Zápisnica zo stretnutia komisie DG sekcie SAF 30.9.2019

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

30.9.2019, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 17:00

Navrhované body programu

Finančné stretko

Kajo:

 • Predávanie zodpovednosti na Soňu – prečo to zatiaľ nefunguje?
 • Transparentnosť rozpočtu
 • Financie pre kluby podľa juniorov 
 • MSR bohunice – 200€ sekera

Rišo

 • Prehľad plnenia rozpočtu (problémové = nenaplnené výdajové položky) 
 • Finančné pravidlá pre repre akcie v budúcnosti
 • Hrubý rozpočet na rok 2020 (významné položky)
 • poplatky na SAF turnajoch 2020, platby za koše
 • Pôžička na výmenu košov na FMFI UK

Finálne body programu

 • Financie pre kluby podľa juniorov – urgentny bod (Riso)
  • aktuálne rozdelenie
  • ucelenie pravidiel (upresnenie posledných 12 mesiacov a pod.)
  • Záver: ostávame pri 4 kluboch. Podmienky na aktívneho hráča: aspoň 2 účasti v období apríl-marec. Teraz apríl až Bohunice 1 účasť. Účasť Juraja Chalányho bola uznaná.
 • Prehľad plnenia rozpočtu 
  • problémové = nenaplnené výdajové položky – RK oboznámil komisiu o položkách rozpočtu – urgentny bod (Riso) – 2900€ k dispozícii, 900€ sa ešte do konca roka vykryje (možnosť presunu). Klinika Hlohovec dostala dotáciu na telocvičňu cca 100€.
  • MSR bohunice – 200€ sekera – urgentny bod (Riso) vyplatí sa namiesto juniorov, s ultimátom registrácie, doložila dostupné doklady. 150€. Dovetok pre SAF. Poznámka-automatické odpustenie príspevkov a dotácia.
  • Transparentnosť rozpočtu. Automobilių nuoma Kaune ir Vilniuje https://www.adcrent.com/lt/automobiliu-nuoma-vilniuje. Podľa RK je rozpočet tak transparentný ako to ide, i keď pripustil, že je to nie úplne prehľadné.
 • Hrubý rozpočet na rok 2020 (významné položky) – hlavne Majstrovstvá sveta juniorov, cca 1250€ na osobu (4 podporení hráči, 2 samoplatiace doprovody)
 • Predávanie zodpovednosti na Soňu – prečo to zatiaľ nefunguje? – uvidí sa viac v roku 2020
 • Pôžička na výmenu košov na FMFI UK – urgentny bod (Riso) 1000€ pôžička pre Riša na koše, splatná po 500€ na konci novembra 2020 a novembra 2021
 • poplatky na SAF turnajoch 2020, platby za koše – ostáva to rovnako.
 • Finančné pravidlá pre repre akcie v budúcnosti – iba riadni kvalifikanti dostanú dotáciu, ostatní môžu ísť na vlastnú päsť

Všeobecná diskusia

Navrhované body programu

Kajo:

 • stránka discgolf.sk a jej smerovanie
 • slovenská discgolfová liga – určená pre hráčov mimo špičky
 • používanie ZULIP ako komunikačného nástroja (namiesto mailov)

Rišo

 • turnaje TriPointTour 2020 na Slovensku, MSR 2020
 • EDGC 2020 organizácia tímu, rozdelenie miest – základné informácie o pravdepodobnej zostave.
 • juniorský program – nové krúžky – pravidelnejšie akcie pre juniorov?
 • administrácia online hlasovaní komisie – implementácia 
 • tri nové prenosné SAF koše, 7 použitých pevných košov z FMFI UK

 

Finálne body programu

 • MSR Hlohovec – zahranicni hraci – kratky urgentny bod (Riso) – stačí nazrieť do súťažného poriadku
 • zapoziciavanie diskov pre rozvoj DG, vymedzenie casoveho obdobia – určené na pol roka, po pol roku možnosť odkúpenia.
 • juniorský program – nové krúžky – pravidelnejšie akcie pre juniorov? – navrhujem presunut na koniec, toto je dlhodobejsia vec a nie je urgentna (Riso)
 • EDGC 2020 organizácia tímu, rozdelenie miest – zatiaľ kapitánom Kajo, po finalizácii miesteniek (november) má zmysel baviť sa ďalej.
 • používanie ZULIP ako komunikačného nástroja (namiesto mailov) – zamietnuté
 • administrácia online hlasovaní komisie – implementácia – pokúsime sa vrátiť k staršiemu systému.
 • stránka discgolf.sk a jej smerovanie – možnosť jazykovej mutácie českého idiscgolf – podľa najnovších info – 500-700€ prvotný náklad, následne cca 100-200€ ročne – vyžaduje sa ďalšie stretnutie v HC
 • slovenská discgolfová liga – nie všetci mali prehľad o návrhu spísanom Mišom Ondrušom
 • tri nové prenosné SAF koše, 7 použitých pevných košov z FMFI UK – treba im nájsť miesto.
 • turnaje TriPointTour 2020 na Slovensku, MSR 2020 – MSR 2020 v Krpáčove, 3PT na Mayday? a v Smoleniciach, v prípade, že by sa nenašiel organizátor Smoleníc bude to v Šuranoch.

 

Kompletná Zapisnica zo stretnutia Komisie DG SAF 30.9.2019

Zápisnicu spísal: Karol Hrubják, 31.1.2020

Zápisnicu overil: Soňa Švecová, 2.2.2020