Voľby do VR a DR SAF

Elektronické voľby do Výkonnej a Dozornej rady SAF prebehnú 24.-28.10.2011. Hlasovať pomocou emailu budú môcť všetci aktívni členovia SAF, t.j. tí, ktorý boli členmi SAF niekedy počas roku 2011, t.j. buď v období 2010-2011, alebo v aktuálnom období 2011-2012.
Dôležité informácie
Profily kandidátov do VR SAF
Profily kandidátov do DR SAF

Termín konania volieb je podmiený ukončením registrácie našich nových stanov Ministerstvom vnútra SR, preto voľby prebehnú 24.-28.10.2011. O ich konaní budú všetci členovia SAF informovaní emailom. Ak ste aktívnym členom SAF a nedopatrením nedostanete do začiatku volieb email s pokynmi ako voliť, kontaktujte nás okamžite na adrese safslovakia…at…gmail.com.
Vo voľbách do Výkonnej rady SAF sa bude voliť 7-členná VR SAF. Zvolení budú tí, ktorí získajú najväčší počet hlasov spomedzi 10 kandidátov, avšak v prípade rovnosti hlasov na 7. mieste budú zvolení všetci kandidáti, ktorí sa o toto miesto budú deliť. Každý hlasujúci bude môcť dať svoj hlas najviac štyrom kandidátom. Krátke profily kandidátov s fotkami sa objavia na stránkach szf.sk do 5.10.2011.
Zoznam kandidátov do VR SAF (v poradí, v akom sa registrovali):

 1. Ján Bernát
 2. Juraj Turan
 3. Katka Boďová
 4. Richard Kollár
 5. Júlia Návratová
 6. Michal Mesároš
 7. Mikuláš Kvetan
 8. Jozef Horváth
 9. Adrián Németh
 10. Patrik Sopóci

Súčasťou volieb bude aj voľba trojčlennej Dozornej rady SAF. Keďže sa prihlásili len traja kandidáti, hlasovanie bude overovacie. Každý hlasujúci bude môcť dať svoj hlas najviac trom kandidátom, zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú aspoň polovicu odovzdaných hlasov. V prípade nezvolenia troch kandidátov sa neskôr usporiadajú dolňujúce voľby. Krátke profily kandidátov s fotkami sa objavia na stránkach szf.sk do 5.10.2011.
Zoznam kandidátov do DR SAF (v poradí, v akom sa registrovali):

 1. Adam Flajs
 2. Branislav Jaško
 3. Jozef Čierny

Sčítačmi elektronických hlasov budú Tadeáš Hyža a Michal Prusák „Škrečok“.
Všetkým kandidátom do volených orgánov SAF ďakujeme za ochotu podieľať sa na organizácii činnosti našej asociácie.
Ilustračné foto: www.devinskanovaves.sk.