Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie SAF dňa 28.2.2022

Miesto a čas

28.2.2022, 19:00, online stretnutie

Prítomní

Členovia komisie: Martina Kmecová, Tomáš Lehuta, Ján Bernát, Jakub Banetka, Dominik Cibuľa

Zástupca VR SAF: Martin Keseg

Neprítomní členovia komisie:

Zástupcovia klubov: Tomáš Malec, Matej Surový, Timea Petrovičová, Kamila Zagorová

Program

 1. Predstavenie spôsobu fungovania predošlej komisie, plusy/mínusy, úvod do problematiky
 2. Voľba predsedu, podpredsedu a finančného menežéra komisie
 3. Ostatné

Oboznámenie s agendov a spôsobom fungovania predpošlej komisie.

Martin Keseg, Jakub Banetka a Matej Surový oboznámili členov s fungovaním predchádzajúcej komisie. Načrtli existujúce problémy a možné spôsoby riešenia.

Voľba predsedu, podpredsedu a finančného menežéra komisie

 1. voľba predsedu – prihlásený: Lehuta, Kmecová, hlasovanie: Lehuta 5/9, Kmecová 4/9
 • zvolený predseda – Tomáš Lehuta
 1. voľba podpredsedu – prihlásený: Bernát, hlasovanie: Bernát 8/9
 • zvolený podpredseda – Ján Bernát
 1. voľba finančného manažéra – podľa stretnutia VR – verejná výzva na obsadenie funkcie
 • deadline do 21.3.

Ostatné

Úlohy:

 • upratanie podkladov a dokumentov, zjednotenie, zabezpečiť prístup ult. komisii – Lehuta (Keseg)
 • odkomunikovať nutnosť členstva v SAF v roku 2022 – štart na turnajoch domácej ligy, zahraničných turnajoch, reprezentácia, dotácie, hlasovanie v komisii ultimate…(klub min. 7 členov) – Bernát
 • prezistiť finančnú situáciu – Lehuta
 • vytvoriť hlasovací dokument – Kmecová
 • prebraté žiadosti o dotácie
 • nutnosť riešiť
  • juniorská repre
  • masters repre
 • naplánovanie predbežného ďalšieho stretnutia – okolo 21.3.2022

Spísal: Ján Bernát

Overil: Martin Keseg

Zápisnica-zo-stretnutia-komisie-28.2.2022  vo formáte pdf.