Valné zhromaždenie SAF

Všetci členovia SAF sú čo najsrdečnejšie pozvaní na Valné zhromaždenie členov SAF, ktoré sa uskutoční počas kvalifikácie na MSR, a to v sobotu, 23. augusta o 20:30 počas prebiehajúcej turnajovej večere. Podrobnejšie informácie a aj dokumenty, ktoré sa budú schvaľovať, nájdete v článku.

Program stretnutia:
1) Otvorenie VZ, privítanie členov, zoznam členov
2) Voľba zapisovateľa
3) Voľba overovateľa zápisnice
4) Hlasovanie o výročnej a finančnej správe SAF za rok 2013, nekoná sa v prípade, že VZ rozhodne o elektronickom hlasovaní o schválení týchto dokumentov
5) Správa DR o činnosti SAF
6) Informácia o aktuálnych podujatiach
7) Diskusia

Po ukončení oficiálneho programu sú záujemcovia o dianie v slovenskom ultimate pozvaní na neformálnu diskusiu o frisbee pri sangrii a teplom čaji. Prítomní budú aj členovia Výkonnej rady, preto budete mať možnosť priamo sa spýtať človeka, ktorému ste dali svoj hlas, či ho využil dostatočne. Veríme, že nás tam bude čo najviac, na týchto diskusiách každoročne prichádza množstvo podnetov a je to jedna z dôležitých spätných väzieb, ktoré Výkonná rada od ľudí má.

Dokumenty, ktoré sa budú schvaľovať n Valnom zhromaždení. Prosíme, prečítajte si ich pozorne a v prípade nejasností nám dajte vedieť na adresu safslovakia@gmail.com