Zápisnica zo stretnutia komisie (7.12.2022)

Miesto a čas

7.12.2022, 19:00, online stretnutie

Prítomní

Členovia komisie: Martina Kmecová, Dominik Cibuľa

Zástupca VR SAF: Martin Keseg

Neprítomní členovia komisie: Tomáš Lehuta, Ján Bernát, Jakub Banetka

Zástupcovia klubov: Tomáš Malec, Matej Surový, Kamila Zagorová, Ladislav Dlhopolček, Richard Melichar

Program (body diskusie)

  1. Finančná podpora SAF na organizáciu turnajov
  2. Dotácia U23
  3. Sociálne siete SAF
  4. Halová sezóna 2022/2023
  5. Rozpočet komisie na 2023
  6. Reprezentačné tímy 2023
  7. Zhrnutie stavu frisbee na Slovensku

Finančná podpora SAF na organizáciu turnajov

Vecou diskusie bolo schválenie takých podmienok, aby prípadní organizátori vedeli o čo sa môžu oprieť. Toto opatrenie má zlepšiť podmienky pre organizátorov a motivovať ich k lepšej práci. Návrh podpory je plné alebo čiastočné pokrytie nákladov spojených s prenájmom ihriska.

Dotácia U23

Rozdelenie a podpísanie zmlúv na U23 dotáciu. Zisťovanie, prečo niektoré kluby ešte nedodali podpísané zmluvy. 

Sociálne siete SAF

Obnovenie instagramového účtu a pravidelné updatovanie stránky www.szf.sk

Halová sezóna 2022/2023

Call for bids na zimnú halovú sezónu 2022/23. Predbežné dátumy.

Rozpočet komisie na 2023

Rozpočet ultimate komisie na nadchádzajúci rok 2023. Predbežne môžeme počítať s podobnými prostriedkami ako v 2022.

Reprezentačné tímy 2023

  • Reprezentácie U24 a dospelí na podujatia (U24 Worlds a EUC 2023, budú sa konať v Londýne, UK a v Limericku, Írsko). Deadline na prihlásenie tímu je 16.12.2022, čiže o 9 dní. Deadline na zaplatenie tímového poplatku vo výške 1500€ je 9.1.2023.
  • Debata aké tímy vysielať na hlavné podujatia v budúcom roku. Výsledkom debaty je vytvorenie dotazníka, ktorí sa následne rozpošle hráčom.

Zhrnutie stavu frisbee na Slovensku

Diskusia.

Spísala: Martina Kmecová

Overil: Tomáš Malec