Majstrovstvá Slovenska vo frisbee 2011

Informácie o MSR v individuálnych disciplínach
Počas MSR v ultimate prebehnú aj súťaže v dvoch individuálnych disciplínach. Registrácia na obidve disciplíny bude prebiehať v dejisku MSR v ultimate v Zlatých Moravciach v sobotu do 15:00. Súťažiť budu múcť len prihlásení súťažiaci (hráči sa môžu hlásiť osobne alebo ich môže prihlásiť ich tímový kapitán). Po registrácii bude registrovaným hráčom pridelené poradie, v ktorom budú v disciplínach súťažiť. V prípade nedostavenia sa na súťaž v pridelenom čase (viď pravidlá nižšie), stráca súťažiaci nárok na svoj pokus.
Hod do diaľky
Súťažiť v divíziach OPEN a WOMEN môžu všetci členovia SAF (t.j. všetci hráči) bez akýchkoľvek obmedzení. V sobotu 15:50 – 16:20 prebehne kvalifikácia, v ktorej bude mať každý hráč dva súťažne pokusy (haďže ich za sebou). Štyria hráči v každej divízii s najdlhšími pokusmi postúpia do finále, ktoré sa bude konať počas polčasu finálového zápasu MSR v nedeľu cca. o 15:20. Taktiež budú mať dva pokusy (opäť sa hádžu za sebou), od najhoršieho v kvalifikácii po najlepšieho.
Hádže sa bežným 175 g súťažným tanierom schváleným WFDF na ultimate frisbee. Hráč si musí na súťaž doniesť svoje taniere. Fizzslots. Na oba pokusy má každý hráč spolu len max. 50 sekúnd času. Pri prekročení časového limitu stráca hráč nárok na svoj nevyužitý pokus.
TRC (samochyt)
Súťažiť môžu max. traja hráči v divízii OPEN a dve hráčky v divízii WOMEN z jedneho tímu zúčastneného na MSR (členovia SAF). Súťaž prebehne v nedeľu 12:30 – 13:00. Každý hráč bude mať dva súťažné pokusy (najprv všetci prvý pokus a potom druhý pokus).
Hádže sa bežným 175 g súťažným tanierom schváleným WFDF na ultimate frisbee. Hráč si musí na súťaž doniesť svoje taniere. Na začatie každého pokusu má hráč max. 30 sekúnd času. Pri prekročení časového limitu stráca hráč nárok na svoj nevyužitý pokus.

Dve ďalšie individuálne súťaže: hod do diaľky diskom bez obmedzenia (t.j. vrátane discgolfových diskov) a discgolf putting (hod na kôš discgolfovými diskami) prebehnú počas MSR v discgolfe 9.10. v Kuchyni).
Rozpis zápasov MSR v ultimate frisbee
Rozpis zápasov nájdete v prílohe (po prihlásení na stránku), prípadne brz prihlásenia na facebookovskej stránke turnaja, či na stránke Slovenskej ultimate ligy (pravé menu, 4. kolo). Súčasťou rozpisu sú aj niekotré z pravidiel turnaja.