Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF a sekcie Ultimate

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2022 po prvom dni kvalifikácie na halové majstrovstvá Slovenska v utimate kategórie open.

Pred valným zhromaždením SAF sa uskutoční valné zhromaždenie sekcie Ultimate.

Miesto konania:

Futbalové ihrisko Športová hala Senica

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia