Zápisnica zo stretnutia DG komisie 24.5.2023

Zápisnica zo stretnutia DG komisie 24.5.2023

Miesto konania:

Online

Prítomní členovia komisie:

Matúš Kment, Michal Kúdela, Juraj Feilhauer, Katarína Boďová, Richard Kollár

Beáta Feilhauerová (Outsiterz), Marko Čačala (Malženice)

Ospravedlnení členovia komisie:

Igor Miškovič, Michal Kondela, Soňa Kúdelová, Galina Miková (Treecutters), Martin Chalány (Cracateus Hlohovec)

=========================

Program v bodoch

  1. Reprezentačné dresy
  2. Koordinácia CEDGC
  3. Juniorské turnaje a majstrovstvá Slovenska juniorov
  4. Majstrovstvá Slovenska v Krpáčove

Podrobný program

1 Reprezentačné dresy

Členovia komisie sa zhodli v pokračovaní používania minuloročných reprezentačných dresov s čičmanským vzorom, pretože tieto dresy považujú za najlepšie a najkrajšie.

Je potrebné čo najskôr riešiť dresy na reprezentačné podujatia (EDGC, EMDGC, CEDGC):

  • Na podujatia EDGC a EMDGC ľudia dresy majú, prípadne si môžu dresy požičať (napr. Alena Muller).
  • Na podujatie CEDGC viacero ľudí nevlastní reprezentačný dres – ponúknuť možnosť kúpiť dres pre hráčov, ktorý sú prvý rok v reprezentačnom tíme a ponúknuť možnosť požičať si dres/y od iných alebo so spoločnej zásoby. Pre ostatných sprostredkovať pôvod dresu, kde si môžu dres na vlastné náklady kúpiť.

Polokošele, ktoré používame ako dresy vyrába firma 3b.

Web: https://www.forfanshop.com/slovensko/polokosele-29/polo-slovakia-0217

2 Koordinácia CEDGC

Bolo by vhodné čiastočne koordinovať účasť, cestu a ubytovanie na CEDGC, pretože ide veľa ľudí, z ktorých je viacero juniorov.

Zistit kto má k dispozícii miesta v aute, kto má dres, či chcú dres (objednať, požičať), prípadne pomôcť so zoskupením ľudí do ubytovania..

Informácie k CEDGC na webe https://www.discgolf.at/news/turniere/cedgc-2023/

Ako koordinátor CEDGC sa prihlásila Beáta Feilhauerová.

3 Juniorské turnaje a majstrovstvá Slovenska

Majstrovstvá Slovenska juniorov by bolo ideálne organizovať v Jaslovských Bohuniciach alebo v Hlohovci, nakoľko najviac juniorských hráčov je v okolí týchto obcí.

Návrh mať nulové štartovné na MSR a propagovať členstvo juniorov v SAF.

Návrh urobiť osobitné stretnutie o juniorskom discgolfe.

4 MSR Krpáčovo

Aj tento rok sa plánuje organizovať MSR v Krpáčove. Naskytá sa možnosť zorganizovať MSR ako 3-dňový turnaj s jedným kolom na deň (15.septembra je v piatok sviatok). Kapacita turnaja je 90 hráčov pri shotgun štarte, 18 jamkách a 5 ľuďoch v skupine. Vznikne časový priestor na organizovanie postranných aktivít – detský turnaj, puttovačka, iné súťaže.

Komisia navrhuje otvoriť čím viac vekových kategórií – okrem MPO, FPO, MJ18 aj FP40, MP40, MP50.

 

Zápisnicu spísal: 24.5. 2023 Beáta Feilhauerová

Zápisnicu overil:  27.5. 2023 Juraj Feilhauer

Celá verzia v pdf: Zápisnica zo stretnutia DG komisie 24.5. 2023