Leadership Academy – východ

Na jeseň 2017 sa uskutoční séria školení líderskych schopností, pod názvom LEADERSHIP ACADEMY. Tieto školenia sú určené pre jednotlivých hráčov, ktorí vedú klub, krúžok, pre ľudi čo by radi zorganizovali turnaj / inú akciu alebo sa chcú dozvedieť viac o fungovaní podporných vecí ako tvorba OZ, či zháňanie a hospodárenie s financiami a mnoho ďalšieho. Prípadne aj ľuďom, ktorí doteraz neboli v ultimate až natoľko zainteresovaní, ale radi by boli.

Dozviete sa veci ako založiť alebo posunúť ďalej váš klub, ako nastaviť tréningový proces, či ako viesť deti a plno iných užitočných dovedností (zoznam tém už konaného školenia v Dobrej vode je tu vo formulárii). Počas obdobia október – november prebehnú 3 víkendové školenia na západnom (Z), východnom (V) a strednom (S) Slovensku.

Miesta a termíny školení

(Z) 6.10. – 8.10. 2017 – ŠvP Dobrá Voda – http://www.svpdobravoda.sk/
(V) 3.11. – 5. 11 2017 – ŠvP Kysak – http://svpkysak.sk/
(S) 24.11. – 26.11 2017 – Švp Huty – http://www.skolavprirodehuty.sk/

Dĺžka pobytu: Školiace pobyty začínajú v piatok večerou a končia v nedeľu obedom.
Náklady: Školenia by mali byť čiastočne podporené z rozpočtu ultimate komisie SAF. Odhadovaný náklad pre účastníka je 10-15€.

Prihlasovanie

Momentálne beží prihlasovanie pre časť „východ“ v Kysaku. Zoznam tém je zverejnený v tomto dokumente. Stále je 5 voľných miest. Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlasovacieho formulára tu.

Poznámka

Keďže školenia budú tri, každé bude inde. Nie na každé školenia sa nám podarí zaobstarať školiteľov so všetkými témami. Značka písmena Z / V / S za názvom témy bude označovať, že túto tému budeme naisto vedieť pokryť iba na školení Z – západ, V – východ, S – stred (ak tam žiadna značka nie je, mala by daná téma byť dostupná všade). Pokusíme sa o pokrytie týchto tém aj na ostatných školeniach, ale všetko záleží od vyťaženosti prednášajúcich a samozrejme nie všetci môžu prísť na všetky školenia.

Odporúčanie: Samozrejme, že klubom bude vyhovovať školenie, ktoré majú najbližšie a dúfam, že tam vyšlú čo najviac ľudí. Vzhľadom na rôznorodosť školení, silne odporúčame vyslať zopár záujemcov aj na vzdialenejšie pobyty.

V prípade akýchkoľvek otázok píšte Veronike Čollákovej na colinka.new@gmail.com.