Zápisnica zo stretnutia z 2.11.2016

Zápisnica zo stretnutia K-ULT  – 2.11.2016
online stretnutie cez hangout, streda 2.11.2016, 19:30

Prítomní členovia K-ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková (VČ), Marcel Kucharík (MKu), Martin Keseg (MK), Tomáš Lehuta (TL), Jakub Banetka (JB), Juraj Trappl (JT), Silvia Feješová (SF), Dominik Kovalik (DK)

Neprítomní členovia K-ULT:

Ján Rosina, Adrián Németh, Michal Némethy (zastupovala SF), Júlia Návratová, Jakub Jančišin (zastupoval JT), Pavol Vaca, Barbora Slimáková, Júlia Banetková, Samuel Molčan (zastupoval DK), Michaela Maláková, Jozef Horváth, Urban Sivák, Michaela Rafajová


Program:

 • Prejdenie úloh z predošlého stretnutia
 • Halová sezóna – záujemcovia o organizáciu turnajov
 • Členské na rok 2017
 • Turnaj juniorov – vykazovanie pre  ministerstvo. (Turnaj MS ZŠ, MS SŠ)
 • Koncepcia výchovy juniorov na ďalsie roky vzhľadom na nový roadmap z dielne EUF, realizačné tímy na rok 2017
 • Web SAF (doplnenie článkov z veľkých turnajov WUGC, WJUC)
 • Výročné ceny SAF / ples SAF
 • WFDF Skills Clinic invite – SVK
 • Rozvojové aktivity v roku 2016 – sumár
 • Koncepcia rozvoju pre rok 2017 (rozvoj nových, rozvoj pokročilejších hráčov)
 • Podávanie 2% SAF na rok 2017
 • VZ – Sekcie (10.12)

 

Nové úlohy zo stretnutia 2.11.2016:

  • MK zabezpečí zmenu zástupcu v google groupe zo Sama Molčana na Dominika Kovalika Termín: 5.11.2016
  • MKu rozpošle mail na všetkých členov SAF ohľadne platenia členského (členské bude potrebné zaplatiť do konca novembra). Termín: 5.11.2016
 • VČ pošle mail na komisiu s výzvouo záujem zúčastniť sa trénerského campu organizovaného  WFDF v Prahe (termín na prihlásenie bude do soboty 5.11.2016). Termín: 3.11.2016
 • MS sa dohodne s Martinom Chalánym ohľadne možnej organizácie HMSR Open v Hlohovci (termin 4.-5. februar). MS zároveň podá výzvu na bid na HMSR Open. Termín: 12.11.2016
 • MS pošle mail so skorším termínom na prihlasovanie sa na kvalifikáciu na HMSR. Termín: 12.11.2016
 • MKu podá výzvu na HMSR mix v období začiatok marca 2017.Termín: 11.11.2016
 • MS updatne novú verziu súťažného poriadku. Termín: 30.11.2016
 • MP pripravi dotazník realizačných tímov pre open women juniorov a U17 juniorov. Termín: 30.11.2016
 • VČ sa skontaktuje s Chrisom a EUF s návrhom podnietiť juniorské súťaže v Európe aj v sezóne, keď je hlavná súťaž MS mimo Európy (napr. WJUC 2018 v Kanade). Termín: 30.11.2016
 • MP spíše článok o počínaní si slovenskej mixovej reprezentácie na WUGC, VČ a JT spíšu članok o juniorskej ženskej  a mužskej reprezentácii na WJUC.
 • MP má zu úlohu koorindáciu nominácií na Výročné ceny. Termín: december 2016
 • VČ má na starosti organizáciu plesu/galavečeru SAF. Termín: február 2017
 • VČ pripomeie tvorbu ročenky (na tvorbe ročenky by sa podieľal každý klub) na ďalšom stretnutí. Termín: 15.12.2016
 • JT sa dohodne s vedením Gymnázia Poštová na tom, aby každoročne organizovaný turnaj stredných škôl bol oficiálnymi Majstrovstvami Slovenska v SŠ pod záštitou SAF. Termín: 30.11.2016
 • MK overí možnosti a navrhne mechanizmus prijímania 2% pre nasledujúci rok. Termín: 15.12.2016

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (23.8.2016) :

 • VČ dá hlasovať o prerozdelení časti rozpočtu určenej pre ULT rozvoj/ seniori repre v celkovej výške 4300€ v bežnom hlasovaní. Termín: 28.8.2016 – SPLNENÉ
  • MKu rozpošle výzvu, v ktorej nech zástupcovia klubov vyjadria svoje priority pre termín mixových MSR (17.-18. September alebo 8.-9. Október). resp. nech vyjadria svoje priority MSR mix vs. 3. Ligové kolo. Termín: 28.8.2016 – SPLNENÉ
  • MKu pošl výzvu na organizáciu QHMSR a ďalšie halové udalosti. Termín: 1.9.2016 – SPLNENÉ
  • Súťažná subkomisia (MS, MKu, US) vypracuje kalendár podujatí SAF na rok 2017. Termín: 15.9.2016 –  TRVÁ
  • MP pošle mail na ľudí, ktorí prejavili záujem o pozície tréner, manažér reprezentácie na WCBU 2017 nech navrhnú svoju predstavu spolupráce a prioritu pre divíziu.Termín: 1.9.2016 – SPLNENÉ
  • MS a MK iniciujú stretnutie členov SAF, kde prebehne diskusia o práci v SAF osobne na QMSR (MS) a na MSR (MK). Zároveň ponúknu pozíciu na admina webu SAF a pripomenú povinnosť doplniť údaje za registrovaných členov. Termín: 6.9.2016 – ČIASTOČNE SPLNENÉ
 • VČ pripraví a rozpošle dotazník podľa vzoru českej asociácie s myšlienkou “Čo chceš od SAF a čo jej na oplátku vieš naspäť ponúknuť.” Termín: 15.9.2016 – NESPLNENÉ
  • MKu sa v priebehu týždňa 22.-26.8.2016 zúčastní stretnutia na MŠVVŠ.Termín: 26.8.2016 – SPLNENÉ
 • MKu prerobí systém členstva ako aj prihlasovacie formuláre a pošle výzvu na zástupcov klubov o súčinnosť pri dodaní údajov pre registrovanie členov. Termín: 15.9.2016 – SPLNENÉ

Zoznam nesplnených úloh z predošlých stretnutí:

  • MKu zabezpečí výrobu trofejí za spirit. – TRVÁ
 • Jednotlivý členovia sa rozhodli vo svojom okolí osloviť ďalších ľudí s ponukou na pozíciu menežér webu: – TRVÁ
  • JB oslovi Natáliu Ševcovú
  • VČ a MS sa spýtajú Radky R., Baša M.
  • MKu dodá zoznam potencionálnych ľudí na oslovenie
 • Úlohy z predošlého stretnutia

Bol prejednaný stav jednotlivých úloh z predošlého stretnutia, viď vyššie.

 • Halová sezóna – záujemcovia o organizáciu turnajov

Súťažná subkomisia informovala, že jediný záujem o kvalifikáciu na HMSR Open/HMSR Women podal tím Kus Plastu s organizáciou v Senici (termín 10 – 11.12.2016). Kvalifikácia je pre zatiaľ plánovaná jednodňová na sobotu (10.12.), v nedeľu by prebehli HMSR vo women divízii. Vzhľadom na ťažšie odhadovaný záujem o kvalifikačný turnaj sa komisia rozhodla dať termín na prihlasovanie sa na kvalifikáciu oveľa skôr. Podľa záujmu sa ukáže, či bude kvalifikácia dvojdňova a na HMSR women sa presunú na iný termín, alebo budú obe podujatia v ten istý víkend. MS pošle vývu klubom na prihlasovanie sa na halovú Open kvalifikáciu.

Prebehla diskusia ohľadne juniorských halových majstrovstvách. V prípade presunutia termínu ženských halových majstrovstiev sa potencionálne uskutočnia spoločne s juniorskými halovými.

MS informoval komisiu o voľnom termíne na HMSR Open v hlohoveckej hale v termíne 4.-5. 2. 2017. MS pošle výzvu na komisiu ohľadne bidu na HMSR Open.

 • Členské na rok 2017

TL upozornil komisiu na termín zbieranie členského do SAF od klubov. K-ULT sa rozhodla predĺžiť termín na zaplatenie členského na koniec novembra. MKu pošle remainder zástupcom klubov s kompletnými informáciami ohľadne zaplatenia členského.

 • Turnaj juniorov – vykazovanie pre  ministerstvo. (Turnaj MS ZŠ, MS SŠ)

Na základe nového zákona o športe si MŠVVŠ vyžaduje vykazovať aktivitu organizácie aspoň jedného juniorského turnaja domácou asociáciou. V súvislosti s tým prebehla diskusia ako zastrešiť turnaje pre stredoškolskú mládež, ktoré posledné dva roky organizovalo Gymnázium Poštová v Košiciach pod hlavným vedením ľudí z Kefearu. K-ULT sa spoločne s JT dohodla, že sa do budúcna pokúsi o spoluprácu. Gymnázium Poštová spoločne s JT aj tento rok zorganizujú stredoškolský turnaj. Turnaj dostane štatút Majstrovstiev Slovenska stredných škôl a bude pod záštitou SAF. Na oplátku SAF zabezpečí promovanie tohto turnaja cez svoje komunikačné kanály (facebook, web) a zabezpečí medaile víťazom. JT prejedná tieto podmienky s vedením Gymnázia Poštová v Košiciach.

V rovnakom duchu prebehla aj diskusia o potencionálnych Majstrovstvách Slovenska základných škôl. JB predostrel iniciatívu organizovať turnaj základných škôl už koncom novembra 2016 na Kysuciach v obci Podvysoká. SAF rovnako podporí akciu štatútom Majstrovstvá Slovenska Základných škôl, zabezpečí medaile a mediálnu podporu cez svoje internetové mediálne kanály. SAF požaduje od organizátora označiť akciu ako turnaj “pod záštitou SAF”.

 • Koncepcia výchovy juniorov na ďalsie roky vzhľadom na nový roadmap z dielne EUF, realizačné tímy na rok 2017.

VČ zhrnula koncepciu od EUF o plánovaných vrcholových juniorských turnajoch v období najbližších troch rokov. EUF plánuje v roku 2017 organizovať dva vrcholové juniorské turnaje, jeden pre východnú Európu, druhý pre Západnú. Krajiny nebudú mať žiadne obmedzenia na účasť na tom ktorom podujatí, povolené bude štartovať aj na oboch. Očakávania sú, že turnaj v regióne East bude menej kompetitívny, bude usporiadaný na menej hracích dní s menším počtom tímov. Štatút majstrovstiev Európy bude mať turnaj v regióne Západ. VČ ďalej informovala K-ULT o ambícií vyslať slovenské juniorské tímy na obe európske vrcholové podujatia (West aj East). Prebehla diskusia o potencionálnom vyslaní Open tímu v divízii U17.

MP pripravi dotazník realizačných tímov pre kategórie Open Juniori, Women Juniorky a U17 Juniori.

 

 • Web SAF (doplnenie článkov z veľkých turnajov WUGC, WJUC)

 

K-ULT už niekoľko mesiacov neúspešne hľadá človeka, ktorý by spravoval web stránku SAF. Na kvalifikácii v Turzovke MS inicioval so zúčastnenými členmi SAF stretnutie, ktorého účelom bolo vysvetliť ľuďom dôležitosť práce v SAF a nájsť ďalších ľudí, ktorí sú ochotní niečo pre SAF robiť. Na spravovanie webu sa prihlásil Jakub Jurášek (JJ). Následne na to dostal pokyny pre spravoavnie webu SAF. Žiadna spolupráca zo strany JJ neprišla, MS prejedná zotrvanie JJ na tejto pozícii.

Následne prebehla diskusia ako zabezpečiť aktuálnosť obsahu na stránke. MK vie poskytnúť prístupové práva pre ľudí z klubov, ktorí majú záujem pravidelnejšie prispievať obsahom nadchádzajúcich udalostí, ako aj správou z udalostí, ktoré sa už udiali. JB prejavil záujem o pridávanie článkov na web SAF.

 • Výročné ceny SAF / ples SAF

Na základe výzvy VR, prejavil záujem o koordinovanie výročných cien MP. Členovia komisie diskutovali o potencionálnom zúžení kategórií. Keďže v minulosti bol pre koordinátora najväčší problém kvalitatívne postačujúci opis a zdôvodnenie nominácií, K-ULT sa rozhodla, že nominácie, u ktorých popis bude nepostačujúci budú vyradené. Týmto chce K-ULT zabezpečiť, aby boli nominácie opodstatnené.

VČ prejavila záujem o organizovanie plesu SAF. V krátkosti komisii predostrela, aké sály prichádzajú do úvahy – v štádiu riešenia. Predbežne sa najlepší termín na ples javí v druhej polovici februára. V prospech tohto termínu je aj pôstne obdobie, ktoré tento rok začína až od marca.

 • WFDF Skills Clinic invite – SVK

WFDF poslala SAF pozvánku na trénerskú kliniku, ktorá sa uskutoční 3.-4. Decembra 2016 v Prahe. Všetky náklady na stravu a ubytovanie sú pre dvoch účastníkov za krajinu sú hradené WFDF. MK prezistí u WFDF možnosť účasti pre viacerých účastníkov. VČ pošle mail na komisiu a prezistí záujem v kluboch.

 • Rozvojové aktivity v roku 2016 – sumár

Zástupcovia klubov a juniorskí tréneri  postupne informovali K-ULT o rozvojových aktivitách, ktoré sa počas roka uskutočnili.

Paskudy Sabinov (prezentoval DK)

 • rozvojová akcia v Sabinove, kde boli cca 6 ľudia so Stropkova, hráči z Paskúd sú s nimi v kontakte (cez Skautov)
 • Dušičkový ultimate (priateľský zápas s Kefearom)

Kus Plastu Senica (prezentoval MS)

 • nábor na gymnáziu (ukážka na telesnej, beží krúžok)

Kefear Košice (prezentoval JT)

 • náborový tréning v lete, promo akcie, workshop, články v rádiách v novinách.
 • krúžky na strednych školách

Juniorskí tréneri (prezentovali MS a VČ)

 • Juniorské akcie – kemp v Liskovej s ubytovanim – viac animátorsky ladený kemp, hry v prirode, program mimo Ultimate, zamerané viac na teambuilding (prezentácia ultimate frisbee na 3 hodinách telesnej výchovy na ZŠ v Liskovej)
 • Juniorsko-rozvojový kemp v Prievidzi – prizvaní skúsení tréneri, účasť viac ako 50 účastníkov. Zamerané na individuálne zručnosti. Večer prebehli v telocvični na rôzne témy (taktiky, ako si pripraviť kondičný plán, juniorské reprezentácie, …). videá elitných zápasov na plátne.

North Side Turzovka (prezentoval JB)

Rozvojové aktivity na kysuciach:

 • Počas zimy propagácia Slovenského Ultimate v článkoch ako : http://msport.aktuality.sk/c/203350/video-netradicne-sporty-ultimate-frisbee-vas-chyti-za-srdce/  v oblastnýcn novinách a pod..
 • Organizácia medzinárodnej ligy KUDL na kysuciach (Učasť Poľského, Českého a Slovenského tímu)
 • Spolupráca s futbalovým klubom Tatran turzovka na revitalizácii športového areálu Tatran (ziskaný veľký kredit v meste za organizovanie tejto akcie)
 • Prezentácia na 10 školách na kysuciach, predstavenie ultimate cca 1100 žiakom, nasledovalo v septembri vytvorenie dokopy 6tich krúžkov na základných školách, z čoho 2 krúžky fungujú úplne samostatne z iniciatívy učiteľov škôl.
 • Účasť na turnaji Mladých nadejí v ČR (U15)
 • Náborový tréning s veľkým úspechom a propagáciou v médiach (turzovská televízia, kysucké noviny, kysucký večerník)
 • Uzatvorenie spolupráce s kysuckým večerníkom (dohoda o jednom článku každý týždeň o našom tíme)
 • Organizácia HMSR ZŠ (koniec novembra)

 

 • Koncepcia rozvoju pre rok 2017 (rozvoj nových, rozvoj pokročilejších hráčov)

 

V nadväznosti na bod 9. prebehla v rámci K-ULT diskusia o tom, čo chýba na slovenskej scéne a na čo sa najbližší rok zamerať.

Za posledné roky sa veľmi výrazne posilnila práca s juniormi, ale ako kľúčové sa uviedlo, že Na Slovensku chýba prechod medzi juniorskou a seniorskou reprezentáciou. Ako riešenie by mohlo byť projekt, kde by sa skúsili zložiť slovenský open a women a išli by na jeden prestížny turnaj, napr Confederation Cup (plánovaný každý rok ako turnaj národných tímov).

 • Podávanie 2% SAF na rok 2017

MK ako člen VR SAF predniesol pred K-ULT stav o prijímaní 2% z dane na ďalší rok. Z dôvodu, že do konca mája 2016 SAF nezverejnila využitie financií 2% za rok 2014 v obchodnom vestníku, nebude v roku 2017 zapísaná v registri prijímateľov 2%.  MK overí možnosti a navrhne mechanizmus prijímania 2% pre nasledujúci rok.

 • VZ – Sekcie (10.12)

Podľa stanov má pred VZ SAF prebehnúť VZ každej sekcie. Prebehla diskusia o forme akým spôsobom viesť VZ komisie. K-ULT sa zhodla, že VZ ultimate sekcie prebehne paralelne alebo tesne pred VZ SAF.

K-ULT zabezpečí súčinnosť VR SAF pri spracovávaní výročnej správy o činnosti za aktivity z oblasti ultimate.

Ďalšie stretnutie K-ULT je plánované začiatkom roka 2017.

Spísala: Veronika Čolláková

Overil: Martin Keseg

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.