Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 31.8.2013

Program

1.Otvorenie valného zhromaždenia Slovenskej asociácie frisbee

 • Valné zhromaždenie Slovenskej Asociácie Frisbee (ďalej SAF) bolo otvorené predsedom
  Výkonnej rady SAF Richardom Kollárom.

2. Zoznam prítomných členov SAF

 • Valného zhromaždenia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnilo 67 aktívnych členov SAF.

3. Voľba zapisovateľa

 • Michal Ondruš bol schválený ako zapisovateľ: 61 hlasmi za, 6 sa zdržali a nikto nehlasoval
  proti.

4. Voľba overovateľov zápisnice

 • Ako overovatelia zápisnice boli schválení Juraj Turan a Lukáš Vlk: 63 hlasmi za, 4 sa zdržali a
  nikto nehlasoval proti.

5. Elektronické voľby do Výkonnej a Dozornej rady SAF

 • Prebehlo hlasovanie o schválení volieb do Výkonnej a Dozornej rady pre obdobie 2013-2015
  elektronickou formou: 66 účastníkov hlasovalo za, 1 sa zdržal a nikto nehlasoval proti.
  Termín volieb cez elektronický formulár bol určený na 30.9.-4.10. Kandidátom bolo
  odporučené aby kandidovali spolu s asistentom, ktorý im bude pomáhať vykonávať ich
  funkciu.

6. Volební skrutátori

 • Volební skrutátori – Michal Prusák a Bea Jašková boli zvolení 66 hlasmi za, 1 sa zdržal a nikto
  nehlasoval proti.
 • Elektronické schvaľovanie Výročnej správy a Výročnej finančnej správy SAF
 • Elektronické schvaľovanie Výročnej finančnej správy SAF za rok 2012 a Výročnej správy SAF
  za obdobie 2011-2012 bolo schválené 67 hlasmi všetkých zúčastnených.

7. Správa DR SAF

 • Člen Dozornej rady SAF Adam Flajs predniesol hodnotiacu správu Dozornej rady za posledné
  funkčné obdobie.

8. Aktuálne podujatia

 • Predseda podal informáciu o nadchádzajúcich dôležitých slovenských a medzinárodných
  podujatiach.

9. Doživotní čestní členovia SAF

 • Bolo oznámené, že doživotní čestní členovia SAF budú predstavení na nadchádzajúcich
  Majstrovstvách Slovenska v ultimate 21.-22. septembra v Zlatých Moravciach.

10. Správa predsedu

 • Predseda prečítal správu o činnosti Výkonnej rady SAF (VR SAF) a roky 2011-2013. Hlavnými
  bodmi tejto správy boli: zvýšenie počtu aktívnych členov VR SAF, zavedenie pravidelných
  klubových turnajov na Slovensku, menšia úspešnosť slovenských tímov na medzinárodných
  podujatiach, získanie finančnej dotácie, spomalený rozvoj ultimate na slovensku a s tým
  spojený pomalší rast členskej základne SAF, postavenie discgolfu v SAF a chýbajúce
  zastúpenie viacerých tímov vo VR SAF.

11. Diskusia

 • Predmetom prvej otázky diskusie boli príspevky na projekty od SAF. Odpoveď bola, že
  systém funguje a príspevky boli zatiaľ priznané každému tímu na rozvojové projekty, a
  vzhľadom na finančné možnosti SAF to tak bude aj budúcnosti, avšak za rok 2013 bola
  podaná len jediná žiadosť.
 • V ďalšej časti diskusie sa polemizovalo o príčinách menšieho napredovania slovenských
  tímov na medzinárodnej scéne v porovnaní s okolitými krajinami. Dôvody sú rôzne – väčšie
  členské základne, prepracovanejšie rozvojové programy, viac hráčov ktorí sa ultimate venujú
  poloprofesionálne.
 • Ďalšia otázka sa týkala výberu trénerov pre reprezentačné tímy pre najbližšiu sezónu. Tréneri
  budú pravdepodobne vybratí spomedzi prihlásených kandidátov hlasovaním.
 • Ďalší príspievateľ do diskusie sa zaujímal o MSR v individuálnych disciplínach, že prečo sa
  neorganizujú ako samostatná akcia, ale ako súčasť MSR. Ak sa nájde organizátor, v
  budúcnosti môžu byť tieto majstrovstá organizované ako samostatná akcia.
 • Diskutovalo sa o tom, že prečo nemá SAF vlastné disky, resp. prečo nie sú na podujatiach
  spoluorganizovanými SAF disky špeciálne určené na hru. Disky špeciálne určené na hru
  (game disc) na podujatiach SAF bývajú, vlastné disky sa zatiaľ neobjednávali, keďže si vlastné
  disky objednávalo viacero slovenských tímov a SAF nemá skladové priesory. Do budúcna sa
  nad touto možnosťou uvažuje.
 • Posledný príspevok do diskusie sa týkal zavedenia otázok pre kandidátov do VR a DR, aby si
  členovia mohli lepšie vybrať.

12. Ukončenie valného zhromaždenia

Spísal 11.9. v Bratislave: Michal Ondruš
Overovali: Juraj Turan, Lukáš Vlk
Originálny dokument nájdete tu.

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.