Slovenská výprava na školských majstrovstvách sveta v ultimate frisbee dosiahla veľký úspech

Nultý ročník svetových majstrovstiev škôl v ultimate frisbee sa konal v posledom týždni školského roku vo francúzskom meste Le Mans. Turnaj bol zastrešený pod ISF, celkovo sa ho zúčastnilo 8 krajín. Vďaka Slovenskej asociácii frisbee v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách mohlo byť na tomto turnaji reprezentované aj Slovensko.

Skupina:
SVK 10:6 COL
SVK 11:9 IND
SVK 13:0 BEG
SVK 13:3 BEF

Semifinále:
SVK 2:12 ENG

O 3.miesto:
SVK 10:4 IND
Vyzdvihnúť treba aj umiestnenie štyroch našich hráčov v zozname top 10 naj-produktívnejších účastníkov turnaja: 

Filip Molnár – 4. miesto
Kristián Čabala – 8. miesto

Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme:

Slovenská asociácia športu na školách, Slovenská asociácia Frisbee a stredným školám ŠpMNDaG Bratislava a SPŠIT Kysucké Nové Mesto. Taktiež všetkým, ktorí sa podieľali pri organizácii a vedení výpravy. 

V neposlednej rade vďaka patrí všetkým zúčastneným hráčom a hráčkam, ktorých úspech potešil celé Slovensko.

 

Fotky z podujatia si môžete pozrieť v albume.