Výsledky elektronického hlasovania o Volebných pravidlách a Volebnej komisii

Elektronické hlasovanie o Volebných pravidlách a Volebnej komisii nebolo úspešné. Pre schválenie bola potrebná napolovičná väčšina hlasov všetkých členov SAF.

Počet členov SAF 347
Predložený návrh Volebných pravidiel
počet hlasov 134 38.62%
Schvaľujem 124 92.54% 35.73%
Neschvaľujem 1 0.75% 0.29%
Zdržiavam sa hlasovania 9 6.72% 2.59%
Nominovaných členov Volebnej komisie do volieb SAF
počet hlasov 134 38.62%
Schvaľujem 127 94.78% 36.60%
Neschvaľujem 1 0.75% 0.29%
Zdržiavam sa hlasovania 6 4.48% 1.73%