Spávy o činnosti – Výkonna rada

Správa o činnosti za rok 2022 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF) za rok 2022 Všeobecne, činnosť: V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA. Financie Tento rok sa nám podarilo z verejných prostriedkov zabezpečiť 37 099€ príspevok  od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Členská základňa: Počas členského obdobia v roku 2022 bolo v SAF riadne zaregistrovaných 281 hráčov / hračiek diskových športov. Do súťaži  v ULTIMATE sa v tomto prihlásilo 212 hráčov a hráčiek: 146 mužov z čoho kategória U23 – 59 kategória U20 – 31 kategória U17 – 5 66 žien z čoho kategória U23 – 35 kategória U20 – 22 kategória U17 – 7 V disciplíne DISCGOLF bolo registrovaných 94  hráčov a hráčiek 75 mužov kategória U23 – 28 kategória U20 – 27 kategória U17 – 19 19 žien kategória U23...
Read More

Správa o činnosti za rok 2021 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF) za rok 2021 Všeobecne, činnosť: V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA. Post COVID obdobie sprevádzal len pomalý rozbeh súťaží a tréningov. Je veľmi silne cítiť výpadok, ktorý nám COVID priniesol. Financie Tento rok sa nám podarilo z verejných prostriedkov zabezpečiť 37 048€ príspevok  od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Členská základňa: Počas členského obdobia v roku 2021 bolo v SAF riadne zaregistrovaných 166 hráčov / hračiek diskových športov. Do súťaži  v ULTIMATE sa v tomto prihlásilo 123 hráčov a hráčiek: 85 mužov z čoho kategória U23 – 36 kategória U20 – 20 kategória U17 – 3 38 žien z čoho kategória U23 – 25 kategória U20 – 14 kategória U17 – 3 V disciplíne DISCGOLF bolo registrovaných 62  hráčov a...
Read More

Správa o činnosti za rok 2019 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF) za rok 2019 Všeobecne, činnosť: V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA. Taktiež sme sa zamerali na získanie financií a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre fungovanie sekcií. Okrem toho bol toto pre VR SAF prvý rok po voľbách a tak sme si definovali pole pôsobnosti jednotlivých členov, ktoré ako sa zdá funguje. VR SAF sa ďalej venovala najmä zabezpečeniu všetkej administratívnej činnosti a minimalizovaniu dopadu týchto povinností na jednotlivé komisie. Financie Tento rok sa nám podarilo z verejných prostriedkov zabezpečiť 38 761€ (34 811€ dotácia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a 3 950€ Bratislavský samosprávny kraj). SAF pokračovala vo fungovaní aj na komerčnej báze, kde sme pokračovali, respektíve začali v spolupríci s firmami „Nice Reply, s.r.o.“, „Včelco s.r.o.“, „Vacuumlabs s.r.o.“...
Read More

Správa o činnosti za rok 2016 – Výkonna rada

Správa o činnosti Výkonnej rady Slovenskej asociácie Frisbee (VR SAF) za rok 2016 Všeobecne, činnosť: V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA. Taktiež sme sa zamerali na získanie financií a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre fungovanie sekcií. Okrem toho sa VR SAF dokázala venovať aj ďalším aktivitám. Rok 2016 bol pre VR veľmi náročný, hlavne z dôvodu minuloročnej veľmi zásadnej zmeny stanov a celkového fungovania SAF. Definovali sme si pole pôsobnosti jednotlivých oblastí. Dopracovali sa riadiace dokumenty ako napr. finančný poriadok atď., Druhá veľká výzva pre VR a samotnú SAF  bolo začať fungovať v rámci nového zákona o športe (platnosť od 01.01.2016), ktorý od základu zmenil doteraz zaužívaný systém správy a riadenia orgánov v športe. Dôsledkom tohoto nového zákonu nám vzrástla administratívnej náročnosť a to všetko kvôli tomu aby sme boli relevantným...
Read More