Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 12.10.2013

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 12.10.2013
online stretnutie, sobota 12.10.2013, 19:00
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Miki Kvetan, Urban Sivák, Tomáš Lehuta, Michal
Binda, Michal Ondruš
Neprítomní členovia VR SAF: Lukáš Domonkoš
Prísediaci:
Originálny dokument nájdete tu.

Program

 1. Oboznámenie nových členov VR s povinnosťami a možnosťami SAF.
 2. Voľba predsedu a podpredsedu VR SAF
 3. HMSR, príp. kvalifikácia na HMSR
 4. Puklica 2014

Podrobný program

1. Oboznámenie nových členov VR s povinnosťami a možnosťami SAF

 • Organizácia podujatí SAF
 • RK a MK oboznámili členov VR SAF so zoznamom podujatí SAF a s činnosťou SAF pred-počas-
  po turnaji
 • TL poznamenal, že nesedia niektoré vyúčtovania turnajov z minulosti.
 • TL navrhol zmenu šablony pre vyúčtovanie turnajov. VR bude tieto pripomienky riešiť na
  ďalších stretnutiach.
 • MB a MK pripomenuli, že kalendár podujatí je neaktuálny a treba človeka ktorí by sa oň
  staral. Na túto funkciu sa prihlásil MO.
 • Reprezentácia Slovenska v ultimate frisbee a discgolfe
 • RK oboznámil členov VR SAF s právomocami VR SAF v rámci riadenia reprezentačných
  výberov Slovenska na vrcholových podujatiach. Najbližšie očakávané podujatia tohto typu sú
  WJUC 2014 (Lecco, IT), EUC 2015, WUGC 2016.
 • Komunikačné prostriedky SAF
 • RK a MK oboznámili členov VR SAF s účelom jednotlivých komunikačných zdrojov SAF
  (webstránka, facebook, email)
 • MK pripomenul potrebu ďalších redaktorov szf.sk. Taktiež je potrebné nájsť IT administrátora
  stránky szf.sk.
 • Členovia VR majú za úlohu pokúsiť sa nájsť takých ľudí. Hľadá sa aj šéf webstránky.
 • Bolo konštatované, že stretnutia VR SAF s klubmi v rámci podujatí SAF sú veľmi užitočné, v
  roku 2014 sa plánujú dve takéto vúčšie stretnutia, najbližšie na HMSR alebo na kvalifikácii na
  HMSR, príp. na oboch.
 • Financovanie SAF
 • RK oboznámil členov VR SAF so stavom účtu SAF. Tá má na svojich účtoch momentálne cca
  8000 Euro, z toho cca 3500 predstavujú záväzky SAF.
 • Riešilo sa, kto bude mať prístup k finančnému denníku SAF. Doteraz mali prístup len členovia
  DR SAF a členovia VR SAF zodpovedajúci za financie. RK okamžite sprístupnil účtovný denník
  všetkým členom VR a DR SAF. Prísptupné sú záznamy od roku 2009.
 • Rozvoj
 • Do budúceho zasadania VR SAF si každý člen rady rozmyslí, ako by sa malo postupovať v
  tejto oblasti. Celé zasadanie VR SAF bude venované len rozdeleniu povinností medzi členmi
  VR SAF a rozvoju.
 • RK pripraví dokument, do ktorého budú členovia VR SAF ešte pred stretnutím písať svoje
  návrhy a pripomienky.
 • Administratíva
 • RK informoval VR SAF o množstve administratívnych povinností, ktoré vyplývajú z činnosti
  SAF. Patria medzi ne:
 • vedenie účtovníctva, podávanie daňového priznania, finančné vyúčtovanie dotácie od
  Ministerstva
 • podávanie žiadostí na Ministerstvo o dotáciu športovému odvetviu, registrácia medzi
  poberateľov 2 percent z dane, uverejnenie vyúčtovanie z 2 percent z dane v obchodnom
  vestníku
 • vydávania oficiálnych potvrdení a žiadostí
 • údržba Master listu SAF a zoznamu členov SAF
 • údržba Master listu SAF a zoznamu členov SAF

2. Voľba predsedu a podpredsedu VR SAF

 • Voľba predsedu a podpredsedu SAF neprebehla pre neúčasť všetkých členov na zasadnutí.
 • Preto do utorka 15.10.2013, 24:00 prebehne podávanie návrhov na túto funkciu, RK otvorí
  túto tému v emailovej diskusii.

3. HMSR príp. kvalifikácia na HMSR

 • Prebehla diskusia o formáte HMSR 2014. Diskutovalo sa aj o možných termínoch turnaja.
 • Vzhľadom na očakávaný počet tímov prevyšujúci kapacitu jedného halového turnaja bude
  pravedpodobne potrebné v roku 2014 zorganizovať kvalifikáciu na HMSR.
 • Pôvodne poverený organizátor podujatia – Košice – predložil ponuku, na prenájom veľkej dvoj
  haly, ktorá by umožnila štart väčšiemu počtu tímov na jednom mieste, t.j. nebola by
  potrebná kvalifikácia. Avšak cena prenájmu bola pre SAF neprijateľná.
 • Predbežne prejavili záujem HMSR 2014 organizovať UFO Špačince v trnavskej športovej hale,
  príp. Morthens Trnava v hale v Hlohovci.
 • Predbežne prejavili záujem kvalifikáciu na HMSR 2014 organizovať Lukáš Domonkoš v
  Košiciach a Kus plastu v Senici.
 • Email so žiadosťou o podávanie bidov už bol klubom rozoslaný. Po uzávierke podávania
  bidov VR SAF rozhodne, kto a kde bude tieto turnaje organizovať.
 • Prebehla aj diskusia o vhodnosti usporiadať kvalifikáciu HMSR v Košiciach.

4. Puklica 2014

 • Prebehla krátka diskusia o Výročných cenách SAF, ktorú má záujem VR SAF aj tento rok spojiť
  s cenou Puklica, t.j. hlasovanie o lareátoch cien vrátane spoločenského večera zabezpečuje
  naďalej tím MD.
 • MO namietal nejasnosť v tom, kdo podujatie organizuje.
 • MK bol poverený zistiť, aké predstavy o organizovaní podujatia tento rok majú tradiční
  organizátori, vrátane: pravidiel hlasovania, súťažných kategórií, umožnenia všetkých SK
  klubom mať svojho člena v komisii, možnosti usporiadať galavečer v budúcnosti mimo
  Bratislavy.
 • Ako vhodný termín na organizáciu podujatia sa VR SAF javí piatok 6.12, nedeľa 8.12. (v
  sobotu 7.12. sa budek onať Adventure Cup vo Viedni), príp. jeden z dní víkendu 13.-15.12.

V Špačinciach 12.10.2013
Spísal: Tomáš Lehuta
Overovateľ: Richard Kollár

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.