Spávy o činnosti – Výkonna rada

Správa o činnosti za rok 2016 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF) za rok 2016 Všeobecne, činnosť: V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA. Taktiež sme sa zamerali na získanie financií a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre fungovanie sekcií. Okrem toho sa VR SAF dokázala venovať aj ďalším aktivitám. Rok 2016 bol pre VR veľmi náročný, hlavne z dôvodu minuloročnej veľmi zásadnej zmeny stanov a celkového fungovania SAF. Definovali sme si pole pôsobnosti jednotlivých oblastí. Dopracovali sa riadiace dokumenty ako napr. finančný poriadok atď., Druhá veľká výzva pre VR a samotnú SAF  bolo začať fungovať v rámci nového zákona o športe (platnosť od 01.01.2016), ktorý od základu zmenil doteraz zaužívaný systém správy a riadenia orgánov v športe. Dôsledkom tohoto nového zákonu nám vzrástla administratívnej náročnosť a to všetko kvôli tomu aby sme boli relevantným...
Čítať viac