Pozvánka na online valné zhromaždnie sekcie ultimate SAF

Drahé hráčky, drahí hráči, drahí priatelia tohto športu.

Chceli by sme Vás týmto pozvať na online valné zhromaždenie sekcie ultimate Slovenskej Asociácie Frisbee pre rok 2020. Valné zhromaždenie sa uskutoční v stredu 16.12.2020 o 19:30 online na adrese https://meet.cloud.orange.sk/stretnutie_ULT_K. Okrem informácií o dianí v slovenskom ultimate, bude nemalú časť tvoriť aj diskusia o cieľoch a napredovaní ultimate na Slovensku a tak každý nápad a hlas pomôže.

Tešíme sa na Vašu účasť a prípade, že sa nemôžete zúčastniť, budeme radi, keď Vaše miesto na valnom zhromaždení bude zastúpené aspoň zástupcom klubu.

Členovia komisie sekcie ultimate SAF