Návrh na zmenu stanov SAF

Na blížiacich sa Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 24. až 25. 9. sa okrem športových aktivít uskutoční aj Valné zhromaždenie, na ktorom budú členovia SAF okrem iného aj schvaľovať nové stanovy SAF pre ďalšie obdobie. Bližšie informácie o zmenách, samotné stanovy z roku 2009 a návrh nových nájdete v článku.

Zmeny oproti stanovám SAF z roku 2009:

  • gramatika, zmena adresy SAF, úprava pojmov
  • návrh, ktorý umožňuje elektronickú voľbu členov Výkonnej a Dozornej rady SAF
  • návrh na spôsob odstúpenia člena VR alebo DR a spôsob jeho náhrady novým menovaným členom

Stanovy z roku 2009 aj návrh nových stanov nájdete ako prílohu k článku (prílohy sa však zobrazia len po prihlásení na tejto stránke). Všetci členovia SAF majú právo vyjadriť sa k tomuto návrhu prostredníctvom e-mailu zaslaním pripomienky na safslovakia..(at)..gmail.com