Zapisnica zo stretnutia Komisie DG sekcie SAF 11.10.2018

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

11.10.2018, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Richard Kollár, Martin Krička, Martin Chalány, Matúš Masaryk (zástupca klubu DG Malženice)

Ospravedlnený: Stefan Dobrev

Prísediaci: Soňa Švecová, Michal Kúdela

Program

 1. Tímové majstrovstvá sveta WTDGC a reprezentácia Slovenska 2019
 2. Majstrovstvá Slovenska 2019 a väčšie slovenské discgolfové turnaje 2019
 3. Slovenská discgolfová liga 2019
 4. Plnenie finančného plánu 2019
 5. Príprava volieb do orgánov SAF

 

Podrobný program

 1. Tímové majstrovstvá sveta WTDGC a reprezentácia Slovenska 2019
 • RK informoval komisiu o materiáloch o WTDGC, ktoré sme dostali od WFDF
 • Tímové majstrovstvá sveta budú konať v druhej polovici augusta v Estónsku
 • Kapitánom tímu bude Katka Boďová
 • Náklady na turnaj budú pomerne vysoké kvôli dosť zlej polohe miesta turnaja
 • SAF môže výhľadovo priamo podporiť turnaj čiastkou cca. 2500 Euro plus podpora juniora (napr. prostredníctvom klubu)
 • Celkové náklady na hráča sú odhadované cca. 450 Euro plus cca. 740 Euro tímový poplatok.
 • Výber hráčov sa bude robiť podľa nominačných kritérií, priamo pozvaní sú hráči: Katka Boďová (ženy), Marko Čačala (junior), Richard Kollár (master) a Michal Kúdela, Karol Hrubják a Štefan Pócoš (muži). Všetci títo hráči prejavili záujem štartovať. Okrem nich sa uvažuje nad účasťou troch náhradníkov: Martin Krička, Adrián Németh a ženská náhradníčka (Beata Hergelová alebo Soňa Švecová). RK zisťuje záujem náhradníkov štartovať a zabezpečí registráciu nášho tímu na podujatie plus zabezpečí ubytovanie a cestu na turnaj (letecky).
 • V roku 2019 sa budú opäť konať Majstrovstvá strednej Európy CEDGC. Miesto a termín zatiaľ nie sú vybrané. Očakáva sa finančná podpora SAF cca. v tej istej výške ako v roku 2018 (700 Euro).
 • Priamo si pravdepodobne miesto na turnaji vybojujú Michal Kúdela (MPO), Katka Boďová (FPO), Marko Čačala (MJ18). Na priamopostupujúcich pozíciach, alebo blízko nich sú momentálne aj Bea Hergelová (FPO) a Natália Nádaská (FJ18). Národné spoty by podľa momentálneho stavu získali v danom poradí: Richard Kollár, Karol Hrubják, Štefan Pócoš, náhradníci Martin Krička, Adrián Németh (MPO), Beata Hergelová, náhradníčka Soňa Švecová (FPO), Tomáš Mozola (MJ18), Natália Nádaská (FJ18). Ďalšie poradie náhradníkov v divíziach MJ18 a FJ18 určí na najbližšom stretnutí komisia.

 

 1. Majstrovstvá Slovenska 2019 a väčšie discgolfové turnaje 2019
 • V rámci novej TriPointTour, ktorá nahradí AHT zorganizujeme dve podujatia:
  • Smolenice Open, 7.-9.6.2018, organizátori: Richard Kollár, Katka Boďová, ihrisko – Stefan Dobrev
  • Krpáčovo Open, 6.-8.9.2018, organizátori: Richard Kollár, Katka Boďová
 • Na týchto dvoch turnajoch môže byť účasť našich hráčov limitovaná, keďže registrácia prebehne vo viacerých fázach podľa PDGA ratingu hráčov (ako súčasná AHT). Organizátor bude mať k dispozícii niekoľko voľných kariet, ktoré bude môcť rozdeliť turnajový riaditeľ.
 • Ďalšie väčšie turnaje budú
  • Budmerice Spring Fling, 12.-14.4.2018, organizátori: Michal Kúdela, Soňa Švecová (taktiež sa zrejme použije registrácia vo viacerých fázach podľa PDGA ratingu)
  • BTS Urban Mayday, 10.-12.5.2018 alebo 3.-5.5.2018, organizátori: Richard Kollár, Katka Boďová (turnaj pravdepodobne prebehne ako tímová súťaž 2 alebo 4-členných tímov vo formáte match-play od druhého kola)
 • Organizácia ďalších dvojdňových turnajov zatiaľ nie je jasná, do úvahy pripadajú Piešťany, jesenné Budmerice, Trnava, či Hlohovec.
 • Majstrovstvá Slovenska sa budú konať koncom septembra alebo v októbri. Miesto ešte nie je presne určené, Michal Kúdela zistí možnosť zorganizovať turnaj v Budmericiach. Alternatívou je Hlohovec.
 • Slovenským discgolfovým kalendárom sa bude zaoberať komisia na ďalšom stretnutí.

 

 1. Slovenská discgolfová liga

 

 • O súčasnú formu ligy nie je medzi hráčmi záujem.
 • Komisia vyzvala členov, aby do jedného mesiaca predložili nový koncept ligy (písomne). Ak sa žiaden koncept neobjaví, či neschváli, liga sa k 31.12.2018 ukončí a evidovať sa bude na stránke len slovenský ranking.  

 

 

 1. Plnenie finančného plánu 2018
 • RK informoval členov komisia o plnení finančného plánu.
 • DG klub Malženice musí dodať účtovné doklady na prevod sumy 650 Euro.
 • MCh zabezpečí nákup diskov SAF na použitie na akciách SAF.
 • Rk dokončí vyúčtovanie reprezentačných akcií v roku 2018.
 • Program podpory začínajúcich a juniorských hráčov prebieha veľmi úspešne, možno by sa dal v budúcnosti rozšíriť.
 • Program podpory špičkových hráčov naráža na nezáujem dobrovoľníkov podieľať sa na jeho organizácii. Komisia preto rozhodla rozdeliť tohtoročný príspevok medzi účastníkov budúcoročných WTDGC, keďže počas tohto roku mali náklady s podujatiami, na ktorých si miesto v tíme vybojovali. Po ukončení výberu tímu RK zabezpečí vyúčtovanie prostriedkov pre členov tímu po 50 Euro na osobu (spolu 400 Euro alebo 450 Euro).
 • Príjmy zo slovenských turnajov prekročili tento rok očakávania.
 • Dotácia voči mestu Hlohovec je už vyúčtovaná, t.j. zvyšok alokovaných prostriedkov môže zostať na účte SAF.
 • Michal Kúdela bude ešte organizovať rozvojovú akciu na novom DG ihrisku Skalka, ktorú následne vyúčtuje.
 • RK a MK plánujú v nabližších týždňoch práce na údržbe DG ihrísk na matfyze a na Malom Slavíne, na tieto práce majú vyčlenených po 500 Euro.

 

 1. Príprava volieb do orgánov SAF
 • V najbližších mesiacoch sa očakáva vypísanie volieb do orgánov SAF, vrátane DG komisie. Tá bude mať v ďalšom období 8 členov plus zástupcovia klubov a VR SAF.  
 • Prípravu volieb budeme koordinovať s VR SAF, voľby do všetkých orgánov prebehnú simultánne.

 

 1. Iné
 • RK informoval komisiu, že bude pravdepodobne pôsobiť v najbližších rokoch ako prezident Európske discgolfovej federácie (EDGF). Zároveň abdikoval z pozície člena Rady riaditeľov PDGAS Europe. Zostáva členom spojených komisií: súťažná komisia a komisia európskych majstrovstiev.
 • KB bol zvolená za predsedníčku komisie žien PDGA Europe – EDGF.
 • KB informovala o snahe zorganizovať celoeurópsku akciu na podporu discgolfu žien na jar 2019 formou charitatívnej akcie. Komisia vyhodnotila, že podpora discgolfu na Slovensku zabezpečujeme úspešne iným spôsobom a do akcie v takejto podobe sa pravdepodobne nezapojíme. Rozvoj discgolfu na Slovensku robíme v integrovanej podobe.

 

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 12.10.2018

Zápisnicu overil: Martin Chalány, 12.10.2018