Zápisnica zo stretnutia komisie pre Program podpory špičkových hráčov sekcie discgolfu za rok 2017

5.12.2017, online stretnutie

Prítomní členovia komisie: Martin Chalány, Martin Mozola, Miloš Silný

Program

  1. Prerozdelenie financií v rámci Programu podpory špičkových hráčov sekcie discgolfu za rok 2017
  • Komisia v určenom časovom rámci obdržala dve prihlášky
    • Karol Hrubják, Drava Forester
    • Michal Kúdela, Konopište Open
  • Martin Chalány navrhol rozdeliť prostriedky rovnakým dielom obom prihláseným. Tento návrh komisa odsúhlasila jednohlasne.

Zápisnicu spísal: Martin Chálny, 6.12.2017

Zápisnicu overil: Miloš Silný  6.12.2017