Hľadáme kandidátov do VR a DR SAF 2011-2013

Termín podávania kandidatúry predĺžený až do soboty 24.9. (viac info vo vnútri článku). Slovenská asociácia Frisbee hľadá záujemcov, ktorí sa chcú podielať na organizácii a spravovaní slovenskej scény diskových športov v rokoch 2011-2013. Hľadáme kandidátov na členov jej riadiacich orgánov: Výkonnej rady, ktorá má na starosti bežnú agendu SAF, akou je reprezentácia, ligové podujatia, či rozvojové aktivity, alebo Dozornej rady, ktorá kontroluje, či všetko prebieha v súlade so stanovami SAF a záujmami jej členov.
Práca vo Výkonnej rade je síce niekedy časovo náročná: zasadania SAF prebiehajú viac-menej pravidlene raz za dva mesiace (dá sa zúčastniť aj cez skype, či iný elektronický komunikčný kanál) a členovia VR SAF majú rozdelených veľa jednotlivých úloh. Na druhej strane vás vo VR SAF čaká veľa zaujímavej kolektívnej práce, získanie skúseností s riadením menšej organizácie, a v konečnom dôsledku aj pocit uznania od veľkej komunity hráčov.
Práca v Dozornej rade je menej časovo náročná a spočíva v sledovaní aktivít organizácie a jej Výkonnej rady a v schvaľovaní výročných správ.
Výkonná rada v najbližšom období bude mať aspoň päť členov (možno aj sedem, v závislosti na rozhodnutí Valného zhromaždenia SAF), kým Dozorná rada bude mať troch členov.
Ak máš zaujem zapojiť sa do organizácie diskových športov u nás, do 20.9. 21:00 nám pošli svoju kandidatúru na adresu safslovakia…at…gmail.com. Okrem svojho mena a malej fotografie nám pošli aj stručné info o tebe a aj o tvojich plánoch v rámci SAF. Všetci kandidáti budu mať možnosť predstaviť sa členom SAF tak na webovej stranke szf.sk (od 20.9.), tak aj na Valnom zhromaždení SAF v rámci MSR v Zlatých Moravciach 24.9. (viď článok nižšie). Voľby budú pravdepodobne prebiehať elektronicky 4.-7.10.2011 (v prípade schválania nových stanov SAF na VZ v Zlatých Moravciach). Kandidovať môže ktorýkoľvek člen SAF v súčasnom alebo nadchádzajúcom období (september 2011-august 2012).
Aktualizácia (21.9.)
Keďže sa do termínu uzávierky podávania prihlášok do volieb ozvalo len 5 záujemcov o miesto vo VR SAF a žiaden záujemca o miesto v DR SAF, súčasná VR SAF predĺžila termín predkladania kandidatúr až do konania Valného zhromaždenia SAF 24.9. o 18:00 (v prípade neschválenia nových stanov), či pondelku 26.9. 23:00 (v prípade schválenia nových stanov a elektronických volieb). Veríme, že sa počas MSR objaví niekoľko nových kandidátov, najmä z menších mimobratislavských tímov.

Zoznam doteraz prihlásených kandidátov do VR SAF (v poradí akom poslali svoje prihlášky):
Ján Bernát
Juraj Chorche Turan
Katarína Boďová
Richard Kollár
Júlia Návratová