ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA KOMISIE DG SEKCIE SAF 28.2.2022

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

28.2.2022 online stretnutie

Prítomní členovia komisie: Matúš Kment, Igor Miškovič, Michal Kúdela, Juraj Feilhauer, Michal Kondela, Richard Kollár, Soňa Kúdelová, Katka Boďová, Marko Čačala, Martin Chalány, Beáta Feilhauerová 

Ospravedlnení členovia komisie: Galina Miková

Program

 1. Úvod
 2. Voľba orgánov komisie
 3. Sezóna 2022
 4. Reprezentácia
 5. Iné

Podrobný program

Úvod

Komisia si zrekapitulovala základné princípy, na ktorých stojí fungovanie SAF a jej disgolfovej komisie. Z stručnosti bolo prebraná aj základná štruktúra financovania. Je potrebné zvolať stretnutie komisie ohľadom financií čo najskôr (do konca mesiaca).

Voľba orgánov komisie 

Percentuálne rozdelenie hlasov v komisii

 • volení členovia a delegát SAF – 80% hlasov / 9
   • Matúš Kment 8,89%
   • Igor Miškovič 8,89%
   • Michal Kúdela 8,89%
   • Juraj Feilhauer 8,89%
   • Michal Kondela 8,89%
   • Richard Kollár 8,89%
   • Soňa Kúdelová 8,89%
   • Katka Boďová 8,89%
   • delegát SAF (zatiaľ neurčený, v minulosti Martin Chalány) 8,88%
 • zástupcovia klubov – 20% hlasov / počet klubov
   • DGC Treecutters 4%
   • Metal Impact 4%
   • Crataegus Hlohovec 4%
   • DG Malženice 4%
   • Outsiterz 4%
 • kluby, ktoré aktuálne nespĺňajú podmienku 7 členov – Stanovy SAF odsek III bod 5
  • Throwlolo 
  • Putthologist

Komisia si na stretnutí zvolila svojho predsedu a finančného manažéra. Ďalej sa členovia dohodli na osobách, ktoré budú riadiť evidenciu členstva, evidenciu majetku a koordináciu kalendára turnajov. 

 • Predseda  Komisie sekcie discgolfu SAF – Matúš Kment (všetci za)
 • Finančná manažérka komisie – Soňa Kúdelová (Soňa Kúdelová sa zdržala, ostatní za)
 • Evidencia členstva – Martin Chalány
 • Evidencia majetku – Juraj Feilhauer
 • Kalendár turnajov – Michal Kondela

Sezóna 2022

 • Richard Kollár informoval komisiu o dvoch najdôležitejších turnajoch v nadchádzajúcej sezóne – CEDGC a najmä Tímové majstrovstvá sveta. Podrobnosti ohľadom tímových majstrovstiev sveta sú podrobnejšie uvedené v nasledujúcom bode. 
 • Komisia sa dohodla, že je potrebné zvýšiť počet jednodňových turnajov (najmä na pevných ihriskách). V prípade záujmu môžu byť organizované aj ako PDGA C turnaj
 • Komisia osloví DGC Treecutters s ponukou znovu organizovať juniorské majstrovstvá Slovenska
 • Majstrovstvá Slovenska v seniorských kategóriách sa budú konať na jeseň v Krpáčove – za organizačný tím – Matúš Kment
 • Komisia sa dohodla, že ohľadne Slovenskej ligy bude zvolané separátne stretnutie
 • Členovia komisie sa na stretnutí dohodli na organizácii turnaja v Budmericiach
  • PDGA C turnaj 23.-24.4.
  • riaditeľ turnaja – Richard Kollár
  • asistenti riaditeľa – Igor Miškovič, Michal Kondela
  • komunikácia s obcou – Michal Kúdela
  • stavba ihriska – Matúš Kment, Juraj Feilhauer, Martin Krička
 • Najbližšie turnaje – 19.3. Stupava, 9.4. Budatín

Reprezentácia

 • Richard Kollár informoval komisiu o potrebe zostaviť predbežnú nomináciu na tímové majstrovstvá sveta. Vzhľadom na to, že krátko po stretnutí prišlo k zmene štruktúry nominácii, je uvedená už aktuálna 
  • MPO – Štefan Pócoš, Tomáš Mozola, Marko Čačala, Karol Hrubják, Michal Kúdela
  • FPO – Natália Nádaská, Beáta Feilhauerová
  • MP40 – Jozef Čierny, Martin Krička, Martin Mozola
 • Komisia sa dohodla na maximálnej možnej finančnej podpore pre reprezentáciu – štartovné, strava, ubytovanie, doprava

Iné

 • Richard Kollár informoval komisiu o potrebe platby za údržbu a zmeny v systéme stránky discgolf.sk. Komisia jednohlasne odsúhlasila túto platbu

 

Zápisnicu spísal: Martin Chalány, 4.3.2022

Zápisnicu overil: Matúš Kment, 4.3.2022

Celá verzia v pdf Zápisnica zo stretnutia komisie DG sekcie SAF 28.2.2022