MSR Individuals 2013

Základné info
Počas najbližšieho víkendu (21.-22.9.2013) sa na MSR v ultimate frisbee v Zlatých Moravciach budú konať aj MSR v individuálnych disciplínach: hod do diaľky a samochyt.
Registrácia, ktorá je už otvorená a prebieha do piatku 20.9. (12:00): registračný formulár a zoznam prihlásených.
Od pondelku 16.9. (13:00) do piatku 20.9 (12:00) bude prebiehať online registrácia na súťaže individuals na MSR. Počet účastníkov je limitovaný na 32 hráčov/hráčiek v oboch divíziach (OPEN/WOMEN) v oboch súťažných disciplínach: distance (hod do diaľky 175 g diskom schváleným na ultimate frisbee) a SCF (self caught flight – samochyt jednou rukou). Hráči, ktorí sa nezmestia medzi 32 registrovaných v danej disciplíne budú umiestnení na waiting list a štart im bude umožnený len ak sa niekto odhlási, alebo to umožnia podmienky na mieste súťaže. Novinkou je aj hráčsky poplatok 1 Euro za každú disciplínu.
Registrácia
V oboch diciplínach a oboch divíziach je limitovaný počet hráčov na 32. Rozhoduje čas registrácie. Hráči, ktorí sa nezmestia do limitu 32 hráčov budú zaradení na waiting list a budú môcť štartovať len v prípade, ak sa niekto z registrovaných na súťaži nezúčastní, nezaplatí štartovný poplatok, príp. ak to umožnia časové možnosti na mieste (na každú discipínu je vyhradených max. 40 minút).
Štartovné
Štartovné pre každého hráča v každej disciplíne je 1 Euro, poplatok sa hradí priamo počas súťaže, každý hráč musí zaplatiť ešte pred svojim pokusom. Podmienkou je taktiež platba presne mincami bez vydávania, buď jedna platba 1-Eurovou mincou, dve platby 1-Eurovou mincou alebo jedna platba 2-Eurovou mincou (za obe disciplíny), prípadne platba za viacerých hráčov spoločne (bez vydávania).
Súťažná komisia
Predseda: Michal Kováč, členovia: Richard Kollár, Katarína Boďová, Mikuláš Kvetan.
Pravidlá disciplíny Distance (Hod do diaľky)
Súťaží sa v dvoch divíziách MEN a WOMEN.
Hádže sa 175 g diskom schváleným WFDF na hru ultimate. Každý hráč má tri pokusy, ktoré hádže za sebou. Vyhadzuje disk spoza zónovej čiary na ultimate ihrisku. Počíta sa kolmá vzdialenosť zónovej čiary k miestu dopadu disku v smere ultimate ihriska. Pokus je neplatný, ak a) disk dopadne mimo bočných strán ultimate ihriska, b) sa pred odhodením disku dotkne ktoroukoľvek časťou tela zónovej čiary, postrannej čiary alebo vnútornej časti ultimate ihriska (za zónovou čiarou), c) hráč nehodí disk do 20 sekúnd po výzve na začiatok pokusu.
Poradie sa zostaví podľa najlepších pokusov účastníkov, vyhráva hráč s najdlhším hodom. Do finále postupujú štyria hráči s najdlhším hodom v kvalifikácii. V prípade rovnosti dĺžky najdlhších hodov rozhoduje druhý najdlhší hod, atď. V prípade rovnosti dĺžky všetkých hodov rozhoduje o umiestnení extra pokus. Vo finále sa súťaží odznovu, výkony z kvalifikácie sa berú do úvahy ako pomocné kritérium len v prípade rovnosti dĺžky všetkých hodov vo finále.
Pravidlá disciplíny SCF (Self-Caught Flight, samochyt)
Súťaží sa v dvoch divíziách MEN a WOMEN.
Hádže sa 175 g diskom schváleným WFDF na hru ultimate. Každý hráč má tri pokusy, ktoré hádže za sebou. Jeho úlohou je chytiť disk, ktorý sám hodil do jednej ruky.
Vyhadzuje disk spoza zónovej čiary na ultimate ihrisku. Pri pokuse sa meria kolmá vzdialenosť zónovej čiary k miestu dopadu disku v smere ultimate ihriska a čas, ktorý uplynul od odhodenia disku do jeho chytenia jednou rukou, príp. zastavenie rotácie disku (napr. ak spočinie na hráčovom tele pred chytom do jednej ruky). Pokus je neplatný, ak a) disk dopadne mimo bočných strán ultimate ihriska, b) sa pred odhodením disku dotkne ktoroukoľvek časťou tela zónovej čiary, postrannej čiary alebo vnútornej časti ultimate ihriska (za zónovou čiarou), c) hráč nehodí disk do 30 sekúnd po výzve na začiatok pokusu, d) hráč nechytí disk, e) hráč chytí disk dvomi rukami alebo o telo, f) hráč pri chytaní úmyselne posunie disk dopredu (freestyle).
Každý úspešný hod je bodovaný skóre, ktoré je súčtom vzdialenosti v metroch a 5,5-násobku času v sekundách. Poradie sa zostaví podľa najlepších pokusov účastníkov, vyhráva hráč s najvyšším bodovým ziskom. Do finále postupujú štyria hráči s najvyšším bodovým ziskom v kvalifikácii. V prípade rovnosti bodov v najlepších pokusoch rozhoduje druhý najlepší pokus, atď. V prípade rovnosti bodov všetkých pokusov rozhoduje o umiestnení extra pokus. Vo finále sa súťaží odznovu, výkony z kvalifikácie sa berú do úvahy ako pomocné kritérium len v prípade rovnosti bodov vo všetkých pokusoch vo finále.
Poradie hráčov v oboch diciplínach a oboch divíziach sa vyžrebuje pred turnajom a bude zverejnené počas soboty v mieste dejiska súťaže. Vo finále je poradie určené poradím v kvalifikácii – od 4. miesta po 1. miesto.
Ilustračné foto: Jason de Puit (www.ultimaterob.com).

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.