Elektronické voľby do VR a DR SAF

Dňa 31.8.2013 Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa konalo v Čani, schválilo konanie elektronických volieb do Výkonnej a Dozornej rady SAF na obdobie 2013-2015 a zároveň elektornické schvaľovanie Výročnej správy SAF a Finančnej správy SAF za rok 2012. Elektronické hlasovanie je prístupné do polnoci 4.10. cez webový formulár. Výsledky volieb nájdete v článku.

Kandidáti do Výkonnej Rady SAF:
Tomáš Lehuta, Urban Sivák, Miki Kvetan, Michal Ondruš, Rišo Kollár, Bruno Michálek, Michal Binda, Lukáš Domonkoš.
Kandidáti do Dozornej Rady SAF:
Michaela Rafajová, Adam Flajs, Michal Mesároš, Joe Čierny

Priebeh volieb
V elektronických voľbách sa bude voliť 7 členov Výkonnej rady SAF a 3 členovia VR SAF. Do VR SAF budú zvolení siedmi kandidáti s najväčším počtom hlasov. Do DR SAF budú zvolení traja kandidáti s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb, ktorý sa uskutoční na mimoriadnom zasadaní VR SAF. V prípade, že kandiduje len toľko alebo menej kandidátov, ako je volebných miest v príslušnom volenom orgáne SAF, tak sú na tieto miesta zvolení tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu (t.j. viac ako 50%) odovzdaných platných hlasov.
Vo voľbách sa bude hlasovať elektronicky pomocou webového formulára, ktorý bude sprístupnený 30.9.2013 cez webovú stránku SAF szf.sk. Zároveň sa oznam o začiatku volieb objaví aj na facebookovskej stránke SAF a všetkým aktívnym členom SAF (t.j. tým, ktorí boli členmi SAF v členskom období 2012-2013 alebo 2013-2014) bude zaslaný email. Koniec hlasovania bude 4.10. o 24:00, stredoeurópskeho letného času. Hlasy zaslané mimo oficiálneho času hlasovania nebudú vzaté do úvahy. Pri hlasovaní uvedie každý člen okrem svojho mena a emailu ako identifikačný znak svoj dátum narodenia (tneto dátum vypĺňajú členia SAF pri svojej registrácii do SAF). V prípade, že niektorý člen namiesto dátumu narodenia použiť iný individuálne dohodnutý identifikačný znak, musí nám poslať do 23.9.2013, 24:00, o tom email na adresu safslovakia@gmail.com. tento znak potom uvedie pri hlasovaní namiesto svojho dátumu narodenia.
Prístup k výsledkom hlasovania budú mať len dvaja volební skrutátori, ktorí boli zvolení na Valnom zhromaždení. Tí po skončení volieb overia platnosť každého odovzdaného hlasu a pripravia do dvoch dní po skončení volieb správu z ich konania, ktorá bude obsahovať osobitne celkový počet platných aj neplatných hlasov pre jednotlivých kandidátov.
Zároveň sa bude hlasovať o schvaľovaní Výročnej správy SAF a Finančenj správy SAF za rok 2012. Výročná správa SAF má výrazne zmenenú podobu oproti správam, ktoré SAF vydávala v minulých rokoch (porovnaj správy na našej stránke). Dôvodom je predpísaný formát výročnej správy, ktorý vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Z toho istého dôdodu taktiež správa zodpovedá kalednárnemu roku a nie obdobiu leto-jar ako tomu bolo doteraz. Obidva dokumenty, ktoré už boli schválené Výkonnou radou SAF a overené nezávisle Dozornou radou SAF nájdete na webovej stránke szf.sk:

s prilohami

K obom dokumentom môžete uviesť vaše poznámky a otázky, na ktoré sa pokúsime odpovedať. Hlasovanie o každej zo správ bude posudzované individuálne, dokument bude schválený, ak zaň zahlasuje aspoň polovica hlasujúcich aktívnych členov SAF. Voľby do VR a DR SAF a elektronické schvaľovanie sáv SAF budú platné, ak sa na voľbách zúčastní aspoň jedna tretina aktívnych členov SAF registrovaných k poslednému dňu konania elektronického hlasovania.
Ilustračné foto: www.danarionline.cz

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.