Kemp juniorov Dobrá voda

V dňoch 30.3. – 2.4.2017 sa v obci Dobrá voda uskutočnil juniorský kemp, ktorého sa zúčastnili účastníci troch juniorských divízií U20 Open, U20 Women, U17 Open. Celkovo sa kempu zúčastnilo 46 Juniorov a 7 trenérov. Kemp začínal v piatok ráno a to rôznymi klinikami kde si mohli hráči voľne bez rozdielu kategórie vybrať nácviky individuálnych či herných zručností. Od obeda potom už začala práca oddelene podľa divízii a v tomto ducho sa pokračovalo aj ďalší deň. Piatočný večer mali účastníci spríjemnený trénermi pripraveným kvízom kde si decká mohli otestovať znalosti nielen z Ultimate.

Sobotňajší nácvik taktík vyvrcholil spoločnými zápasmi, kde na jednom ihrisku proti sebe nastúpili dve lajny Open U 20. Na druhom ihrisku vo vyhrotenom zápase proti sebe hrali Open U17 proti dievčenskej Women U 20. Počas celého kempu sa juniori museli popasovať so silným vetrom, čo pevne veríme sa pri najbližších akciách ešte zužitkuje. V nedeľu ráno už neprebiehal klasický tréning ale všetci juniori absolvovali spoločnú túru na zrúcaninu hradu Dobrá voda.