Zápisnica zo stretnutia 21.8.2017

Zápisnica zo stretnutia K-ULT  – 21.8.2017
online stretnutie cez skype, pondelok 21.8.2017, 19:00

Prítomní členovia K-ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková (VČ), Martin Keseg (MK), Lucia Pekárová (LP), Jakub Banetka (JB), Júlia Banetková (JuB) Ivan Rybarský, Andrej Turan (AT)

Neprítomní členovia K-ULT:

Dominik Kovalik (DK)

Ján Rosina, Marcel Kucharík (MKu), Michal Némethy, Adam Ogurčák, Jozef Horváth, Urban Sivák, Richard Melicher, Lenka Bobeková, Peter Dižo

Prisediaci:

Renata Banetkova


Program:

 

 • Leadership Academy
 • Zmeny v systéme domácich podujatí (zrušenie prekvalifikacie tímov)
 • Women MSR outdoor
 • Halová sezóna Termíny/QHMSR,HMSR,X-HMSR
 • Zhodnotenie juniorskej sezóny a výsledkov
 • Juniori ďalšie roky (stretnutie koučov v Debrecíne)
 • EUC 2019 (dvojročný program SK reprezentácií)

 

Nové úlohy zo stretnutia 19.4.2017:

 • VČ zorganizuje Leadership Academy (LA) (východ, západ, potencionálne aj stred)

 

 • JB nájde cenovo dostupné ubytovne na LA na strednom Slovensku.

 

 • MP ako delegát SAF na MSR Open/Women informuje organizátora o tom, že na turnaji budú štartovať aj women divízia.

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (19.4.2017) :

  • MK vyzistí trofej/putovné trofeje na slovenské majstrovstvá Termín: do najbližších MS – TRVÁ
  • VR SAF prezistí podmienky pre akreditáciu školenia ultimate frisbee Termín: N/A – ÚLOHA PRESUNUTÁ NA (JT)

 

 • MS odkomunikuje to, že ak pasívny člen komisie nemá ambíciu sa ďalej aktívne zapájať do diania v K-ULT, požiada ho o rezignáciu. Termín: 30.4.2017 – TRVÁ
 • Leadership Academy

 

VČ odprezentovala komisii svoj návrh na uskutočnenie líderských školení. Išlo by to víkendové akcie, kde by sa riešili rôznorodé témy v oblasti coachingu, rozvoja, organizácie a iné. VČ navrhla zorganizovať dve školenia, na východe a na západe. JB dal protinávrh na školenie na strednom Slovensku. JB sa pokúsi nájsť cenovo dostupné ubytovne na strednom Slovensku. Riešilo sa financovanie tohto projektu. Komisia sa zhodla na tom, aby boli tieto akcie výrazne dotované ale zároveň aby tam bol nejaký príspevok zo strany účastníkov (návrh bol 10e). Zúčastnený členovia komisie prejavili záujem o všetky témy v predbežnom dotazníku.

 

 • Zmeny v systéme domácich podujatí (zrušenie prekvalifikacie tímov)

 

JB predniesol návrh na zrušenie automatického postupu tímov na Openove MSR. Riešil sa zmysel kvalifikácie, vzhľadom na slabý záujem tímov na QMSR. Téma je pre zatiaľ stále otvorená, bude doriešená pri tvorbe súťažného poriadku na ďalší rok.

 

 • Women MSR outdoor

 

VČ predniesla návrh zorganizovať MSR women súčasne s Openovými majstrákmi, kde by sa v rozpise vyhradili nejaké voľné sloty pre women kategóriu. MS pripraví rozpis. MP ako delegát SAF informuje organizátora o tom, že na turnaji budú štartovať aj women divízia. Organizátor následne vyzve tímy na prihlasovanie.

 

 • Halová sezóna Termíny/QHMSR,HMSR,X-HMSR

 

Komisia začala riešiť termíny halovej sezóny. Predbežne sú plánované halové súťaže nasledovne:

 • QHMSR – začiatok decembra
 • open HMSR – január
 • HMSRX – február/marec

Zmena oproti minulému roku – MS navrhol zorganizovať QHMSR počas celého víkendu a women spojiť s juniorskými majstrovstvami.. Komisia riešila vekové ohraničenie na juniorské majstrovstvá. Téma zostala pre zatiaľ otvorená.

 

 • Zhodnotenie juniorskej sezóny a výsledkov

 

Tréneri juniorských reprezentácií MS VČ a JB zhodnotili tohtoročnú sezónu. U20 Open chalani trpeli čo sa počtu týka vytvorením U17. U dievčat bol zaznamenaný veľký nárast hráčskej základne – takmer dvojnásobný počet účastníčok v priebehu prípravy v porovnaní s minulým rokom.  Na hlavnom turnaji predviedli dievčatá nevyrovnaný výkon na hlavnom turnaji. Ako najúspešnejší sa ukázal projekt s U17, kde evidujeme veľkú motivácia u detí.

 

 • Juniori ďalšie roky (stretnutie koučov v Debrecíne)

 

Tréneri U20 reprezentácií odprezentovali nový trojročný program EUF, kde bude EYUC, WJUC a kempy. Šampionáty budú menej častejšie. Komisia ďalej diskutovala o možnosti vyslať juniorské tímy na ďalší rok na WJUC do Kanady. Martin Števko komunikoval s ogranizátormi WJUC. Informoval komisiu, že nám organizátori sú ochotní posunúť termín prihlasovania a platenia štartovného na na stred novembra 2017. Komisia vyslanie juniorských reprezentácie nevidí reálne.

 

 • EUC 2019 (dvojročný program SK reprezentácií)

 

Komisia riešila najbližšie národné reprezentácie a podujatia k tomu, ktoré budú v roku 2019. Víziou komisie je budovať tieto tímy na dvojročnej báze. JB odprezentoval veľký záujem zo strany hráčov o kategóriu U24. Neoficiálnou cestou boli zo strany hráčov oslovení aj niektorí tréneri.

Ďalšie stretnutie K-ULT je plánované operatívne.

 

Spísala: Veronika Čolláková

Overil: Matej Surový

Kompletná zápisnica vo formáte pdf.