Zápisnica zo stretnutia DG komisie 16.1.2023

Zápisnica zo stretnutia DG komisie 16.1.2023

Miesto konania:

Online

Prítomní členovia komisie:

Matúš Kment, Igor Miškovič, Michal Kondela, Michal Kúdela, Soňa Kúdelová, Juraj Feilhauer, Katarína Boďová, Richard Kollár

Beáta Feilhauerová (Outsiterz), Marko Čačala (Malženice), Galina Miková (Treecutters), Martin Chalány (Crataegus Hlohovec)

Ospravedlnení členovia komisie: 0

=========================

Program v bodoch

  1. Výsledky hlasovania o poradie v širšej reprezentácii
  2. Grantová podpora – nastavenie kritérií
  3. Štatút reprezentanta SR
  4. Iné

Podrobný program

1 Výsledky hlasovania o poradí širšej reprezentácie na CEDGC

Dodatočné poradie v kategóriách (číslo hovorí súčet miest, nižší súčet znamená lepšie nasadenie):

MPO: Marek Novotný 16 Aďo Németh 20 Marko Puza 24 Tomáš Motýľ 30

MP40: Juraj Feilhauer 15 Adrián Čačala 16 Martin Mozola 23

 

2 Grantová podpora

Schválila sa schéma a spôsob podpory 3 skupín hráčov:

  • Elite tím (špičkový hráči) = 500€ – 4 hráči;
  • Competitive tím (ostatná reprezentácia) 300€ – 8 hráčov;
  • Growth team (rozvoj perspektívných juniorov a rýchlo napredujúcich dospelých hráčov) – 150€ – 5 hráčov.

Vybraný hráči budú môcť požiadať o preplatenie nákladov za zahraničné turnaje, min PDGA C s trvaním aspoň 2 dni.

Podmienkou podpory pre tento rok je členstvo v SAF a PDGA.

Podmienka podpory a možnosti zotrvať v tíme aj nasledujúci rok 2024 bude absolvovanie 2 domácich a 2 zahraničné turnajov. Odôvodnené situácie na výnimku sú: zranenie, zaplnenie kapacity turnaja, choroba, štartovanie na turnaji vyššej úrovni v zahraničí.

Vybraní hráči budú kontaktovaní emailom.

 

O grantový program sa bude starať grantová komisia v zložení Soňa Kúdelová, Martin Chalány, Igor Miškovič.

Do konca októbra/v novembri sa vymenuje tím, ktorý bude finančne podporovaný ďalší rok. Grantová komisia kontaktuje ľudí a vyhodnotí, či aj ďalší rok budú v grantovej podpore hráči, ktorí v nej boli tento rok.

3 Štatút reprezentanta SR

Richard Kollár navrhol zmenu v štatúte reprezentanta. Tento návrh bude zapracovaný do súťažného poriadku a bude lepšie určovať, ktorý hráči môžu byť nominovaní za reprezentantov SR (napr. byť členom SAF za vyhodnocované obdobie). Návrh rieši aj možnosť byť reprezentantom SR ak je človek v zahraničí.

 

4 Iné

Majiteľka ekogolfového ihriska AGAMA rozmýšľa nad stavaním discgolfového ihriska na golfovom ihrisku v obci Koš pri Prievidzi. Michal Kondela si dohodne osobné stretnutie a podiskutuje o možnostiach.

 

Zápisnicu spísala: 16.1.2023 Beáta Feilhauerová

Zápisnicu overil: 23.1.2023 Matúš Kment

Celá verzia v pdf: Zápisnica zo stretnutia DG komisie 16.1.2023