosti a minimalizovaniu dopadu týchto povinností na jednotlivé komisie.

Financie

Tento rok sa nám podarilo z verejných prostriedkov zabezpečiť 38 761€ (34 811€ dotácia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a 3 950€ Bratislavský samosprávny kraj).

SAF pokračovala vo fungovaní aj na komerčnej báze, kde sme pokračovali, respektíve začali v spolupríci s firmami „Nice Reply, s.r.o.“, „Včelco s.r.o.“, „Vacuumlabs s.r.o.“ a „Slovak Parcel Service s.r.o.“.

Celkovo SAF v roku 2019 mohla pracovať s historicky najväčším rozpočtom. 

Členská základňa:

Počas členského obdobia v roku 2019 bolo v SAF riadne zaregistrovaných 174 hráčov / hračiek diskových športov.

Do súťaži  v ULTIMATE sa v tomto prihlásilo 315 hráčov a hráčiek z toho:

 • 120 mužov,
 • 46 žien,
 • 77 juniorov (mužov),
 • 72 junioriek (žien).


V disciplíne DISCGOLF bolo registrovaných 89  hráčov a hráčiek

 • 40 mužov,
 • 13 žien,
 • 23 juniorov (mužov),
 • 13 junioriek (žien).

V tomto roku zároveň vstúpil do platnosti nový elektronický systém evidencie členov SAF, ktorý sa stále vyvíja pre pohodlnejšie používanie, ale už aj v súčasnom stave sa preukazuje ako veľmi užitočný.

Krátka správa o podsekciách

DISCGOLF

(Zo správy DG sekcie)

Hráči

 • Slovenská discgolfová liga v tomto roku neprebehla, komisia discgolfu podstúpila kroky pre jej opätovné spustenie v roku 2020 a zároveň jej zatraktívnenie pre hráčov
 • Slovensko má 49 členov PDGA
 • Rozšírila sa skupina menej pokročilých hráčov hrajúcich na lokálnych turnajoch, viacero menších slovenských turnajov naplnilo svoju kapacitu – okolo 50 hráčov

Turnaje

 • SAF zastrešovala 18 turnajov, z toho  v rámci Slovenskej discgolfovej ligy, z toho 5 dvojdňové so štatútom PDGA C (Budmerice, Smolenice, Trnava, Hlohovec – MSR, Krpáčovo), 1 jednodňový so štatútom PDGA C (Šurany) a 9 jednodňových (Kuchyňa, Bratislava 3x, Malženice 2x, Jaslovské Bohunice 2x, Šurany), 1 tímová súťaž (Bratislava) a ďalšie 2 menšie turnaje (Pohár FMFI UK, Zlaté trenky).
 • Pribudli turnaje v rámci novovzniknutej TriPoint Tour, ktoré predstavovali spoluprácu Slovenska, Rakúska a Maďarska, ktorých cieľom bolo umožniť hráčom z regiónu zúčastniť sa väčších turnajov a zároveň juniorom súťažiť v osobitnej divízii. Každá z krajín usporadúvala 2 turnaje. Turnaj Vienna Open sa po nečakaných zmenách konal v Bratislave a bol ďalším, ktorý sa okrem vymenovaných konal na Slovensku.
 • Stúpol počet účastníkov a ich kvalita na väčšine turnajov – najmä vďaka tradícii u väčších turnajov a širšej hráčskej základni u menších turnajov. Napriek tomu však vznikli aj nové turnaje.
 • Komunita v Jaslovských Bohuniciach, ktorá pozostáva z veľkej miery z juniorských hráčov už tradične organizovala MSR juniorov, pre ktorých je tamojšie pevné ihrisko vhodné.
 • Majstrovstvá strednej Európy v discgolfe sa konali v Českej republike v Novom Jičíne. Organizátori posunuli turnaj opäť na vyššiu úroveň a tento formát turnaja sa osvedčil ako obľúbené reprezentační podujatie, ktorého sa majú možnosť zúčastniť viacerí hráči, než pri úzkom výbere. Budúci ročník sa bude konať v Maďarsku.

Výsledky

 • Slovenský discgolf dosiahol viacero úspechov, ktoré bude veľmi ťažké zopakovať. Ide o jedny z najväčších úspechov slovenských diskových športov v histórii.
 • Tím Slovenska obsadil 7. miesto v na tímových majstrovstvách Sveta v Estónsku.
  • Tím pozostával z 8 hráčov: Katka Boďová (kapitánka, FPO), Richard Kollár (MPO/MP40), Martin Krička (MP40), Michal Kúdela (MPO), Marko Čačala (MJ18), Karol Hrubják (MPO), Soňa Švecová (FPO), Adrián Németh (MPO)
  • Išlo o druhú účasť Slovenska na tomto podujatí (predtým 2017 Colchester, 9. miesto)
  • Turnaj prebieha formou vzájomných zápasov hráčov dvoch tímov, pričom tím obsahoval 3 hráčov kategórie MPO, 1 hráčku FPO, juniora MJ18 a hráča nad 40 rokov MP40
  • Tímu Slovenska sa podarilo dvakrát zdolať tím Kanady (víťaza predchádzajúceho podujatia) a poraziť tímy ako domáce Estónsko a Veľkú Britániu
 • Napriek tomu, že v kategóriách MJ18 – Marko Čačala, FPO – Katka Boďová sme mali oproti konkurentom tabuľkovú výhodu, ukázalo sa, že sme konkurencie schopní aj v ostatných kategóriách, kde naši hráči vedeli potrápiť súperov z celého sveta.
 • Katka Boďová obsadila 2. miesto v kategórii žien na Majstrovstvách strednej Európy v discgolfe v Novom Jičíne v Česku

Média

Úspechom je aj prienik do informačných médií:

 • Tímové majstrovstvá sveta, ktorých sme boli súčasťou mali výborné pokrytie a tak ich bolo možné sledovať aj v priamom prenose zo všetkých kútov sveta.
 • Články o discgolfe sa objavujú už pravidelne aj v slovenských regionálnych novinách, ako je Hlohovecká televízia, Fraštácke noviny a pod.
 • Výsledkom je, že čoraz viac ľudí zo širokej verejnosti vie o discgolfe, či už z vlastnej skúsenosti alebo o ňom počuli, videli ho. Umožňuje nám to následne lepšie možnosti rozvoja

Rozvoj

 • Najviac nových hráčov prichádza z pevných ihrísk na FMFI UK, v Malženiciach a Jaslovských Bohuniciach. Je však potrebné rozvojové akcie na týchto miestach robiť ešte častejšie.
 • Oficiálne discgolfové kliniky pre širokú verejnosť sa v tomto roku nekonali žiadne, v budúcom roku je to však jednou z priorít komisie discgolfu. už teraz sú plánované 4 kliniky pre rok 2020, pričom jedna z nich už prebehla v areáli študentských internátov v Mlynske doline v Bratislave.
 • V Bratislave prebehla obnova najpoužívanejšieho ihriska pri FMFI UK. Koše boli nahradené novými na základe získaného grantu Bratislavského samosprávneho kraja. Tri pôvodné koše boli rozmiestnené na dve základné školy v Bratislave, ďalšie tri koše boli umiestnené do Mlynskej doliny k univerzitným internátom, kde postavené 9-jamkové ihrisko. Jeden kôš bol presunutý do Hlohovca za účelom umiestnenia na priestory školy. Pri tejto príležitosti boli na spomenutých školách v Bratislave zrealizované opakované kliniky pre učiteľov telesnej výchovy a osobitne pre viacero tried priamo na telesnej výchove. Klinikami prešlo cca. 200  študentov prvého alebo druhého stupňa základnej školy.
 • Pribudli nové ihriská – v golfovom areáli v Šuranoch, ďalšie v areáli študentských internátov v Mlynske doline v Bratislave, Viacero miest prejavilo o discgolf záujem, čo je sľubným pre rozvoj v ďalších rokoch. Všetky pôvodné koše z ihriska FMFI Uk boli rozdistribuované do areálov priľahlých škôl, čím vzniklo viacero menších ihrísk.

ULTIMATE

(Zo správy ULT sekcie)

Domáce turnaje

 • HMSR-O organizoval Kus Plastu 16.-17.2.2019 v Hlohovci, zúčastnilo sa 10 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Iron Horse, North Side, Outsiterz, spirit získali dva tímy: Iron Horse a KeFear. Link na výsledky HMSR – O.
 • HMSR-W organizoval North Side 3.3.2019 v Radoli, zúčastnilo sa 5 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí U.F.O. Women Power, North Side, Baník Lásky, spirit získal North Side. Link na výsledky HMSR-W.
 • HMSR-J organizoval North Side 2.3.2019 v Radoli, zúčastnilo sa 7 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí North Side, Outsiterz, KeFear, spirit získal Kus Plastu. Link na výsledky HMSR-J.
 • HMSR-X organizoval North Side 30.-31.3.2019 v Radoli, zúčastnilo sa 9 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Baník Lásky, KeFear, U.F.O. Špačince, spirit získal Kus Plastu. Link na výsledky HMSR-X.
 • 1. Kvalifikačné kolo organizoval North Side 13.-14.4.2019 v Rakovej, zúčastnilo sa 6 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Outsiterz, Mental Discorders, SVK U20, spirit získal Baník Lásky. Link na výsledky 1KK.
 • 2. Kvalifikačné kolo organizoval KeFear 15.-16.6.2019 v Hanyske, zúčastnilo sa 7 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí UFO&Paskudy, Outsiterz, Mental Discorders, spirit získali Outsiterz. Link na výsledky 2KK.
 • MSR-X organizoval KeFear 14.7.2019 v Košiciach, zúčastnilo sa 6 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí North Side, Baník Lásky, KeFear, spirit získal North Side U17. Link na výsledky MSR-X.
 • MSR-O organizoval North Side 13.-14.4.2019 v Zákopčí, zúčastnilo sa 6 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Outsiterz, Iron Horse, Kus Plastu, spirit získal Baník Lásky. Link na výsledky.
 • MSR-W organizoval North Side 13.-14.4.2019 v Zákopčí, zúčastnilo sa 6 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Kus Plastu – Kus Ženy, Baník Lásky, North Side Women, spirit získal Outsisterz. Link na výsledky.
 • QHMSR-O organizoval Kus Plastu 23.-24.11.2019 na Myjave, zúčastnilo sa 9 tímov, z toho 3 tyro tímy. Z kvalifikácie postúpilo týchto 5 tímov v poradí Kus Plastu, Mental Discorders, Paskudy, Discredit, Baník Lásky, spirit získal Kus Plastu Tyro. Link na výsledky.

Reprezentácie

Juniorské reprezentácie do 17 rokov (U17)

Divízia U17 pokračovala v systéme dvojročnej prípravy na vrcholové podujatie European Youth Ultimate Championships 2019 vo Wroclawe. Celkovo sa do prípravy zapojilo 15 dievčat a niečo vyše 50 chlapcov. Dievčenská časť prípravy absolvovala 6 akcií, 3 kempy a 3 turnaje. Chlapci absolvovali 7 akcií, z toho 4 kempy a 3 turnaje.

U17 dievčatá začali prípravu bratislavským turnajom, kde odohrali zápasy proti viacerým zahraničným tímom. Z turnaja si navyše okrem skúseností odniesli cenu Spirit of the Game – najférovejšieho tímu vo svojej kategórii. Následovali prípravné kempy na východnom slovensku, na západe, a kemp v Česku v spolupráci s českou ženskou U17 reprezentáciou, na ktorých sa dievčatá spoznávali a zlepšovali svoje herné zručnosti. Na kempy neskôr nadviazal kratší medzinárodný turnaj EYUCup vo Viedni, ktorí bol ideálnou prípravou na vrchol sezóny EYUC 2019 – viac.

U17 chlapci začali sezónu turnajom HAT17, na ktorý plynulo nadviazali prvým kempom. Nasledoval prípravný turnaj pre reprezentáciu vo Viedni, kde sa tím spoznal a nabral cenné skúsenosti. Nasledovala séria prípravných kempov, ktorá vyvrcholila spoločným sústredením s českou reprezentáciou, kde sa odohrali viaceré zápasy. Vrcholom sezóny boli ME juniorov v Polsku, kde naše farby hájilo 14 reprezentantov. Po 10tich zápasoch sme skončili na 12tom mieste, celkovo sme s umiestnením ale neboli spokojní, tím mal na viac, veľakrát nám chýbalo len pár hráčov na striedačke a vytrvalosť v koncentrácii. Prvá osmička je preto pre Slovensko vytúženým a absolútne reálnym cieľom.

Juniorské reprezentácie do 20 rokov

Divízia U20 chlapci pokračovali v systéme dvojročnej prípravy na vrcholové podujatie European Youth Ultimate Championships 2019 vo Wroclawe. Celkovo sa do prípravy zapojilo 19 chlapcov, z ktorých na záverečné podujatie išlo 17 (jedného sme nezobrali kvôli nedostatku skúseností, druhý sa odhlásil v priebehu prípravy). Tým pádom sa o nejakom výbere nedá hovoriť, skôr išiel “každý, kto chcel”. Juniori absolvovali 6 prípravných akcií (4 kempy a 2 turnaje). Účasť na prípravných akciách bola slabá, v priemere 13.7 juniora na akciu a iba na poslednom kempe bola celá zostava.

Celkové výdavky na sezónu boli okolo 8500E, z čoho SAF pokryla 2300E, zvyšok si platili juniori (podľa účasti v priemere 350E). Všetky akcie okrem finálnej boli ladené low-costovo, no samotné EYUC vyšlo na 400E spolu s dresmi na hráča.

Na EYUC mala U20 na slovenské pomery veľmi dobrú zostavu, podarilo sa ukoristiť až 4 výhry z celkovo 9 zápasov. Bohužial však systém nasadenia a prehra Česko – Poľsko poslala SVK U20 dolu a nakoniec dosiahli umiestnenie 14. zo 16. V zápasoch sa prejavovala nevyváženosť v pripravenosti hráčov a nedostatok kvalitných hádzačov a long nábehov. V posledných zápasoch tiež zavážil nižší počet a zranenia k trochu nižšiemu umiestneniu ako bolo očakávané na základe skupinových zápasov. Viac o EYUC zo strany U20 v reporte.

Seniorská Open reprezentácia

Slovensko po 12tich rokoch znovu postavilo seniorskú OPEN repre. Príprava pozostávala z troch prípravných kempov, jednej stmelovacej akcie a dvoch prípravných turnajov – Bologna Invite a Windmill. Na oboch turnajoch sme stretli silných a silnejších súperov a nedokázali sme vyhrať ani jeden zápas. Vrcholom sezóny boli Majstrovstvá Európy v Gyori. Na turnaj išlo nakoniec 17 hráčov a jeden nehrajúci kouč. Výsledky v úvodnej časti turnaja sa niesli v duchu prípravných turnajov. Najviac zamrzí tesná prehra s Izraelom (ktorá nás posunula do najspodnejšej štvorky). Nakoniec s výhrou v poslednom zápase si odnášame predposledné miesto z EUC2019.
Náklady na tím boli cca 10 500 eur z čoho SAF dotácia bola 2 000 eur.

Seniorská plážová Mix reprezentácia

Hráči seniorskej plážovej reprezentácie sa počas offseason pripravovali najmä kondične samostatne, spoločne sa zohrávali a trénovali taktiky na prípravnom kempe v Bratislave, ktorý sa konal v polovici marca. V apríli sa zúčastnila reprezentácia prípravného turnaja Bibione Beach Challenge v Taliansku a týždeň nato odletela na týždňové majstrovstvá do portugalského mesta Portimao. Výsledky.

Stredoškolská liga Ultimate Frisbee – SLU

Aj tento rok sa pokračovalo so Stredoškolskou ligou ultimate. Podarilo sa nám zorganizovať finálové kolo letnej časti ako súčasť stredoškolskej olympiády Gaudeamus Igitur. V prvej polovici roka mala SLU stúpajúcu tendenciu, čo sa týka počtu zúčastnených tímov a prvýkrát sa nám podarilo zapojiť aj školu na ktorej dovtedy ultimate nikto nepoznal. Do SLU sa zapája čím ďalej, tým viac stredoškolákov a väčšina z nich pri frisbee aj zostáva (aj keď občas len pasívne). Koncepcia tejto súťaže sa ukazuje ako veľmi prínosná a tak dúfame, že v tom zotrvá aj po zmene centrálnych organizátorov koncom tohto roku.

Majstrovstvá sveta stredných škôl – Bronzová medaila

Počas týždňového turnaja vo francúzskom meste Le Mans odohrala zostava 12 hráčov a hráčiek zo stredných škôl celkovo 6 zápasov. Po 4 výhrach proti súperom v skupine sa dostali priamo do semifinále, ktoré sa im bohužiaľ veľmi nevydarilo a prehra ich posunula do zápasu o 3. miesto. Počas finálového zápasu ale predviedli všetci svoju najlepšiu formu a s prehľadom zvíťazili nad tímom z Indie. Domov si tak zaslúžene odniesli bronzové medaile, ale aj dobrý pocit z výbornej hry, plno zážitkov z medzinárodného turnaja a veľa nových priateľstiev.

Aktivity SAF

 • Jednodňový workshop ultimate v Piešťanoch pre spoločnosť Vacuumlabs. Výstupom je o.i. Sponzoring zo strany Vacuumlabs (bližšie info nižšie v sekcii Financie).
 • Academy Cup – Vysokoškolský turnaj Ultimate Frisbee. Turnaja sa zúčastnili 4 tímy – Fakulta manažmentu, lekárska a mat-fyz z Komenského univerzity, a tím z Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity.

Významné míľniky roku 2019 slovenskej ultimate scény

 • Majstrovstvá sveta stredných škôl – Bronzová medaila – viz. vyššie
 • Slovensko prvýkrát v histórii vyslalo na Európske majstrovstvá juniorskú reprezentáciu do 17 rokov v kategórii Women. SVK prvýkrát vyslalo na juniorské majstrovstvá tímy až v 3 kategóriách – vrchol nového konceptu 2 ročnej prípravy.
 • Prvýkrát zorganizovaný turnaj vysokých škôl – Academy Cup.

Ostatné

V ďalšom roku by sme svoju energie chceli zamerať na  zabezpečenie aspoň toho čo doteraz a zároveň zlepšenie komunikácie, koordinácie medzi sekciami SAF, aj v samotných sekciach, informovanosť bežných členov SAF a prácu ľudí v komisii, pretože stále vidíme veľký problém v agažovanosťi členov, ktorí očakávajú, že všetko majú, dostanú automaticky a neuvedomujú si že často za banálnymi vecami stojí niekedy niekoľko týždňová práca niekoho iného ktorý na tom robí vo svojom voľnom čase. V samotných komisiách je vidieť, že všetko stojí a padá na pár ľuďoch.