Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF a sekcie Ultimate

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2021 po prvom dni majstrovstiev Slovenska v utimate kategórie open a women.

Pred valným zhromaždením SAF sa uskutoční valné zhromaždenie sekcie Ultimate.

Miesto konania:

Futbalové ihrisko Rovensko

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia