Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2017 po prvom dni kvalifikácie na halové majstrovstvá Slovenska.

Miesto konania:

U plavčíka
Gen. L. Svobodu 1405/22
905 01 Senica

Začiatok: 21:00

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia

Pokyny a upresnenia.

Podľa stanov Slovenskej asociácie Frisbee ( IV.2.b ), môže každý člen SAF zastupovať na Valnom zhromaždení až desať ďaľších členov, ktorí mu na túto činnosť udelia plnú moc. Vzor plnej moci uvádzame na konci pozvánky.

Vzor splnomocnenia (pdf na vytlačenie)