Správa o činnosti za rok 2016 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF)

za rok 2016

Všeobecne, činnosť:

V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA.

Taktiež sme sa zamerali na získanie financií a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre fungovanie sekcií.

Okrem toho sa VR SAF dokázala venovať aj ďalším aktivitám.

Rok 2016 bol pre VR veľmi náročný, hlavne z dôvodu minuloročnej veľmi zásadnej zmeny stanov a celkového fungovania SAF.

Definovali sme si pole pôsobnosti jednotlivých oblastí. Dopracovali sa riadiace dokumenty ako napr. finančný poriadok atď.,

Druhá veľká výzva pre VR a samotnú SAF  bolo začať fungovať v rámci nového zákona o športe (platnosť od 01.01.2016), ktorý od základu zmenil doteraz zaužívaný systém správy a riadenia orgánov v športe. Dôsledkom tohoto nového zákonu nám vzrástla administratívnej náročnosť a to všetko kvôli tomu aby sme boli relevantným partnerom štátu s možnosťou získavania dotácii zo štátnych prostriedkov a využívania určitých výhod z postavenia národného športového zväzu.

Významnou udalosťou pre SAF v roku 2016 bolo prijatie SAF za člena Slovenského olympijskeho výboru na 49. Valnom zhromaždení SOV.

Financie

Tento rok sa nám podarilo z verejných prostriedkov (ak nepočítam asignáciu 2% dane) zabezpečiť 19 700€ (11 300€ dotácia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu , 7 200€ Ministerstva financií a 1200€ dotácia od mesta Hlohovec)

SAF začala fungovať aj na komerčnej báze, kde sa nám podarilo podpísať zmluvu s firmou „Nice Reply, s.r.o.“, ktorá sa stala generálnym sponzorom SAF. Taktiež sme začali spoluprácu s VITALCLINIC v oblasti funkčnej diagnostiky a fyzioterapie pre reprezentáciu.

Celkovo SAF v roku 2016 mohla pracovať s historicky najväčším rozpočtom. Do pozornosti chceme dať aj zavedenie nového systému rozdeľovania financií, kde VR len určí jednotlivé sumy pre sekcie a samotné sekcie hospodária so svojim rozpočtom podľa uváženia.

VR SAF bohužiaľ pri všetkej tej práci  a rôznych vplyvoch prehliadla povinnosť do konca mája zverejniť vyžitie 2% získaných v roku 2014, čoho následkom SAF nebude môcť byť  jeden rok (2017) prijímateľom asignácie 2% z dane.

Členská základňa:

Počas členského obdobia v roku 2016 bolo v SAF riadne zaregistrovaných 174 Hráčov / hračiek diskových športov.

Do súťaži  v ULTIMATE sa v tomto období zapojilo 17 domácich tímov ( z toho 5 ženských).  Celkovo v disciplíne ultimate sme mali registrovaných 159 hráčov , hráčiek z toho:
75 mužov
25 žien
38 juniorov (mužov)
23 junioriek (žien)

V disciplíne DISCGOLF bolo registrovaných 31  hráčov / hráčiek

24 mužov
4 žieny
3 juniorov (mužov)

 

Členstvo v oboch disciplínach malo 16 členov

V tomto členskom období sme mali celkovo 255 členov no po nutnosti  aktualizácie  členstva , z dôvodu doplnenia informácii o členoch ktoré bolo treba doplniť do informačného centra ministerstva podla nového zákona , nám zostalo 174  oficiálne zaregistrovaných členov čo bude mať v ďalšom roku veľmi výrazný vplyv na výšku dotácie z ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Krátka správa o reprezentáciach

DISCGOLF

(Zo spravy DG sekcie)

Slovenský discgolf dosiahol v tomto roku viacero bezprecedentných úspechov, ktoré bude veľmi ťažké zopakovať. Ide o najväčšie úspechy slovenských diskových športov v histórii.

Katka Boďová obsadila:

 1. miesto v kategórii žien FPO na PDGA Pro Worlds v Emporii v Kansase v USA
  (Majstrovstvá sveta).
  Išlo o prvú účasť nášho hráča na tomto každoročnom podujatí (doteraz štartovali zo
  strednej Európy v histórii len 3 hráči) a o veľmi neočakávaný výsledok, keďže súťažila
  kompletná svetová špička.
  V jeden z dní nahrala Katka najlepšie skóre vôbec zo všetkých hráčiek.
  Taktiež ide o jeden z najlepších výsledkov európskych hráčiek na Majstrovstvách sveta
  v histórii.
 2. miesto v kategórii žien na Majstrovstvách Európy v discgolfe v Oulu vo Fínsku.
  Slovensko sa na ME zúčastnilo len po tretíkrát a podobný úspech ešte nikdy
  nedosiahlo, tak isto ako žiadna zo stredoeurópskych krajín.

V kategórii žien ide o najlepší historický výsledok hráčky mimo Fínsko a Švédsko.

Výborné výsledky dosiahli aj naši mužský reprezentanti v DG

 • Michal Kúdela
  • Na Majstrovstvách strednej Európy skončil na 4. mieste,
  • Na Majstrovstvách Európy  skončil v kategórii mužov na 51. Mieste.
 • Richard Kollár
  • skončil na 11. mieste na Majstrovstvách Európy v divízii Masters (najlepší výsledok hráča zo strednej Európy v tejto divízii).
  • Na Majstrovstvách sveta PDGA Pro Worlds obsadil v kategórii Masters 61. miesto.

ULTIMATE

V tomto roku bol zostavený iba jeden seniorský tím reprezentujú našu krajinu v ultimate frisbee na majstrovstvách sveta krajín ktoré sa konali v Londýne (WUGC 2016). Reprezentačný tím súťažil v kategórii  MIXED , kde nakoniec obsadil delené 17 miesto (z 30 krajín).

Celkovo úspešnú výpravu do Londýna tvorilo 19 vybraných hráčov (9 žien a 10 mužov), hrajúci tréner Michal Prusák, nehrajúci tréner Jakub Jánoška a fyzioterapeut Igor Hečko. Zo slovenska na nich dohliadala manažérka SVK-MIX reprezentácie Lucia Křemenová. Kapitánmi družstva boli Veronika Čolláková za ženskú časť, Martin Keseg za mužskú a Kristína Ferencová ako Spirit kapitánka.

Juniorskú reprezentácia bolo tvorená dvoma tímami ktoré nás reprezentovali na juniorských majstrovstvách sveta vo Wroclove (WJUC 2016). Slovensko prvý krát v histórii vyslalo na takéto podujatie tímy a to v oboch divíziach women U20 a open U20. V kategórii open tím tvorilo 17 hráčov pod dohľadom hlavného trénera Lukáša Kvetana a asistenta Mateja Surového. Kapitánom reprezentácie bol Richard Szolík a spirit kapitán Juraj Boďa. Slovenská juniorská openová reprezentácia teda skončia na finálnom 23. mieste z 29 tímov.

V kategórii women štartoval 13 členný tím pod vedením Veroniky Čollákovej ako hlavného trénera, Dášky Legenyovej ako asistent trénera. Kapitánkou bola Soňa Kubišová, co kapitánkou Júlia Banetková a spirit kapitán Martina Kmecová. O manažérske záležitosti sa starali Samuel Molčan za open a Dominik Kovalík za women. Juniorky sa umiestnili na konečnom 15 mieste z 20.

Na medzinárodnej klubovej scéne nás zastupoval bratislavský klub Outsiterz, ktorý súťažil v EUC sérii, kategória mixed.

Kvalifikáciu EUCR-E X vo Veľkých Bíloviciach zvládol s odretými ušami a postúpil na záverečný turnaj EUCF zo štvrtého, posledného postupového miesta. Cielom na finálovom turnaji bolo vylepšiť 8me miesto z roku 2015. Po veľmi náročných zápasoch, hlavne v druhej fáze turnaja sa to podarilo a Outsiterz obsadili veľmi pekné 6te miesto medzi Európskou mixovou špičkou.

Nemali by sme zabudnúť aj na Katku Boďovú, ktorá s rakúskym tímom Box skončila na EUCF na 5tom mieste.

Ostatné

Po dlhom trápení a prieťahoch má SAF nový web http://www.szf.sk/. Stále ale pretváva výzva na správcu daného webového sídla a prispievateľov.

Začiatkom roka prebehol Prvý ročník plesu SAF, na ktorom boli odovzdané aj ocenenia Výročných cien SAF a vyhlásení čestní členovia SAF. Čestnými členmi SAF sa v roku 2016 stali:

 • Gustáv Argaj
 • Martin Krička
 • Branislav Jaško

Samotná organizácia plesu dopadla na jednotku a preto by sme radi poďakovali organizátorom. Menovite Veronike Čollákovej, Michalovi Prusákovi, Katke Prusákovej, Marcelovi Kucharíkovi, Dáške Legenyovej, Zuzke Bogárovej, Lei Turzákovej a Laure Nagyovej Dúfame že tento prvý úspešný ročník sa stane základom dlhotrvajúcej tradície,  ktorá každoročne privíta čoraz viac ľudí.

V ďalšom roku by sme chceli zamerať na zlepšenie komunikácie, koordinácie medzi sekciami SAF a aj v samotných sekciach, informovanosť bežných členov SAF. Taktiež rozviesť diskusiu „ ako motivovať ľudí k aktivite „  k rozvoju …atď.

Pretože momentálne vidíme veľký problém v agažovanosťi členov, ktorí očakávajú, že všetko majú, dostanú automaticky a neuvedomujú si že často za banálnymi vecami stojí niekedy niekoľkotýždňová práca niekoho iného ktorý na tom robí vo svojom voľnom čase. V samotných komisiách je vidieť, že to stojí len na pár ľuďoch, ostatní v lepšom prípade aspoň vyplnia  hlasovania. Kým nezačnú byť viacerí členovia aktívnejší nikam sa neposunieme.

Kedže na rok  sme stratili jeden zdroj financií (2%)  ,  prioritou bude tento výpadok nahradiť, či už získaním sponzorského príspevok pripadne grantu.

Kompletná správa vo formáte pdf.