Vyhlásenie elektronického hlasovania o Volebných pravidlách a Volebnej komisii

Vyhlasujeme elektronické hlasovanie o Volebných pravidlách SAF a o členoch Volebnej komisie pre volby do riadiacich orgánov SAF.
Koniec hlasovania je 8. decembra 2018 o 24:00. Každý člen SAF má práve jeden hlas.

Linka na hlasovací formulár: https://tinyurl.com/y74tfcbd

Nové Stanovy SAF nám upravujú aj spôsob akým volíme členov do zastupiteľských orgánov SAF. Preto je dôležité pre nás schváliť Volebný poriadok, ktorý určuje ako majú voľby prebiehať.

Volebný poriadok si môžete pozrieť na adrese: https://tinyurl.com/ychon2rz

Počas obdobia december 2018 – február 2019 prebehnú voľby do volených orgánov SAF, ktoré iniciuje na základe Stanov SAF Výkonna rada SAF. Volebná komisia SAF zriadená pre tieto voľby je orgán, ktorý bude riadiť priebeh týchto volieb. Do volebnej komisie sa prihlásili štyria nasledujúci členovia SAF; v zátvorke je uvedená ich príslušnosť k jednotlivým športovým disciplínam SAF.

– Beáta Feilhauerová (DG)
– Lucia Pekarová (Ultimate)
– Denisa Hanečková (DG)
– Martin Chalány (Ultimate)