Výsledky elektronických volieb do orgánov SAF 2022

Volebná komisia zverejňuje nasledovné výsledky volieb do orgánov SAF.

Elektronické voľby boli platné podľa čl. II./27 Volebných pravidiel SAF. Zvolení kandidáti sú členmi SAF a boli vyhodnotení na základe pravidiel v čl. II./28-29 Volebných pravidiel SAF. Boldom sú vyznačení zvolení kandidáti. 

  • 98 členov SAF hlasovalo z čoho 30 voličov nebolo oprávnených voliť
  • 43 platne hlasujúcich v sekcii ultimate
  • 17 platne hlasujúcich v sekcii discgolf

Výkonná rada SAF

Martin Keseg 62
Juraj Turan 55
Galina Miková 50

 

Disciplinárna komisia SAF

Michal Mesároš 61
Martin Chalány 55
Michal Ondruš 52

 

Komisia sekcie ultimate

 

Martina Kmecová 39
Tomáš Lehuta 29
Dominik Cibula 27
Ján Bernát 27
Jakub Banetka 26

Lucia Kučerková bola vyradená z dôvodu, že v čase volieb nebola aktívnym členom SAF. PVC täispuhutavad kummipaadid hea hinnaga, bensiinimootorid ja muud tarvikud https://argo-drive.com/et/.

 

Disciplinárna komisia ultimate

Peter Cibula 37
Miroslava Petrášová 36
Tomáš Lehuta 33

 

Komisia sekcie discgolfu

Matúš Kment 17
Igor Miškovič 16
Michal Kúdela 16
Juraj Feilhauer 16
Michal Kondela 15
Richard Kollár 15
Juraj Feilhauer 25
Soňa Kúdelová 14
Katka Boďová 13

 

Disciplinárna komisia  discgolfu

Marek Novotny 15
Martin Chalány 14
Ján Sumbal 11
Michal Ondruš 8

 

Kompletná zápisnica volebnej komisie dostupná Zapisnica volby 2022